Tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2016

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5129/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch về việc UBND tỉnh nhận được Công văn số 487/SCT-XTTM ngày 19/4/2016 của Sở Công Thương về việc tham gia Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2016 (ITE-HCMC).

Ngày 24/6/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1800/QĐ-UBND về việc xác lập sở hữu toàn dân đối với căn nhà số 34 đường Hai Bà Trưng, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1870/QĐ-UBND, về việc Kiện toàn Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và sửa đổi Khoản 1, Điều 3, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng Bảo trợ Quỹ bảo trợ trẻ em của tỉnh.

Báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5121/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Văn bản số 8532/BTC-HCSN, ngày 23/6/2016 của Bộ Tài chính về việc báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP (lần 2).

Góp ý nội dung chuẩn bị cho Phiên 5 đàm phán Hiệp định CLV DTA

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5084/UBND-TH gửi các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh; Ngân hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh về thực hiện Công văn số 292/BCT-KV1, ngày 23/6/2016 của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến đối với một số nội dung chuẩn bị cho Phiên 5 đàm phán Hiệp định CLV DTA.

Triển khai Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT, ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5124/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BTNMT, ngày 16/5/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia.

Điều chỉnh ranh giới và đề nghị thu hồi đất

Ngày 04/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5172/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về xét đề nghị của UBND huyện Ea Kar tại Báo cáo số 121/BC-UBND ngày 20/6/2016 về tiến độ thực hiện và khó khăn vướng mắc thuộc hợp phần đền bù, di dân tái định cư và công tác giải phóng mặt bằng dự án: Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng; Báo cáo số 122/BC-UBND ngày 20/6/2016 về việc đề nghị điều chỉnh ranh giới và thu hồi đất.

Thanh toán Gói thầu “Mua sách giáo khoa, vở viết học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2015”

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5150/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo về xử lý Tờ trình số 44/2016/CTS-HC ngày 27/6/2016 của Công ty cổ phần Sách – Thiết bị trường học Đắk Lắk về việc đề nghị thanh toán Gói thầu “Mua sách giáo khoa, vở viết học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2015”.

Liên kết đào tạo thạc sỹ tại Trường Đại học Buôn Ma Thuột

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5149/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về xét Công văn số 64/ĐHBMT, ngày 22/6/2016 của Trường Đại học Buôn Ma Thuột xin chủ trương liên kết đào tạo thạc sỹ giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Chỉ thị số 11-CT/TU về công tác dân vận

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5078/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 20/6/2016 của Tỉnh ủy về lãnh đạo tiếp tục thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Dự án Trung tâm thương mại Vincom tại huyện Cư M’gar và Krông Pắc

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5140/UBND-TH gửi Tập đoàn Vingroup- Công ty CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phúc đáp Công văn số 528/CV- Vingroup ngày 20/6/2016 của Tập đoàn Vingroup- Công ty CP về việc đề xuất chủ trương thực hiện dự án Trung tâm thương mại Vincom trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1849/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Campuchia.

Ngày 30/6/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5090/UBND-TH gửi Sở Ngoại vụ về xem xét Công văn số 347/SNgV-NV, ngày 29/4/2016 của Sở Ngoại vụ về việc bổ sung danh mục kêu gọi viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5117/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh về việc xử lý Công văn số 1556/STC/QLNS, ngày 16/6/2016 của Sở Tài chính về việc kinh phí điều trị cho 01 quan chức Tiểu đoàn Cảnh sát Bảo vệ biên giới bộ (Phiên hiệu 303) – Campuchia.

Kinh phí xây dựng sân, cổng, tường rào, nhà bảo vệ của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5116/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Tờ trình số 254/TTr-STC, ngày 14/6/2016 của Sở Tài chính về việc đề nghị giải quyết chi ngân sách tỉnh 2016, để hỗ trợ cho Công đoàn Viên chức tỉnh kinh phí xây dựng sân, cổng, tường rào, nhà bảo vệ. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5133/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8070/BTC-TCDN ngày 14/6/2016 của Bộ Tài chính về việc đôn đốc thu, nộp về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp đối với nguồn thu từ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp nhà nước.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5136/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc UBND tỉnh nhận được báo cáo số 79/BC-CTy ngày 16/6/2016 của Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Ea H’leo, về việc thực hiện dự án liên kết trồng rừng với Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Lộc Phát tại tiểu khu 104.

Ngày 01/7/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5165/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 144/TTr-ĐKLCĐ ngày 27/6/2016 của Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2, xin chủ trương bổ sung một số hạng mục công việc gói thầu công trình trụ sở làm việc Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số 2, hạng mục Nhà làm việc tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar.

Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk hạng mục: Cải tạo, nâng cấp khối nhà 02 tầng, nhà làm việc số 01, nhà vệ sinh, nhà xe, cổng và tường rào

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND, ngày 01/7/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đắk Lắk hạng mục: Cải tạo, nâng cấp khối nhà 02 tầng, nhà làm việc số 01, nhà vệ sinh, nhà xe, cổng và tường rào.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, huyện Ea H’leo

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1889/QĐ-UBND, ngày 30/6/2016 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, huyện Ea H’leo, hạng mục: Nhà làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này