Thành phố Buôn Ma Thuột, tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015”

Sáng ngày 18/1/2018, Hội đồng Phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố Buôn Ma Thuột tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả hoạt động năm 2017, triển khai công tác PBGDPL năm 2018 và Lễ tổng kết, trao giải thưởng cuộc thi Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015”. Đồng chí Lưu Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì Hội nghị.

Tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tra tấn

Nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi  “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”

Sáng ngày 12/01/2018, tại Hội trường Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk, Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” của tỉnh đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi.

Kết luận cuộc họp của Ban Chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” của tỉnh

Ban Chỉ đạo triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập tỉnh vừa có Thông báo số 01/TB-BCĐ, ngày 5/1/2018 về kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp đánh giá kết quả tình hình thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020” năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 353/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật và hương ước, quy ước năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

Ngày 3/1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 748-CV/TG gửi các Ban của Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh; Hội Nhà báo tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh về việc tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

Kế hoạch triển khai Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vùng dân tộc thiểu số và miền núi” giai đoạn 2017-2021.

Ngày 2/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định 02/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2017-2021.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) năm 2018; bám sát các nhiệm vụ được nêu trong văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác TGPL, đảm bảo cung cấp dịch vụ pháp lý kịp thời, có chất lượng theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan. UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch triển khai công tác TGPL trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018 (kèm theo Quyết định số 3532/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk).

Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh có Quyết định số 3547/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2018; nhằm triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền định hướng phát triển văn hóa đọc

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 719-CV/TG, ngày 5/12/2017 về việc tuyên truyền định hướng phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9361/UBND-KGVX, ngày 23/11/2017 gửi các Sở, ngành, địa phương liên quan về việc tổ chức triển khai cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 47 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Tổng kết cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”

Sáng ngày 24/11/2017, Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015” huyện M’Drắk đã tổ chức tổng kết cuộc thi. Đến dự có Bà Phan Thị Hồng Thắng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk.

Tổng kết trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự năm 2015”

Phòng Tư pháp huyện đã tổ chức tổng kết Cuộc thi “ Tìm hiểu Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015” trên địa bàn huyện.

Huyện Cư Kuin tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015”

Sáng ngày 14/11/2017, Ban tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu bộ Luật dân sự năm 2015” huyện Cư Kuin đã tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi.

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân khu vực biên giới

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, ngày 9/11/2017 xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam” và triển khai kế hoạch xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

Sáng 09/11, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh bán hành Kế hoạch số 8737/KH-UBND, ngày 03/11/2017 về việc tổ tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 3026/QĐ-UBND, ngày 01/11/2017 về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” năm 2017

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh cho biết, Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” năm 2017 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra vào lúc 8h00 ngày 09/11/2017 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, số 02 Hùng Vương, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Quyết định 2345/QĐ-UBND, ngày 31/8/2017 ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2017 trên địa bàn tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Ngọc Tý - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Phone +84-262-3620123 Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này