Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới

Tỉnh ủy vừa có Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 16/4/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Tuyên truyền chào mừng 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 65-HD/TG, ngày 16/4/2018 về việc tuyên truyền chào mừng 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019) và kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019).

Thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 2808/KH-UBND, ngày 11/4/2018 về việc thực hiện Đề án tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 823-CV/TG, ngày 6/4/2018 về việc tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật”

Ngày 30/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 2438/KH-UBND về thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Tuyên truyền Quyết định số 286/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 810-CV/TG, ngày 29/3/2018 về việc tuyên truyền Quyết định số 286/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018

UBND tỉnh ký Quyết định số 588/QĐ-UBND, ngày 22/3/2018 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 575/QĐ-UBND, ngày 21/3/2018 về Kế hoạch trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Tổ chức hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước

Ngày 26/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc – Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2018).

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2018

Sáng 26/1, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá hoạt động trong năm qua và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ông Võ Văn Cảnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp cùng các thành viên.

Tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 748-CV/TG, ngày 03/01/2018 về việc tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đến đông đảo cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân trong toàn tỉnh.

Thành phố Buôn Ma Thuột, tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015”

Sáng ngày 18/1/2018, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2017, triển khai công tác PBGDPL năm 2018 và Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015”. Đồng chí Lưu Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn

Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi  “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”

Sáng ngày 12/01/2018, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” của tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi.

Kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của tỉnh

Ban Chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập tỉnh vừa có Thông báo số 01/TB-BCĐ, ngày 5/1/2018 về kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá kết quả tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 353/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

Ngày 3/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 748-CV/TG gửi các Ban của Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi” giai đoạn 2017-2021.

Ngày 2/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định 02/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2021.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2018; bám sát các nhiệm vụ được nêu trong văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác TGPL, đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, có chất lượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan. UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác TGPL trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018 (kèm theo Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phone +84-262-3620123 Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này