Sẽ điều chỉnh lại số lượng các phòng của Sở Xây dựng (23/10/2015, 09:09)
Theo ý kiến của cử tri tỉnh Lào Cai, Thông tư liên tịch 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ khi phân cấp áp dụng thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, biên chế quản lý... gặp khó khăn.

Cử tri đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ xem xét điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về các lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành xây dựng để các địa phương điều chỉnh lại chức năng, nhiệm vụ của Sở Xây dựng cho phù hợp.

Bộ Xây dựng trả lời cử tri tỉnh Lào Cai như sau:

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Bộ Xây dựng đã chủ động phối hợp cùng Bộ Nội vụ dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV.

Quá trình soạn thảo Thông tư được thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Đến nay, cơ bản việc xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV đã hoàn thành với các nội dung chính như sau:

Về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, cơ bản vẫn kế thừa theo Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV, có cập nhật, bổ sung theo quy định tại Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành mới được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung trong giai đoạn từ năm 2008 đến tháng 6/2015.

Về cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng (Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hà Nội và Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh), sau khi rà soát, đánh giá thực trạng về cơ cấu tổ chức của các Sở, trên cơ sở ý kiến phối hợp của Bộ Nội vụ, Dự thảo Thông tư liên tịch thay thế có điều chỉnh lại số lượng các phòng chuyên môn thuộc Sở theo hướng phù hợp với điều kiện và yêu cầu quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương, bảo đảm tinh gọn, giảm số lượng đầu mối phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ.

Đồng thời, quy định cụ thể tên gọi của các phòng chuyên môn trực thuộc Sở để bảo đảm thống nhất quản lý từ Trung ương đến địa phương.

Về biên chế công chức và số lượng người làm việc tại các Sở, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 4/4/2014 của Chính phủ.

Về cơ cấu tổ chức và biên chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 5/5/2014 của Chính phủ.

Dự kiến trong cuối năm 2015, Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV sẽ được ký ban hành.

Theo chinhphu.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready