Dừng tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021

Văn phòng Chính Phủ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý về việc xin không tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2021 và đề xuất dời sang năm 2022 do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường.

Bộ Giao thông Vận tải cho ý kiến về đầu tư tuyến đường sắt Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk về việc đầu tư tuyến đường sắt Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa. Bộ GTVT cho biết sẽ nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt Buôn Ma Thuột - Tuy Hòa khổ 1.435mm sau 2020 theo quy hoạch.

Triển khai tuyên truyền về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ban Chỉ đạo 896 tỉnh (Ban Chỉ đạo triển khai Đề án 896 của tỉnh về tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020) vừa có văn bản yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan Thông tấn, báo chí phối hợp với ngành Công an tích cực xây dựng và đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên truyền về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

Triển khai Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế

Ngày 06/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6959/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công điện số 1212/CĐ-BYT ngày 03/8/2020 của Bộ Y tế về tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.

Triển khai Quyết định số 1178/QĐ-TTg ngày 04/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7019/UBND-NC gửi Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, về việc triển khai Quyết định số 1178/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Triển khai Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí

Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7001/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, ngày 28/7/2020 của Chính phủ

Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6998/UBND-NC gửi Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 87/2020/NĐ-CP, ngày 28/7/2020 của Chính phủ.

Triển khai Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng chính phủ và Chỉ thị 50-CT/TU ngày 03/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày 07/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6988/UBND-KGVX gửi Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Thông báo số 272/TB-VPCP ngày 03/8/2020 của Văn phòng Chính phủ và Chỉ thị số 50-CT/TU ngày 03/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới.

Đắk Lắk đề xuất nâng cấp 3 tuyến quốc lộ bằng vốn đầu tư công

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk liên quan việc bố trí vốn đầu tư nâng cấp, mở rộng QL26, QL27 và QL29.

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7007/UBND-KGVX về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh trong điều kiện dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Triển khai Chương trình số 43-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1772/QĐ-UBND, ngày 6/8/2020 về việc triển khai Chương trình số 43-CTr/TU, ngày 29/6/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 118-HD/BTGTU, ngày 6/8/2020 về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

Lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu viết về điển hình “Dân vận khéo” trong năm 2020 để tham dự Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2018-2020

Ban Dân vận Tỉnh ủy vừa có Công văn số 949-CV/BDVTU về việc lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu viết về điển hình “Dân vận khéo” trong năm 2020 để tham dự Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”, giai đoạn 2018-2020.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2025

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 6798/KH-UBND ngày 04/8/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an về "Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới" giai đoạn 2020-2025; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

Đắk Lắk ban hành Kế hoạch truyền thông dân số đến năm 2030

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông dân số đến năm 2030. Theo đó, tỉnh đề ra các mục tiêu như sau:

Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 90/TB-VPUBND, ngày 3/8/2020 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh (Ban chỉ đạo 1394).

Phương hướng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2020

Ban chỉ đạo đôn đốc thu thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước tỉnh (Ban chỉ đạo 1394) vừa có Báo cáo số 108/BC-BCĐ về kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo 1394 trong 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Phối hợp tham mưu thực hiện nghiêm túc công tác cách ly tại nhà và tập trung phòng chống COVID-19

Thực hiện Công văn số 6526/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19. Để đảm bảo thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh trong công tác phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế vừa ban hành công văn về việc “Phối hợp tham mưu thực hiện nghiêm túc công tác cách ly tại nhà và tập trung phòng chống COVID-19” gửi các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, công văn yêu cầu các đơn vị phối hợp thực hiện như sau:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này