Ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương và địa phương về phát triển KT-XH .

Ngày 2/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 305/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 01/12/2017 của Tỉnh ủy và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Kết quả thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn năm 2017 và dự kiến hoạt động năm tiếp theo

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 16/BC-UBND, ngày 23/1/2018 về kết quả thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn năm 2017 và dự kiến hoạt động năm tiếp theo.

Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 13/BC-UBND, ngày 17/01/2018 về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

Kết quả 01 năm triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 10/BC-UBND, ngày 12/01/2018 về kết quả 01 năm triển khai Chỉ thị số 02/CT-TTg, ngày 06/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Ngày 12/01, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 09/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Ngày 8/1, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 04/BC-UBND báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 354/BC-UBND báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2017.

Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 05/BC-UBND, ngày 8/1/2018 về tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 1755/QĐ-TTg, ngày 8/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 02/BC-UBND, ngày 5/1/2018 về tình hình thực hiện Chỉ thị số 1737/CT-TTg, ngày 20/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài trong tình hình hiện nay.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này