Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4016/UBND-KGVX, về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Kiến nghị số 1831/KN-UBTP14, ngày 29/3/2019 của Ủy ban Tư pháp, Quốc hội khóa XIV

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4044/UBND-NC, về việc thực hiện Kiến nghị số 1831/KN-UBTP14, ngày 29/3/2019 của Ủy ban Tư pháp, Quốc hội khóa XIV về các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật và tội phạm xâm phạm an toàn giao thông.

Triển khai Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 09/5/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 17/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3969/UBND-KSTTHC, về việc triển khai Công văn số 3854/VPCP-KSTT ngày 09/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ.

Bổ sung thu thập thông tin trong Khảo sát mức sống dân cư năm 2019

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4052/UBND-TH, về việc thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TCTK ngày 16/5/2019 của Tổng cục Thống kê về bổ sung thu thập thông tin trong Khảo sát mức sống dân cư năm 2019.

Thực hiện Công văn số 3099/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4040/UBND-TH, về việc thực hiện Công văn số 3099/BKHĐT-KTNN ngày 14/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện các chính sách về huy động và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới.

Hướng dẫn ghi mã ngành, mã nghề phiếu điều tra mẫu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4048/UBND-TH, gửi Cục Thống kê về thực hiện Công văn số 63/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 17/5/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc hướng dẫn ghi mã nghề phiếu điều tra mẫu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2019

Ngày 20/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4008/UBND-KGVX về phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng, TCSP năm 2019.

Triển khai nhiệm vụ, giải pháp để nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật

Ngày 21/5, UBND tỉnh ban hành Công văn 4067/UBND-NC về thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp để nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.

Tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày 20/5, UBND tỉnh ban hành Công văn 3992/UBND-NC về tổ chức tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4015/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi có chiều hướng diễn biến phức tạp đã có dấu hiệu lây lan đến tỉnh Đắk Nông và một số địa phương giáp ranh với tỉnh Đắk Lắk.

Tăng cường công tác quản lý, bảo trì công trình cầu treo

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4053/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện: Krông Bông, Lắk, Krông Năng, Cư M’gar, Buôn Hồ, Ea Kar, Krông Ana, thị xã Buôn Hồ về việc thực hiện Báo cáo số 108/BC-SGTVT ngày 13/5/2019 của Sở Giao thông vận tải về kết quả kiểm tra các công trình cầu treo trên địa bàn quản lý.

Thực hiện báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2018

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4030/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 5486/BTC-TCDN ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính về báo cáo giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp năm 2018.

Triển khai Quyết định số 632/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 22/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4074/UBND-KSTTHC, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định số 632/QĐ-BLĐTBXH ngày 04/5/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xem xét, giải quyết đề xuất của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk về cung cấp dịch vụ thu hộ phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4041/UBND-KSTTHC, gửi Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ về việc thực hiện Văn bản số 406/TN-ĐLA-KHDN 08/5/2019 của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk về đề xuất cung cấp dịch vụ thu hộ phí, lệ phí trong giải quyết thủ tục hành chính công.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án mua thuốc theo tên Generic của Trung tâm Da liễu

Ngày 20/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1170/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua thuốc theo tên Generic thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở năm 2019 của Trung tâm Da liễu.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ

Ngày 21/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1179/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc Generic trong kế hoạch năm 2018 thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp cơ sở Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 21/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1180/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua thuốc Generic thuộc danh mục thuốc không trúng thầu (lần 2) cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc y học cổ truyền  của Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ

Ngày 21/5/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1178/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bổ sung vị thuốc y học cổ truyền năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở của Bệnh viện Đa khoa thị xã Buôn Hồ.

Triển khai Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4024/UBND – CN gửi các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 41/2019/NĐ-CP ngày 15/5/2019 của Chính phủ về quy định chi tiết việc lập, thẩm định, phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá và điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Đề cử doanh nghiệp, cá nhân tham gia tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam 2019.

Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4026/UBND-TH, gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đắk Lắk, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh về việc thực hiện Công văn số 142 TGDHST/THV ngày 10/5/2019 của Trung tâm nghiên cứu phát triển Thương hiệu Việt về việc đề cử doanh nghiệp, cá nhân tham gia tôn vinh điển hình sáng tạo Việt Nam 2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch, kinh nguyet khong deu, laptop gia re,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chấtBiến tần, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà,thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam,Lá Số Tử Vi,cửa nhôm Xingfa,báo giá cửa nhôm Xingfa,cửa nhôm,đầm thiết kế,gioitre, in name card,văn phòng ảo, màn nhựa pvc,Nhận in ấn lấy ngay sau 15p, camera an ninh,Kết quả xổ số Miền Bắc,Truyện ngôn tình,Có con 1 - 12 tuổi,Cách nấu ăn ngon,Tóc đẹp, mua thuốc podophyllin 25 tại hà nội,Teehot.com,cau thang xuong ca, vytea.com, UCT,Khu dân cư thịnh vượng, tinh dầu nguyên chất, Toyota,dantri, Soshareit Việt Nam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này