Đắk Lắk sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW và trao giải thưởng đợt 1( 2021-2023) (18/05/2023, 13:54)

Sáng 18/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đợt 1 (2021-2023).

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW,  nhận thức của các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, Trung tâm chính trị cấp huyện về vị trí, vai trò của công tác nghiên cứu, học tập Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng được nâng lên. Quá trình thực hiện Chỉ thị số 23 đã góp phần thúc đẩy tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh…

Đồng chí  H’Lim Niê- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 05 thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW

Việc lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW luôn được chú trọng gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong tổ chức, triển khai thực hiện; công tác đào tạo, bồi dưỡng đi vào nề nếp, góp phần củng cố, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Nhỏ- Xã Prơng Drang, Huyện Krông Búk

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, 100% các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt với hơn 75.000 cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh tham gia. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW gắn với triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan, đơn vị hướng dẫn cho cơ sở đào tạo, Trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các chương trình bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị kết hợp với đổi mới nội dung phương pháp học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ năm 2018 - 2022, toàn tỉnh mở được 1.358 lớp với 117.709 học viên. Trung bình mỗi năm, tổ chức khoảng 150 lớp cho gần 30.000 cán bộ quản lý, giáo viên các trường học (từ bậc mầm non đến bậc THPT), hơn 5.000 học sinh, sinh viên tham gia học tập lý luận chính trị.

Ban tổ chức trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, cho các tác giả đợt 1.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nỗ lực triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra.

Thời gian tới đề nghị cấp ủy tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Chỉ thị số 23-CT/TW và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về lý luận chính trị; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo phương châm cơ bản, hệ thống, thực tiễn và hiện đại, phù hợp với từng đối tượng, thực tiễn của địa phương đơn vị. Tiếp tục bám sát các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 19/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác lý luận chính trị để chỉ đạo triển khai thực hiện.

Đặc biệt, các đơn vị, địa phương cần quan tâm chú trọng đến công tác tổ chức sơ, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, quy định, kết luận của Đảng, tổ chức các hội thảo, Đề tài khoa học thuộc các lĩnh vực…nhằm cung cấp luận cứ quan trọng để ban hành các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sát thực với thực tiễn địa phương, mang tính khả thi, hiệu quả cao.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị theo nhiệm kỳ và hằng năm với tinh thần đổi mới về nội dung, phương pháp, cơ bản đảm bảo tiến độ, phù hợp đáp ứng nhu cầu ở địa phương, đơn vị.

Đối với việc tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, đợt II (2023-2025), cấp uỷ các cấp, các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chỉ đạo triển khai cho đội ngũ văn nghệ sỹ, phóng viên báo chí, cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”  đổi mới trong công tác chỉ đạo, phương thức tổ chức, động viên đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo tích cực tham gia đạt chất lượng cao.

Tập trung đổi mới, sáng tạo trong cách viết, khai thác đề tài. Ưu tiên hướng tới phản ánh những hoạt động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai ở vùng sâu, vùng xa, của đồng bào dân tộc thiểu số; những mô hình hay, hiệu quả, các phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng…tại các địa phương đơn vị.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Nhỏ - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân huyện Krông Búk.  

Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 23 của Ban Bí thư. Đối với Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, đợt I, giai đoạn 2021 – 2023, Ban tổ chức đã trao 12 giải khuyến khích; 10 giải C; 5 giải B và 1 giải A cho các tác phẩm tiêu biểu về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

Dịp này, các đại biểu đã trình bày các tham luận tập trung vào những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Bí thư. Ban Tổ chức đã phát động thi đua sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (2023 - 2025).

Kim Bảo

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang