Thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9325/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.

Triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9328/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đào tạo áp dụng trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật.

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9326/UBND-KGVX, gửi các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Báo cáo số 1873/BC-SLĐTBXH ngày 21/9/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tổng hợp số lượng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chưa có việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 2635/QĐ-BCT ngày 09/10/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9254/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 2635/QĐ-BCT ngày 09/10/2020 của Bộ Công Thương bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9282/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc Thực hiện Công văn số 3890/BTTTT-TTDN ngày 08/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế Hoạch tổ chức lễ phát động Chương trình kích cầu du lịch “Đắk Lắk – điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9246/KH-UBND về việc tổ chức lễ phát động Chương trình kích cầu du lịch “Đắk Lắk – điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”.

Triển khai Quyết định số 31/2020/QĐ-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9283/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 31/2020/QĐ-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Điều 5 Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng  giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9264/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý Công văn số 1410/STTTT-CNTT ngày 08/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

Triển khai Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9253/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP.

Triển khai Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9153/UBND-CN, gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc triển khai Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng.

Thực hiện Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9243/UBND-TH, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ về việc thực hiện Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập.

Thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - PCT Thường trực UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Festival sản phẩm vật tư nông nghiệp, thương mại toàn quốc năm 2020 tại Đắk Lắk.

Ngày 12/10/2020, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 115/TB-UBND về ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - PCT Thường trực UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung tổ chức Festival sản phẩm vật tư nông nghiệp, thương mại toàn quốc năm 2020 tại Đắk Lắk.

Điều chỉnh thời gian tổ chức ba phiên chợ hàng Việt trong năm 2020

Thông tin từ Sở Công Thương cho biết, do diễn biến bất lợi của thời tiết tại địa phương nên ba phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi trong năm 2020 sẽ được điều chỉnh thời gian tổ chức.

Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9090/KH-UBND về việc thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Triển khai Thông tư số 26/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 08/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9118/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc Triển khai thực hiện Thông tư số 26/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công Thương hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020.

Triển khai Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ

Ngày 09/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9157/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản.

Đắk Lắk có 3 sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) cho biết, Lễ tuyên dương dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc, tiêu biểu trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2020 do Tổng Cục dạy nghề (thuộc Bộ LĐ – TB&XH) lần đầu tiên tổ chức tại Hà Nội trong 2 ngày 8 và 9-10, tỉnh Đắk Lắk có 3 sinh viên của Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vinh dự tham dự.

Tham mưu Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2428/QĐ-UBND ngày 8/10/2020 về ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chi tiết thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều (sau đây gọi là Luật).

UBND thống nhất chủ trương khảo sát, lập dự án điện mặt trời trên hồ Ea Súp Hạ  .

UBND tỉnh vừa có Công văn 8920/UBND-TH đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư năng lượng, xây dựng, thương mại Hoàng Sơn đã được khảo sát, nghiên cứu lập hồ sơ đề xuất dự án nhà máy điện mặt trời trên hồ Ea Súp Hạ, huyện Ea Súp.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi Covid-19

Theo Báo cáo 09 tháng năm 2020, UBND tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với đại dịch Covid-19 của tỉnh; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Cục Thuế tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, Hội nghị đối thoại về chính sách và CCHC thuế, để kịp thời giải quyết những vướng mắc của doanh nghiệp về TTHC thuế, chính sách hỗ trợ về vốn, tín dụng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này