Triển khai Công văn số 582/BTNMT-BĐKH ngày 01/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 18/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1290/UBND-NN&MT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc triển khai Công văn số 582/BTNMT-BĐKH ngày 01/02/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo tình hình thực hiện năm 2018 của Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐGDQP&ANTW

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1296/UBND-NC về việc thực hiện Kế hoạch số 20/KH-HĐGDQP&ANTW ngày 01/02/2019 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về giáo dục quốc phòng năm 2019.

Triển khai Công văn số 501/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 18/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1268/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển Công văn số 501/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 30/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo một số nội dung tổ chức thi hành Luật đất đai.

Tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Ngày 18/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1288/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Tổ công tác PPP về việc thực hiện Báo cáo số 25/BC-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ về tổng kết tình hình thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư – PPP.

Phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1327/UBND-NNMT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 169/TTg-CN ngày 12/02/2019 về phê duyệt kết quả khoanh định khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tình hình công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bảo hiểm xã hội

Ngày 18/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1277/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện Công văn số 490/LĐTBXH-BHXH ngày 29/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bảo hiểm xã hội.

Khẩn trương xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC

Ngày 21/2, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký ban hành Công văn 1360/UBND- KSTTHC gửi đến Sở, ban, ngành, địa phương.

Triển khai thực hiện Công văn 304/BKHCN-TĐC của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1328/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc triển khai Công văn số 304/BKHCN-TĐC ngày 11/02/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo thực trạng năng lực hệ thống tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.

Cung cấp thông tin về dự án đề xuất sử dụng nguồn vốn vay WB.

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1310/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, về việc thực hiện Công văn số 1679/BTC-QLN ngày 01/02/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin về dự án đề xuất sử dụng nguồn vốn vay WB.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương.

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1325/UBND-CN, gửi các Sở, ngành: Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các văn bản của Trung ương ban hành gồm:

Tham mưu xử lý văn bản.
Tham mưu xử lý văn bản. (22/02/2019, 08:40)

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1322/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện các văn bản sau:

Báo cáo tình hình hoạt động các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2011-2020.

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1304/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 1616/BTC-NSNN ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính vê việc báo cáo tình hình hoạt động của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2011-2020.

Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế trên địa bàn tỉnh

Ngày 20/02/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1345/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1220/UBND- CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BCT ngày 15/01/2019 của Bộ Công Thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và Hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió.

Triển khai Quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam

Ngày 18/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1264/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về thực hiện Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam.

Triển khai Công văn số 547/BNN-KHCN ngày 24/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1300/UBND – NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Công văn số 547/BNN-KHCN ngày 24/01/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp - thủy sản đến năm 2030.

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 18/02/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 323/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1301/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0%  tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1308/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Công văn số 1599/BTC-TCNH ngày 31/01/2019 của Bộ Tài chính về việc chương trình vay vốn tín dụng đầu tư với lãi suất 0% tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này