Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 29/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 758/UBND-TCTM gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương gồm:

Ngày 25/01/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 261/QĐ-UBND, ngày 25/01/2016 về việc thay đổi 03 thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh.

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế

Ngày 25/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 619/UBND-VHXH gửi Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Cục Hải quan Đắk Lắk, các cơ quan Báo, Đài Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 10302/BYT-KH-TC, ngày 30/12/2015 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế.

Triển khai Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 26/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 675/UBND-VHXH gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp.

Triển khai Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ

Ngày 27/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 694/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Kiểm tra hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-BVHTTDL ngày 13/01/2016 về thành lập Đoàn Kiểm tra hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016.

Sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương

Ngày 28/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 722/UBND-NC gửi Sở Tư pháp; Sở Nội vụ và các Sở, ngành, đơn vị liên quan về việc sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ các cơ quan tư pháp địa phương theo đề nghị của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tại Công văn số 10-CV/BCS ngày 20/01/2016.

Triển khai thực hiện Thông tư số 20/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp

UBND tỉnh ban hành Công văn số 695/UBND-NC, ngày 27/01/2016 giao Sở Tư pháp và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 20/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Ngày 26/01 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Công văn số 673/UBND-NC gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan, nhằm thực hiện Quyết định số 84/QĐ-TCTHADS ngày 19/01/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp, về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2016 của Cục Thị hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 486/UBND-VHXH gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT, ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 493/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 492/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Quyết định số 3018/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2016.

Ngày 25/01/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND về việc thu hồi 876m2 đất tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Thuần Mẫn; giao 876m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo quản lý.

91 công dân thọ 100 tuổi trình Chủ tịch nước tặng Thiếp mừng thọ

Ngày 25/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 610/UBND-VHXH gửi Văn phòng Chủ tịch nước về danh sách 91 công dân thọ 100 tuổi đề nghị Chủ tịch nước tặng Thiếp mừng thọ.

Ngày 20/01/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 487/UBND-VHXH gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH, ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên.

Phối hợp thực hiện công tác tổ chức, quản lý lễ hội

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 480/UBND-VHXH, ngày 20/01/2016 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL), nhằm triển khai Công văn số 93/BVHTTDL-VHCS ngày 13/01/2016 của Bộ VHTTDL về phối hợp chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Lập báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2015

Ngày 25/01/2016 vừa qua, UBND tỉnh ban hành Công văn số 621/UBND-TCTM gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị dự toán cấp I thuộc tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc lập báo cáo quyết toán Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Triển khai văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 21/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 518/UBND-CN gửi các Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải gồm:

Ngày 22/01, UBND tỉnh ban hành Công văn số 572/UBND-TCTM gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương gồm:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này