Đơn vị có được tự quyết định thanh lý ô tô không? (19/10/2018, 14:19)

Bà Mỹ Trang làm việc tại đơn vị sự nghiệp cấp 2 tự bảo đảm một phần kinh phí năm. Năm 2003, đơn vị bà có mua 1 ô tô 15 chỗ đã hết giá trị khấu hao với giá 50 triệu đồng bằng nguồn thu tự chủ của đơn vị.

Đến năm 2013, xe đã hết niên hạn sử dụng và giá trị cũng bằng không, được hoán cải thành xe 3 chỗ, đơn vị bà Trang đã tiến hành thanh lý xe. Thủ tục thanh lý bao gồm: Biên bản họp chi bộ và cán bộ chủ chốt; quyết định thanh lý do thủ trưởng đơn vị ký; thành lập hội đồng thanh lý; hợp đồng thanh lý; biên bản bàn giao, thanh lý xe; hóa đơn GTGT bán xe. Tiền bán xe nhập vào nguồn thu tự chủ của đơn vị.
Bà Trang hỏi, đơn vị của bà có phải làm công văn đề nghị đơn vị chủ quản cho thanh lý xe và khi định giá thanh lý phải có mặt đơn vị cấp trên cũng như chủ quản không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:
Việc thanh lý xe ô tô tại thời điểm năm 2013 được thực hiện theo các quy định như sau:
Về nguồn hình thành tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định tại Điều 29 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 3/6/2008 thì nguồn hình thành tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:
- Nhà nước giao tài sản bằng hiện vật, quyền sử dụng đất;
- Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản;
- Tài sản được đầu tư, xây dựng, mua sắm bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước.
Về thẩm quyền quyết định thanh lý xe ô tô, theo Điều 26, Điều 37, Điều 48 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 3/6/2009 của Chính phủ quy định việc thanh lý tài sản là xe ô tô do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương quyết định hoặc phân cấp thẩm quyền quyết định (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Trung ương quản lý); HĐND cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định (đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý).

Do vậy, đơn vị được quyền quyết định thanh lý hay phải làm công văn đề nghị đơn vị chủ quản cho thanh lý xe ô tô phải căn cứ vào phân cấp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương hoặc HĐND cấp tỉnh.

Phải lập hội đồng xác định giá thanh lý ô tô
Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc bán thanh lý xe ô tô được thực hiện một trong các hình thức: Bán đấu giá hoặc bán chỉ định. Việc bán chỉ định thực hiện trong các trường hợp quy định tại Khoản 2, Điều 27 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 21; Điểm b, Khoản 1, Điều 22 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có tài sản bán thành lập hội đồng để xác định giá bán hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá bán để làm căn cứ quyết định giá khởi điểm trong bán đấu giá hoặc quyết định giá bán trong trường hợp thực hiện bán theo phương thức bán chỉ định.

Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 12 Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thành phần của hội đồng xác định giá gồm:
- Lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị - Chủ tịch Hội đồng;
- Đại diện cơ quan quản lý cấp trên;
- Đại diện bộ phận được giao trực tiếp sử dụng tài sản;
- Đại diện bộ phận tài chính - kế toán của cơ quan, tổ chức, đơn vị;
- Đại diện cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếu cần);
- Các thành viên khác có liên quan.

Theo chinhphu.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready