Chủ trương phối hợp đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà

Ngày 11/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 358/UBND-KGVX về việc chủ trương phối hợp đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Bắc Hà.

Triển khai các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 366/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc triển khai các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm:

Giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 377/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 5912/BGDĐT-HTQT ngày 28/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.

Triển khai một số văn bản của Trung ương

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 401/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc triển khai một số văn bản của Trung ương, gồm:

Triển khai các văn bản liên quan đến công tác thống kê

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 404/UBND-TH về việc triển khai các văn bản liên quan đến công tác thống kê, gồm:

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 410/UBND-KT về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Địa điểm tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp”

Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 425/UBND-TH về việc Địa điểm tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân – doanh nghiệp”.

Triển khai Công văn số 28/TCTL-ATĐ ngày 08/01/2019 của Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 428/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Công văn số 28/TCTL-ATĐ ngày 08/01/2019 của Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về hoàn thiện hồ sơ sửa chữa cấp bách các hồ chứa thủy lợi.

Kiểm tra, báo cáo tình hình thiếu đói giáp hạt đầu năm 2019

Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 434/UBND-KGVX về việc kiểm tra, báo cáo tình hình thiếu đói giáp hạt đầu năm 2019.

Triển khai Kế hoạch số 112/KH-BVHTTDL ngày 09/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 461/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Kế hoạch số 112/KH-BVHTTDL ngày 09/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2019.

Triển khai Quyết định số 44/QĐ- TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 460/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 44/QĐ- TTg ngày 09/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch.

Triển khai Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 455/UBND – NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Nghị định số 167/2018/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ về quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất.

Kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2018 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 15/BC-UBND, ngày 15/01/2019 về tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hoạt động đánh giá sự phù hợp năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020”.

Ngày 11/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 346/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Báo cáo số 487/BC-SNN, ngày 27/12/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2018-2020” được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 04/6/2018.

Triển khai văn bản của Trung ương ban hành.

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 445/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương ban hành gồm:

Tổ chức triển lãm trưng bày Sinh vật cảnh vào dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Ngày 14/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 381/UBND-KGVX, gửi Hội sinh vật cảnh tỉnh, Sở Tài chính về việc xử lý Báo cáo số 17/BC-HSVC ngày 02/01/2019 của Hội sinh vật cảnh tỉnh về việc tổ chức Triển lãm trưng bày Sinh vật cảnh vào dịp Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương.

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 454/UBND-TH, gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 352/KH-UBND, ngày 11/01/2019 nhằm triển khai Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018 – 2025.

Triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020

UBND tỉnh ban hành Công văn số 407/UBND-TH, ngày 24/01/2019 về việc triển khai Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương.

Ngày 16/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 452/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 73/VPCP-TH ngày 04/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này