Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

Ngày 15/01/2021 Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 13-KH/TU về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021.

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 111/QĐ-UBND, về việc Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Lở mồm long móng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ

Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 507/UBND-TH, về việc thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tăng cường vai trò, trách nhiệm của  người đứng đầu cơ quan báo chí

Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 473/UBND-KGVX, gửi Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tạp chí Chư Yang Sin, Sở Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí.

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk), ký số văn bản điện tử huyện Krông Năng năm 2021

Ngày 14/01/2021, UBND huyện Krông Năng ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về việc triển khai tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành (iDesk), ký số văn bản điện tử huyện Krông Năng năm 2021.

Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 96/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 3556/QĐ-UBND ngày 31/12/2010.

Tự chấm điểm và cung cấp tài liệu xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 413/UBND-KSTTTHC, gửi Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Các cơ quan, đơn vị: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Bưu điện tỉnh, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh về việc đã ban hành Quyết định số 1149/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quyết định thu hồi, bãi bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 14/01/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND về việc thu hồi, bãi bỏ giá trị pháp lý Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BĐ 575971, số BĐ 575976 cấp ngày 02/7/2012; Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Mẫu giáo Cư Drăm đối với diện tích 1.724 m2 tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục và đào tạo.

Triển khai Thông tư số 115/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính.

Ngày 11/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 318/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư số 115/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về kê khai, nộp phí dịch vụ thanh toán trong hoạt động của Kho bạc Nhà nước:

Triển khai thi hành Luật Đầu tư.

Ngày 12/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 346/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư.

Thực hiện Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời.

Ngày 14/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 432/UBND-KGVX gửi các Sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Ban Dân tộc; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 11047/VPCP-KGVX ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời:

Triển khai Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 335/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ, các Thông tư của Bộ Tài chính gồm:

Quyết định cho phép Công ty cổ phần thủy sản Đắk Lắk gia hạn sử dụng đối với đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty cổ phần thủy sản Đắk Lắk gia hạn sử dụng đối với 217m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (xây dựng Cửa hàng).

Triển khai các Thông tư, Quyết định của Bộ Công Thương

Ngày 12/01/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 334/UBND-KT, gửi Sở Công Thương; Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện các Thông tư của Bộ Công Thương gồm:

Huyện Buôn Đôn: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng

Chiều 12/01, tại trường THPT Trần Đại Nghĩa, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Buôn Đôn tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng. Đây là lần đầu tiên Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Buôn Đôn tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị kết nạp Đảng mà học viên là những học sinh trường THPT. Dự lễ khai giảng có các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện, Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 11/01/2021, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 12-KH/TU, tổ chức quán triệt và tuyên truyền thực hiện Chỉ thí số 46-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt I/2021

Ngày 08/01/2021, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 11-KH/TU, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy đợt I/2021.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 08/01/2021 Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Ngày 08/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 217/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 5050/BVHTTDL-VHCS ngày 31/12/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Triển khai Quyết định số 3460/QĐ-BCT ngày 25/12/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 08/01/2021 UBND tỉnh ban hành Công văn số 221/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3460/QĐ-BCT ngày 25/12/2020 của Bộ Công Thương bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này