Huy động tham gia chương trình Bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Ngày 07/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1803/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc huy động tham gia chương trình Bế mạc Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV5, VTV8 và các Đài Truyền hình của các tỉnh Tây Nguyên vào lúc 19 giờ 00 phút, ngày 16/3/2019 tại Quảng trưởng 10/3, thành phố Buôn Ma Thuột.

Triển khai Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ Công Thương.

Ngày 08/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1861/UBND-CN, gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 212/QĐ-BCT ngày 30/01/2019 của Bộ Công Thương về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương kỳ 2014 - 2018.

Triển khai Công văn số 1292/BNN-TCTL ngày 26/02/2019 của Bộ NN&PTNT.

Ngày 06/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1746/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện: Krông Pắc và M’Đrắk về việc triển khai Công văn số 1292/BNN-TCTL ngày 26/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về ý kiến đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình, sửa chữa cấp bách hồ Buôn Jung, huyện Krông Pắc và Hồ Ea M’Đoal, huyện M’Đrắk tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Ngày 07/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1813/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Công văn số 151/VTLTNN-NVĐP ngày 22/02/2019 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư.

Thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của TTCP.

Ngày 07/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1796/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 146/UBDT-VP135 ngày 28/02/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Triển khai Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ.

Ngày 06/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1741/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2709-CV/TU ngày 31/01/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai, thực hiện Nghị định số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Triển khai văn bản liên quan đến đào tạo sau Đại học.

Ngày 07/03/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1815/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai văn bản liên quan đến đào tạo sau Đại học.

Triển khai Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1867/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Nghị định số 23/2019/NĐ-CP ngày 26/02/2019 của Chính phủ về hoạt động triển lãm.

Triển khai Quyết định số 158/QĐ- TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1789/UBND – TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ về thực hiện Quyết định số 158/QĐ- TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Triển khai Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1871/UBND – KGVX gửi Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Đề án tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản đến năm 2030.

Triển khai Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1739/UBND- NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Triển khai Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13/2/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1795/UBND- KGVX gửi Ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 57/QĐ-UBDT ngày 13/2/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước về công tác dân tộc do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

Sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1740/UBND- NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 460/QĐ-BTP ngày 22/02/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết.

Phổ biến thông tin Trường Đại học Luật – Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1812/UBND-KGVX về việc phổ biến thông tin Trường Đại học Luật – Đại học Huế tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

Triển khai Công văn số 825/BTNMT-TCMT ngày 27/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1829/UBND-NN&MT gửi Sở Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 825/BTNMT-TCMT ngày 27/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về báo cáo công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018

Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1844/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 699/BGDĐT-ĐANN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2018.

Hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1765/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 655/BVHTTDL-GĐ ngày 25/02/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về hướng dẫn một số nội dung hoạt động về công tác gia đình năm 2019.

Triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1770/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Công văn số 1185/BNN-VPĐP ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018

Ngày 07/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1780/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Công văn số 670/BTP-HTQT ngày 01/3/2019 của Bộ Tư pháp về đôn đốc thực hiện báo cáo tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” năm 2019

Ngày 06/3/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1776/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày công tác xã hội Việt Nam” năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này