Triển khai Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2023 của Chính phủ

Ngày 25/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3293/UBND-TH, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 24/2022/NĐ-CP ngày 06/4/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp.

Triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3326/UBND-NC, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Ban An toàn giao thông tỉnh; Đài phát thành và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 360/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022.

Thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Chương trình đối ngoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 22/04/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông Báo số 57/TB-VPUBND về việc kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Chương trình đối ngoại giữa Lãnh đạo UBND tỉnh với thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022

Liên đoàn Lao động tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề: “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh

Ngày 22/04/2022, Ban chỉ đạo hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ban hành Quyết định số 52/QĐ-BCĐ về ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ giúp việc Ban chỉ đạo hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh.

Kế hoạch triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Ngày 20/04/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND về việc triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.

Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 22/04/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về việc triển khai Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Đắk Lắk năm 2022 .

Kết quả Kỳ họp chuyên đề thứ Nhất của HĐND tỉnh khóa X

Ngày 22/04/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3244/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 27/BC-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh về kết quả Kỳ họp Chuyên đề lần thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần FPT ngày 20/4/2022

Ngày 22/4/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 55/TB-VPUBND về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần FPT ngày 20/4/2022.

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND về việc triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch tổ chức Tháng Nhân đạo năm 2022

Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động trong Tháng Nhân đạo 2022.

Công an thành phố Buôn Ma Thuột mở đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân

Công an thành phố Buôn Ma Thuột mở đợt cao điểm cấp thẻ căn cước công dân bắt đầu ngày 16/4/2022, ưu tiên linh hoạt cấp cho người cao tuổi và công dân sinh năm 2004 và 2007.

Thống nhất chủ trương giao đơn vị làm Chủ đầu tư Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Văn phòng Tỉnh ủy vừa có Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan về công tác chuẩn bị triển khai Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột (gọi tắt là Dự án).

Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3194/UBND-TH về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch vùng Tây Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm.

Triển khai thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân

Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3103/UBND-KGVX về việc thực hiện Quyết định số 337/QĐ-LĐTBXH ngày 13/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 21/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 20/04/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 52/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Triển khai đào tạo bồi dưỡng kế toán - tài chính công

Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3088/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xử lý văn bản số 196/CV-HVTC ngày 09/03/2022 của Học viện Tài chính về đào tạo bồi dưỡng kế toán - tài chính công.

Triển khai chiến lược quốc gia phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030,  tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 20/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3135/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai chiến lược quốc gia phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3133/UBND-KSTTHC, gửi Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử của tỉnh (Công an tỉnh); các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 422/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022.

Kế hoạch thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/04/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready