Triển khai Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5888/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 41/2019/TT-BTC ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về bãi bỏ Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT/BTC-BCA ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Công an hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua, bán người.

Triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5895/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 4981/BNN-TY ngày 16/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 – 2025.

Phối hợp xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5879/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc phối hợp xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển thông tin và truyền thông.

Xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5897/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 966/TCTL-NN ngày 17/7/2019 của Tổng cục Thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc xây dựng kế hoạch Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Triển khai thực hiện Công văn số 6012/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5935/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6012/VPCP-NN ngày 08/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Kết quả hệ thống hóa kỳ 02 văn bản QPPL của tỉnh (2014 – 2018)

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5924/UBND-NC, về việc kết quả hệ thống hóa kỳ 02 văn bản QPPL của tỉnh (2014 – 2018).

Đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5867/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Công điện số 849/CĐ-TTg ngày 15/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Triển khai Công văn số 6398/VPCP-KGVX ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5947/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 6398/VPCP-KGVX ngày 18/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh

Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5870/UBND-KT, về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, gồm:

Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1929/QĐ-UBND, ngày 19/7/2019 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5860/KH-UBND, ngày 19/7/2019 về việc tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2019.

Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5925/KH-UBND, ngày 23/7/2019 về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” và xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2019

Ngày 19/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5860/KH-UBND về tổ chức Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2019.

Huyện Buôn Đôn triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), sáng 24/7, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Buôn Đôn đã đến thăm và tặng quà các gia đình lão thành cách mạng, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh trên địa bàn huyện.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5804/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1140/TTCP-KHTH, ngày 11/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5840/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 306/HĐND-VP ngày 17/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh, về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5828/UBND-KT, về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 116/TB-VPUBND, ngày 17/7/2019 về việc kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp chuyên đề về xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019.

Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 200/BC-UBND, ngày 15/7/2019 về kết quả thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg, ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 206/BC-UBND, ngày 18/7/2019 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này