Tình hình phát triển đô thị tại tỉnh Đắk Lắk năm 2018

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 01/BC-UBND, ngày 04/01/2019 về tình hình phát triển đô thị tại tỉnh Đắk Lắk năm 2018.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 06/BC-UBND, ngày 04/01/2019 về tình hình thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo đánh giá Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững năm 2018

Ngày 28/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 378/BC-UBND về đánh giá tình hình Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững năm 2018.

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 370/BC-UBND, ngày 19/12/2018 về công tác chỉ đạo điều hành (CĐĐH) của UBND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm CĐĐH năm 2019.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 371/BC-UBND, ngày 19/12/2018 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2018 của Chính phủ và xây dựng Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2019.

Báo cáo về kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật trên lĩnh vực trọng tâm

Ngày 14/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 357/BC-UBND về kết quả thực hiện kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật và kiểm tra công tác thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 và kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ

Ngày 14/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 360/BC-UBND về công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 và kết quả 04 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP của Chính phủ.

Báo cáo về rà soát, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 368/BC-UBND về rà soát, đánh giá việc thực hiện cơ chế, chính sách phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo về tình hình thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020

Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 369/BC-UBND về tình hình thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này