Căn cứ phê duyệt nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật (20/07/2015, 09:11)
Ông Đỗ Văn Tuân phản ánh, theo khoản 5, Điều 28 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ: “Danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được phê duyệt bằng văn bản căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật”.

Tuy nhiên, tại khoản 2, Mục 23 Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/2/2015 hướng dẫn, với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất, giá cố định hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về kỹ thuật chỉ cần được phê duyệt bằng văn bản, áp dụng với khoản 3, Mục 23 Thông tư nêu trên là dùng phương pháp dựa trên kỹ thuật mới phải căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm định.

Ông Tuân muốn hỏi, khi phê duyệt danh sách nhà thầu đạt điểm kỹ thuật có cần báo cáo thẩm định của tất cả các phương pháp đánh giá, hay chỉ khi dùng phương pháp đánh giá dựa trên kỹ thuật mới phải dựa vào báo cáo thẩm định?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:


Tại khoản 5 Điều 28 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định kết quả đánh giá về kỹ thuật.

Tại điểm c khoản 2 Điều 38 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật hoặc nhà thầu đạt điểm kỹ thuật cao nhất (đối với phương pháp dựa trên kỹ thuật) phải được phê duyệt bằng văn bản và căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Như vậy, đối với tất cả các loại gói thầu (cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp và cung cấp dịch vụ tư vấn), dù áp dụng phương pháp đánh giá nào thì việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật cũng phải căn cứ vào tờ trình phê duyệt, báo cáo thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật theo các quy định nêu trên.

Theo chinhphu.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này