Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ngày 09/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 10129/KH-UBND về Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Giao đất để xây dựng Trạm thủy văn Hồ Krông Búk Hạ (Krông Pắc)

Ngày 05/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3626/QĐ- UBND về việc giao 214,9 m2 đất tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc cho Ban quản lý dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm thủy văn Hồ Krông Búk Hạ (Krông Pắc).

Cho phép Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk gia hạn sử dụng đất

Ngày 05/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3628QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần Dược – Vật tư y tế Đắk Lắk gia hạn sử dụng 66,4 m2 đất tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng Dược phẩm Cư M’gar.

Giao đất để xây dựng Trạm thủy văn Hòa Phong, huyện Krông Bông

Ngày 05/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3625/QĐ- UBND về việc giao 530,2m2 đất tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông cho Ban quản lý dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường để sử dụng vào mục đích xây dựng Trạm thủy văn Hòa Phong.

Cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 05/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3624/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Cư Kuin chuyển mục đích sử dụng 4.133,1 m2 đất tại xã Ea Bhốk và xã Ea Tiêu từ đất công trình năng lượng, đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất cơ sở giáo dục – đào tạo sang đất ở tại nông thôn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng

Ngày 25/11, BHXH tỉnh ban hành Công văn 2339/BHXH-QLT về đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng.

Cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020

Ngày 04/12, BHXH tỉnh ban hành Công văn số 2445/BHXH-QLT về cấp, gia hạn thẻ BHXH có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020.

Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án khu điều hành thuộc nhà máy sơ chế và trang trại trồng cây dược liệu

Ngày 02/12, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3598/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án khu điều hành thuộc nhà máy sơ chế và trang trại trồng cây dược liệu.

Tuyên truyền triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020

Ngày 04/12, Ban Tuyên giáo ban hành Công văn số 1547-CV/BTGTU về tuyên truyền triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Canh Tý năm 2020.

Triển khai Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9922/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công Thương Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Triển khai Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9922/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công Thương Quy định Hệ thống tiêu chí của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Triển khai Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9920/UBND– KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 80/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục hải quan, quản lý thuế, phí và lệ phí đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo Nghị định 14/2018/NĐ-CP về hoạt động thương mại biên giới.

Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh

Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9901/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 84/BC-HĐND ngày 22/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết qủa giám sát tình hình thực hiện công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Rà soát, bổ sung chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử và ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9941/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 4213/BTTTT-THH ngày 26/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc rà soát, bổ sung chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử và ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước năm 2020.

Triển khai kế hoạch vận động Hiến máu tình nguyện ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2020

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9949/UBND-KGVX, về việc triển khai kế hoạch vận động Hiến máu tình nguyện ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2020.

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9953/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Báo cáo số 93, 96, 97, 115/BC-HĐND ngày 26/11/2019 của HĐND tỉnh về thẩm tra các Báo cáo của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa IX.

Thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”

Ngày 04/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9972/UBND-KGVX gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 10862/VPCP-KGVX ngày 27/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 37/CT-TW ngày 06/6/2014 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao”.

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9943/UBND-CN gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 89/BCĐQGĐL-VPBCĐ ngày 25/11/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực về việc giải quyết, xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án lưới điện và đấu nối nguồn điện trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum.

Báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 03/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9942/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 4258/BTTTT-KHTC ngày 28/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo tình hình thực hiện nội dung về thông tin và Truyền thông thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ.

Ngày 02/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9892/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này