Triển khai Thông tư số 46/2019/TT-BGTVT ngày 12/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 25/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9654/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 46/2019/TT-BGTVT ngày 12/11/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô.

Thông báo kết quả đánh giá lại GRDP giai đoạn 2010-2018

Ngày 26/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9702/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1448/TCTK-TKQG ngày 14/11/2019 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo kết quả đánh giá lại GRDP giai đoạn 2010-2018 của tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển công chức đối với người được cử đi học

Ngày 25/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3531/QĐ- UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch xét tuyển công chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp năm 2019.

Ngày 25/11, Đại tá Vũ Hồng Văn- Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã gửi Thư cảm ơn đến Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk.

Thông cáo báo chí về việc tổ chức công khai các phương án hỗ trợ cho các hộ tiểu thương chợ tạm thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 25/11, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Thông cáo báo chí về việc tổ chức công khai các phương án hỗ trợ cho các hộ tiểu thương chợ tạm thành phố Buôn Ma Thuột.

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện

Ngày 25/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3529/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Pắc

Ngày 22/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3514/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Krông Pắc.

Triển khai Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9562/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 28/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của các Nghị định liên quan đến kinh doanh thuốc lá.

Triển khai Quyết định số 209/QĐ-UBQGCPĐT ngày 13/11/2019 của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9632/UBND- KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 209/QĐ-UBQGCPĐT ngày 13/11/2019 của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Triển khai các văn bản Trung ương

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9617/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản Trung ương.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 9470-KH/TU, ngày 19/11/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 9471-KH/TU, ngày 19/11/2019 về việc thực hiện Đề án hỗ trợ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo giai đoạn 2019-2021.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc không trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019 – 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Ea Súp

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3503/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc không trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019 – 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Ea Súp.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị cho phòng chiếu phim và Hội trường Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên

Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3485/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị cho phòng chiếu phim và Hội trường Trung tâm Văn hóa điện ảnh đa chức năng vùng Tây Nguyên.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc không trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019 – 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3504/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc không trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019 – 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar.

Thực hiện Công văn số 146/TWPCTT ngày 10/11/2019

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9583/UBND-NN&MT, gửi Thường trực Ban Chỉ đạo về phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk – Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 146/TWPCTT ngày 10/11/2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai về vận hành hồ chứa thủy điện các lưu vực sông miền Trung và Tây Nguyên.

Trường Đại học Luật Hà Nội – Phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk tổ chức tuyển sinh

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9535/UBND-KGVX, gửi các Sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh; Cổng thông tin điện tử tỉnh về việc thực hiện Công văn số 11/PHĐHLHN-ĐT ngày 08/11/2019 của Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk về phối hợp tuyển sinh đại học luật văn bằng 1, văn bằng 2, liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2019.

Cập nhật báo cáo hiện trạng rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9582/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 8420/BNN-TCLN ngày 08/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về cập nhật báo cáo hiện trạng rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 2908/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9544/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 2908/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Phê duyệt và Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018.

Kết quả bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 319/BC-UBND, ngày 21/11/2019 về kết quả bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2019.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này