Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019

Ngày 01/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 83/BC-UBND về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 2019.

Báo cáo về tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

Ngày 01/4, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 80/BC-UBND về tổng kết 10 năm thực hiện chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2439/KH-UBND, ngày 01/4/2019 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

Tuyên truyền Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019.

Ngày 01/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1234-CV/BTGTU về việc tuyên truyền Hội thi Olympic toàn quốc năm 2019.

Ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 665/QĐ-UBND về ban hành Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Tư vấn triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh năm 2020 đến 2025

Ngày 27/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 664/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo và Ban Tư vấn triển khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh năm 2020 đến 2025.

Ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Qũy phát triển Nhà- Đất tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 690/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Qũy phát triển Nhà- Đất tỉnh Đắk Lắk.

Sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên.

Ngày 27/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2386/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên,

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT-TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 28/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2408/UBND-KGVX, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TU ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (1940-2020) và 45 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10/3/1975 -10/3/2020).

Tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp.

Ngày 28/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2395/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1860/BNN-TY, ngày 16/3/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát buôn bán, vận chuyển lợn cảnh bất hợp pháp.

Rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Ngày 28/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2402/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 900/BTP-KTrVB ngày 19/3/2019 của Bộ Tư pháp về việc đề nghị rà soát, lập danh mục và tự kiểm tra văn bản liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2019.

Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2383/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 13/QBTTW-VB ngày 14/3/2019 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì đường bộ địa phương năm 2019.

Chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Tây Nguyên

Ngày 28/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2390/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2137/VPCP-NN, ngày 19/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Tây Nguyên.

Đề xuất những điểm nổi bật và giới thiệu doanh nghiệp điển hình về tăng năng suất chất lượng thuộc Chương trình 712

Ngày 27/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2380/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 546/TĐC-VP, ngày 05/3/2019 của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về đề xuất những điểm nổi bật và giới thiệu doanh nghiệp điển hình đã thành công về tăng năng suất chất lượng thuộc Chương trình quốc gia năng suất chất lượng 712.

Báo cáo đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ- TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2430/UBND – TH gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 798/BTTTT- CNTT ngày 21/3/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đánh giá tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ- TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Thực hiện Công văn số 1992/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2282/UBND-TH về việc thực hiện Công văn số 1992/VPCP-KTTH, ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2337/UBND-KT, ngày 26/3/3019 về việc tăng cường phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2349/UBND-KSTTHC, ngày 26/3/2019 về việc triển khai thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính.

Tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 83-HD/BTGTU, ngày 27/3/2019 về việc tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TU, ngày 15/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này