Triển khai Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6473/UBND- NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về thực hiện Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29/7/2019 của Chính phủ về việc bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Triển khai Quyết định số 626/QĐ- VPCP ngày 01/8/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6408/UBND – KSTTHC gửi các Sở, ngành thuộc tỉnh về thực hiện Quyết định số 626/QĐ- VPCP ngày 01/8/2019 của Văn phòng Chính phủ phê duyệt Đề án Trục liên thông văn bản quốc gia.

Chủ trương liên kết đào tạo (lần 2) Trường Trung cấp Trường Sơn năm 2019.

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6403/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Trung cấp Trường Sơn về việc xét Tờ trình số 88/TTr-SGDĐT, ngày 02/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo xin chủ trương liên kết đào tạo trình độ đại học, hình thức liên thông hệ vừa làm vừa học lần 2 năm 2019 cho Trường Trung cấp Trường Sơn.

Thực hiện Công văn số 3539/BNV-CCVC ngày 06/8/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6458/UBND-TH gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 3539/BNV-CCVC ngày 06/8/2019 của Bộ Nội vụ về việc đề xuất nội dung cần hướng dẫn khi thực hiện Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6417/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8940/VPCP-ĐMDN ngày 06/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2019.

Tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại.

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6445/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 5474/BNN-TY, ngày 01/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc tổ chức sơ kết và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại.

Đánh giá tình hình tài chính và kế hoạch thu lợi nhuận, cổ tức các năm 2020-2022 của các công ty cổ phần có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6418/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8869/BTC-TCDN ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Triển khai thực hiện Thông báo số 2333/TB-BKHCN, ngày 02/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6390/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông báo số 2333/TB-BKHCN, ngày 02/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kết luận của Thứ trưởng Trần Văn Tùng tại Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV.

Cho phép UBND huyện Krông Năng chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2202/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Năng chuyển mục đích sử dụng 1.243,7m2 đất tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua bộ phát tia X cho máy chụp cắt lớp điện toán STRATION MXP

Ngày 12/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2249/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua bộ phát tia X cho máy chụp cắt lớp điện toán STRATION MXP của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2216/QĐ- UBND về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm dụng cụ đồ chơi cho các trường

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2213/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 01: Mua sắm dụng cụ đồ chơi cho các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 09/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2232/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Bồi dưỡng kiến thức về hỗ trợ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk cho cán bộ các Sở, ngành, địa phương

Thực hiện Kế hoạch số 1873/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh năm 2019.

Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V, Nam miềm Trung Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), từ ngày 13/8 đến ngày 22/8/2019, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ 24 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6247/KH-UBND, ngày 5/8/2019 về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk hạng mục: Cải tạo Khu hành chính, phòng truyền thống

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2164/QĐ-UBND, ngày 5/8/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo Khu hành chính, phòng truyền thống.

Báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 220/BC-UBND, ngày 6/8/2019 về tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6449/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến

Triển khai Thông tư số 11/2019/TT- BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6397/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; về thực hiện Thông tư số 11/2019/TT- BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này