Triển khai Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9271/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường.

Thực hiện Công văn số 5777/BTNMT-CNTT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 06/11/2019.

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9241/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 5777/BTNMT-CNTT ngày 06/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Đề án “Hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường kết nối liên thông với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các địa phương, các Bộ, ngành”.

Thực hiện Công văn số 5700/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 04/11/2019.

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9286/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 5700/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 04/11/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Báo cáo tổng kết, đánh giá việc thực hiện Luật Đất đai năm 2013.

Quyết định thu hồi đất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 13/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3418/QĐ-UBND về việc thu hồi 1.018 m2 đất tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk; cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bắc Đắk Lắk thuê để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (nhà làm việc kiêm kho tiền).

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 474/QĐ- UBND

Ngày 13/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3415/QĐ- UBND về việc điều chỉnh bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 474/QĐ- UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Thông báo số 371/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Ngày 07/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9156/UBND-TH, về việc thực hiện Thông báo số 371/TB-VPCP ngày 18/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, lề đường; hệ thống thoát nước; an toàn giao thông đoạn Km1+500 ÷ Km5+500, đường tỉnh ĐT.697E (Tỉnh lộ 5).

Ngày 07/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3251/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa nền, mặt đường, lề đường; hệ thống thoát nước; an toàn giao thông đoạn Km1+500 ÷ Km5+500, đường tỉnh ĐT.697E (Tỉnh lộ 5).

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana.

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3197/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana.

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9103/UBND-NC, về việc nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 1859/QĐ- UB

Ngày 12/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3383/QĐ- UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 1859/QĐ- UB ngày 15/9/1997 của UBND tỉnh; cho phép Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng 600 m2 đất tại xã Krông Jing, huyện M’Drắk để sử dụng vào mục đích Cửa hàng xăng dầu số 17.

Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 1769/QĐ- UBND

Ngày 12/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3384/QĐ- UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 1769/QĐ- UB ngày 28/8/1998 của UBND tỉnh; thu hồi 104,4 m2 đất tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng của Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên; giao 104,4 m2 đất thu hồi nêu trên cho UBND huyện Krông Năng quản lý; cho phép Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng 854,4m2 đất để sử dụng vào mục đích Cửa hàng xăng dầu số 15.

Phê duyệt bổ sung Công trình quốc phòng vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 12/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3382/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Công trình quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk tại xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Cư Kuin.

Cho Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Mỹ thuê đất

Ngày 12/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3392/QĐ- UBND về việc cho Công ty TNHH Xây dựng Hiệp Mỹ thuê 12.421,0 m2 đất tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích xây dựng Chợ Cư Dliê M’nông.

Quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Xây dựng cơ sở hạ tầng

Ngày 12/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND về việc thu hồi 6.893,6 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty cổ phần Xây dựng cơ sở hạ tầng; cho Công ty TNHH MTV Hoàng Cường Ban Mê thuê để sử dụng vào mục đích Khu thương mại phức hợp đa chức năng (mục đích sử dụng đất UBND tỉnh giao cho Công ty cổ phần Xây dựng cơ sở hạ tầng thực hiện dự án trước đây).

Quyết định thu hồi đất của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737

Ngày 12/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3385/QĐ-UBND về việc thu hồi 440 ha đất (trong đó diện tích đất có rừng tự nhiên là 89,72 ha) tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (trước đây của Binh đoàn 16) giao cho UBND huyện Ea Súp quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Tăng cường thực hiện các biện pháp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát tái đàn trong chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 11/11/2019 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phát triển chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát tái đàn trong chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk năm 2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 9204/KH-UBND, ngày 8/11/2019 về việc tổ chức Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (lần 4)

Ngày 11/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3273/QĐ- UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (lần 4).

Cho Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk thuê đất tại xã Cư Suê

Ngày 12/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3389/QĐ- UBND về việc cho Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk thuê 6.919.705,9 m2 đất tại xã Cư Suê, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp.

Cho Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk thuê đất

Ngày 12/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3388/QĐ- UBND về việc cho Công ty cổ phần cà phê Ea Pốk thuê 8.280,3 m2 đất tại thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích đất thể dục thể thao.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này