Tăng cường quản lý các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4114/UBND-KGVX về tăng cường quản lý đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 tại tỉnh

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4173/UBND-TH, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Ngoại vụ về việc xử lý Công văn số 400/SNgV-HTQT ngày 26/4/2019 của Sở Ngoại vụ về tham gia tổ chức chương trình Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 tại tỉnh.

Báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4236/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 651/TCTL-QLCT ngày 17/5/2019 của Tổng cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện tiêu chí thủy lợi trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4186/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Công văn số 1405/BKHCN-VP ngày 17/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của ngành KH&CN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Công văn số 2229/BTNMT-TTTNMT ngày 15/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4191/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 2229/BTNMT-TTTNMT ngày 15/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Ngày Môi trường thế giới năm 2019.

Thực hiện Công văn số 1463/BKHCN-TĐC ngày 22/5/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4218/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1463/BKHCN-TĐC ngày 22/05/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xin ý kiến về kế hoạch triển khai Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc.

Triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4283/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1631/BTNMT-ĐCKS ngày 10/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 33/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 1495/BTNMT-ĐCKS ngày 29/3/2019 về việc cập nhật thông tin đánh giá tình hình thực hiện Luật Khoáng sản năm 2010.

Kiểm tra chất lượng phiếu điều tra và rà soát một số địa bàn có nhà công vụ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4269/UBND-TH, gửi Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 64/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 20/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc kiểm tra chất lượng phiếu điều tra và rà soát một số địa bàn có nhà công vụ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4200/UBND-NNMT, gửi Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc thực hiện Công văn số 267/VPĐP-NV&MT ngày 12/4/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ KHCN phục vụ xây dựng nông thôn mới.

Quy định ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực điện lực.

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4281/UBND-KT, gửi Cục thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 3533/BCT-ĐTĐL ngày 21/5/2019 của Bộ Công Thương về việc quy định ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực điện lực.

Triển khai Thông tư số 09/2019/TT- BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4176/UBND– KGVX gửi Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 09/2019/TT- BGDĐT ngày 14/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bãi bỏ Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 quy định về thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong cơ sở giáo dục công lập.

Triển khai Quyết định số 681/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4262/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 681/QĐ-BKHĐT ngày 15/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc công bố kết quả hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kỳ 2014- 2018.

Triển khai Nghị định số 45/2019/NĐ- CP ngày 22/5/2019 của Chính phủ

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4213/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 45/2019/NĐ- CP ngày 21/5/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Triển khai Quyết định số 636/QĐ- BLĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 24/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4175/UBND – KSTTHC gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 636/QĐ- BLĐTBXH ngày 05/5/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ của lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tỉnh ủy Đắk Lắk  thống nhất Ngày  Kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk 23/11/1940

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định số 1502/QĐ-TU về việc lấy ngày 23 tháng 11 năm 1940 làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 4205/KH-UBND, ngày 27/5/2019 về việc triển khai các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2019.

Triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3974/KH-UBND, ngày 20/5/2019 về việc triển khai “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019

Sở Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1136/STNMT-BVMT, ngày 17/5/2019 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2019.

Ban hành Định mức Kính tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa phê duyệt Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND, ngày 22/5/2019 về việc ban hành Định mức Kính tế kỹ thuật trong công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái văn hóa, du lịch dân tộc Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định 1202/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 về phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái văn hoá, du lịch dân tộc Đắk Lắk.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này