Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4727/KH-UBND, ngày 13/6/2018 về tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020.

Kế hoạch triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ký Quyết định số 1292/QĐ-UBND, ngày 12/6/2018 ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018 – 2022 trên địa bàn tỉnh.

Tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4511/KH-UBND, ngày 05/6/2018 về việc tổng kết 5 năm thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Triển khai Kế hoạch số 226/KH-UBATGTQG, ngày 31/5/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngày 06/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4518/UBND-NC, gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBANGTQG, ngày 31/5/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tổ chức giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2018.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa Ban hành Thể lệ Cuộc thi các tác phẩm báo chí về công tác giảm nghèo giai đoạn 2016-2020.

Thực hiện Luật tiếp cận thông tin trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông

Ngày 05/6/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4473/UBND- KGVX gửi Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật tiếp cận thông tin và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018.

Công ty của ông Dương Văn Minh có một lao động đến giờ đi làm dắt xe ra vỉa hè để đi làm thì bị choáng ngã dẫn đến gãy xương, giám định tỷ lệ suy giảm sức lao động là 40%. Ông Minh hỏi, trường hợp này có được tính là trong thời gian và cung đường hợp lý để đủ điều kiện giải quyết chế độ tai nạn lao động không? Trường hợp người lao động này bị choáng, tự ngã và có người làm chứng.

Tuyên truyền công tác phòng chống thiên tai

Ngày 23/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn 881-CV/ BTGTU về việc tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 23/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới năm 2018.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 113/TB-UBND, ngày 21/5/2018 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển doanh nghiệp năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đẩy mạnh thực hiện hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND kỳ 02 trên địa bàn

Ngày 14/5, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3725/UBND-NC gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh thực hiện hệ thống hóa văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND, UBND kỳ 02 trên địa bàn.

Quyết định triển khai Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt

Ngày 10/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định 970/KH-UBND về việc thực hiện Đề án “tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021” năm 2018.

Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 4/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3484/KH-UBND về việc thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo rà soát khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-BTP, ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp

Ngày 2/5, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 89/BC-UBND gửi Bộ Tư pháp về việc báo cáo rà soát khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư số 10/2015/TT-BTP, ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Phê duyệt kết quả Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2017

Ngày 2/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc Quyết định phê duyệt kết quả Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Đắk Lắk năm 2017.

Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến 2030

Ngày 04/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 3485/KH-UBND tỉnh về Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2018-2025 và tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2018

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 921/QĐ-UBND, ngày 4/5/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” năm 2018.

Tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013-2018

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3416/KH-UBND, ngày 02/5/2018 về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk, lần thứ III, giai đoạn 2013-2018.

Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 66-HD/BTGTU, ngày 26/4/2018 về việc tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019, kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019)

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 3188/KH - UBND, ngày 23/4/2018 về việc tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019, kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019).

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phone +84-262-3620123 Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này