Cấp phó làm thay việc của cấp trưởng, có được tăng phụ cấp? (30/03/2017, 08:43)

Bà Vũ Thùy Vi là giáo viên trường tiểu học, được bổ nhiệm làm tổ phó chuyên môn tổ 4. Từ tháng 2/2017, giáo viên tổ trưởng tổ 4 nghỉ thai sản, theo yêu cầu của hiệu trưởng bà Vi phải làm thay công việc của tổ trưởng nhưng không được hưởng thêm chế độ nào khác ngoài chế độ phụ cấp dành cho chức danh tổ phó.

Bà Vi hỏi, hiệu trưởng trường làm như vậy là đúng hay sai? Bà có được hưởng thêm chế độ khi làm thay công việc của tổ trưởng không?

Về vấn đề này, Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời như sau:

Theo Điểm 1 Mục IV Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT ngày 8/12/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các cơ sở giáo dục công lập, thì hệ số phụ cấp chức vụ đối với tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học là 0,20; tổ phó chuyên môn trường tiểu học là 0,15.

Tại Mục III Thông tư này quy định nguyên tắc và các trường hợp được hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức vụ thực hiện như hướng dẫn tại Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ công chức, viên chức và Mục II Thông tư số 83/2005/TT-BNV ngày 10/8/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương và chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, tại Khoản 1; Điểm d1, Khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV đã được bổ sung bởi Khoản 2 Mục II Thông tư số 83/2005/TT-BNV quy định:

Về nguyên tắc, cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó.

Nếu cơ quan, đơn vị chưa có cấp trưởng hoặc có cấp trưởng nhưng cấp trưởng không trực tiếp điều hành (do đi học, ốm đau và các nguyên nhân khác), thì người có quyết định (bằng văn bản) của cơ quan có thẩm quyền giao phụ trách hoặc giao quyền cấp trưởng (chưa phải là quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo) được hưởng mức phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ của cấp trưởng. Khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền cấp trưởng thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Theo phản ánh của bà Vũ Thùy Vi, bà là giáo viên trường tiểu học, được bổ nhiệm giữ chức vụ tổ phó chuyên môn tổ 4. Từ tháng 2/2017, giáo viên tổ trưởng chuyên môn tổ 4 nghỉ thai sản, theo yêu cầu của hiệu trưởng bà Vi phải làm thay công việc của tổ trưởng nhưng không được hưởng thêm chế độ nào khác ngoài chế độ phụ cấp dành cho chức danh tổ phó.

Trong trường tiểu học, tổ phó chuyên môn có nhiệm vụ giúp việc cho tổ trưởng chuyên môn trong việc điều hành hoạt động của tổ chuyên môn theo quy định tại Điều 18 Điều lệ Trường tiểu học (ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trường hợp tổ trưởng nghỉ chế độ ốm đau, thai sản…thì tổ phó có thể thay thế, đảm nhiệm công việc của tổ trưởng.

Đối chiếu quy định tại Mục III Thông tư số 33/2005/TT-BGDĐT và Điểm d1, Khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV đã được bổ sung bởi Khoản 2 Mục II Thông tư số 83/2005/TT-BNV, trường hợp bà Vũ Thùy Vi, nếu có quyết định bằng văn bản của hiệu trưởng giao phụ trách hoặc giao quyền tổ trưởng trong thời gian tổ trưởng chuyên môn nghỉ thai sản, thì bà được hưởng phụ cấp chức vụ bằng mức phụ cấp chức vụ tổ trưởng chuyên môn trường tiểu học trong thời gian tạm quyền. Khi có quyết định thôi giao phụ trách hoặc thôi giao quyền tổ trưởng thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ của cấp trưởng kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Trên thực tế, với thời gian nghỉ thai sản của tổ trưởng, việc tổ phó làm thay công việc của tổ trưởng chỉ là tạm thời, ngắn hạn; chênh lệch hệ số phụ cấp của chức danh tổ trưởng và tổ phó không nhiều (0,20 – 0,15 = 0,05); việc quyết định bằng văn bản giao phụ trách hoặc giao quyền tổ trưởng cần phải tuân thủ quy trình, thủ tục về công tác nhân sự; đồng thời phải đảm bảo vị trí việc làm của viên chức sau thai sản, tránh phát sinh tranh chấp (nếu có)… Vì vậy, việc giao tạm quyền tổ trưởng thường chỉ được hiệu trưởng thực hiện bằng lời nóí trực tiếp, hoặc phát biểu chỉ đạo điều hành tại cuộc họp của Hội đồng trường.

Do bà Vi không có quyết định bằng văn bản giao phụ trách hoặc giao quyền tổ trưởng nên không có cơ sở tăng mức hưởng phụ cấp chức vụ cho bà. Về nguyên tắc, bà Vi được bổ nhiệm giữ chức danh tổ phó chuyên môn thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh đó.

Tuy nhiên, nhà trường có thể vận dụng quy chế nội bộ để điều chỉnh tăng thêm thu nhập, đảm bảo trách nhiệm gắn với quyền lợi, động viên bà Vi hoàn thành tốt công việc được giao.

Theo chinhphu.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready