Thời gian nâng lương trước hạn tương ứng với cấp độ thành tích (27/06/2016, 20:47)

Ông Vi Khôi là giáo viên, được nâng lương lên bậc 4/9 vào tháng 2/2013. Năm 2014, ông đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Tháng 8/2015, ông đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở lần 2. Vậy, ông được nâng lương trước hạn 6 tháng hay 9 tháng?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng luật sư Khánh Hưng - Đoàn luật sư Hà Nội trả lời ông Vi Khôi như sau:

Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên, nếu có đủ các điều kiện sau:

- Phải đạt đủ 2 tiêu chuẩn xét nâng bậc lương thường xuyên: Đối với cán bộ, công chức phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức; Đối với viên chức và người lao động phải được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên; Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Đã lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản.

Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian (6 năm và 4 năm) quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

Tiêu chuẩn thành tích xét nâng bậc lương trước thời hạn

Tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do người đứng đầu cơ quan, đơn vị quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quy định cụ thể trong Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị.

Căn cứ vào quy định này, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn hằng năm do tập thể bình chọn, nhưng mỗi năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Trường hợp ông Vi Khôi, tháng 2/2013 ông được nâng bậc lương thường xuyên từ bậc 3/9 lên bậc 4/9. Đến tháng 2/2016, ông Khôi đủ thời gian 36 tháng giữ bậc 4/9 đủ điều kiện xét nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 5/9.

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định nâng bậc lương thường xuyên.

Nếu ông Khôi đã được nâng bậc thường xuyên hưởng lương bậc 5/9 vào tháng 2/2016, thì thời hạn nâng bậc lương thường xuyên tiếp theo vào tháng 2/2019. Tính đến ngày 31/12/2016, ông Khôi còn thiếu 25 tháng để được nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 6/9, vì vậy chưa thỏa mãn điều kiện "còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên" để xét nâng lương bậc 6/9 trước thời hạn vào năm 2016.

Thành tích của ông Khôi năm 2014, 2015 sẽ được làm cơ sở xét nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn. Theo đó, ông Khôi có thể được xét nâng bậc lương trước thời hạn lên bậc 6/9 vào năm 2018. 

Về việc ông Khôi hỏi thành tích 2 năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở thì được nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng hay 9 tháng thì theo quy định tại Điểm e, Khoản 1, Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trao đổi với cấp ủy và Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp để quy định Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị, trong đó quy định cụ thể về tiêu chuẩn, cấp độ về lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thời gian được nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với từng cấp độ thành tích khác nhau của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thực tế, ở nhiều cơ quan, đơn vị đã quy định tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn tương ứng với cấp độ thành tích như sau: 

- Cán bộ, công chức và người lao động được tặng bằng khen cấp Bộ và tương đương trở lên, được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng.

- Cán bộ, công chức và người lao động có hai lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên được xét nâng bậc lương trước thời hạn 6 tháng.

Để trả lời trường hợp ông Khôi có 2 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở sẽ được nâng bậc lương trước thời hạn bao nhiêu tháng cần phải đối chiếu cụ thể với Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan đơn vị nơi ông công tác.

Theo chinhphu.vn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready