Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Ngày 28/8/2019, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 3092-CV/TU về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7115/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Quyết định số 1048/QĐ-TTg, ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 13: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt Đắk Lắk

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2467/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 13: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Mắt Đắk Lắk.

Quyết định về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 29/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2457/QĐ-UBND về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước mưa đường Nguyễn Tất Thành, với nội dung chính sau đây:

Quyết định về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng mới cầu Cây Sung (Km78+400), cầu Trắng (Km79+700) và đoạn tuyến kết nối giữa hai cầu thuộc Tỉnh lộ 1.

gày 29/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2458/QĐ-UBND về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Xây dựng mới cầu Cây Sung (Km78+400), cầu Trắng (Km79+700) và đoạn tuyến kết nối giữa hai cầu thuộc Tỉnh lộ 1, Với nội dung chính sau đây.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7113/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BTNMT ngày 16/8/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000.

Cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2)

Ngày 29/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2456/QĐ-UBND về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án Xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn 2).

Tiếp tục cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII)

Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7079/UBND-KGVX, gửi các Sở: Tư pháp; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Công Thương; Lao động – Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 2505/BKHCN-HVKHCN ngày 16/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII).

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn

Ngày 29/8/2019 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 94-HD/BTGTU về việc thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTW ngày 17/7/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 – 19/9/2019)”.

Góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép hình cán nóng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7080/UBND-KGVX, ngày 28/8/2019 giao Sở Khoa học và Công nghệ góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép hình cán nóng.

Góp ý dự thảo Thông tư Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường

UBND tỉnh ban hành Công văn số 7150/UBND-NN&MT, ngày 03/9/2019 giao Sở Tài nguyên và Môi trường góp ý dự thảo Thông tư Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập ngành tài nguyên và môi trường.

Thực hiện giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ.

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7004/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công văn số 9635/BTC-TCDTNN ngày 19/8/2019 của Bộ Tài chính về việc thực hiện giao, nhận gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ cho các địa phương.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 31/7/2019 của Tỉnh ủy.

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7019/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 31/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch phát động phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 – 23/11/2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 – 10/3/2020).

Phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Trường Mẫu giáo Phong Lan – phân hiệu tại Buôn Ea Phê, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2422/QĐ- UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Trường Mẫu giáo Phong Lan – phân hiệu tại Buôn Ea Phê, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk.

Phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án Xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Thủy Tiên, xã Đliêya, huyện Krông Năng

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2421/QĐ- UBND về việc phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án Xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Thủy Tiên, xã Đliêya, huyện Krông Năng, hạng mục: 04 phòng học, 01 phòng bếp, nhà vệ sinh, cổng trường.

Phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Trường Mẫu giáo Họa Mi – phân hiệu tại Buôn Ea Đrây, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2423/QĐ- UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài Trường Mẫu giáo Họa Mi – phân hiệu tại Buôn Ea Đrây, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc.

Triển khai Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 28/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7036/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Triển khai Quyết định số 1416/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6999/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1416/QĐ-BGTVT ngày 31/7/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 6 tháng đầu năm 2019.

Triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 27/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6996/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BXD ngày 16/8/2019 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo vệ công trình xây dựng.

Triển khai Thông tư số 54/2019/TT-BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 26/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6980/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 54/2019/TT- BTC ngày 21/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng dịch vụ tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này