Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020.

Ngày 08/4/2020, VPUBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 207/KH-VPUBND về việc tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020.

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Ngày 31/3/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 516/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà chuyển mục đích sử dụng 1.164,5 m 2 đất tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng từ đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) và cho Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà thuê diện tích đất nêu trên để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Hải Hà.

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà chuyển mục đích sử dụng 1.164,5 m2 đất thuộc thửa đất số 52, tờ bản đồ địa chính số 24 (tờ cũ số 113) tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà thuê 1.164,5m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Hải Hà.

Quyết định về việc cho Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi thuê 82.910 m2 đất tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc, sân phơi, kho sản phẩm và nhà máy chế biến.

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi thuê 82.910 m2 thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 11 tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc, sân phơi, kho sản phẩm và nhà máy chế biến.

Đảm bảo trang thiết bị bảo hộ y tế cho phóng viên tác nghiệp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 08/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành công văn số 25/CV-BCĐ V/v hỗ trợ cho phóng viên trực tiếp tham gia tác nghiệp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3006/UBND-KGVX, ngày 8/4/2020 về việc triển khai hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai Thông tư số 06/2020/TTBTTTT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2995/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc Thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Lắk năm 2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Phê duyệt bổ sung Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 732/QĐ-UBND, ngày 7/4/2020 về việc phê duyệt bổ sung Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (vay vốn KfW) tại các xã Ea Nam, Ea Khal và Ea H’leo, huyện Ea H’leo vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ea H’leo.

Quyết định về việc thu hồi đất

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 726/QĐ-UBND, ngày 7/4/2020 về việc thu hồi 1.531 m2 đất tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Ea Ral Buôn Hồ (nay là Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Ral Bắc Đắk Lắk); giao diện tích đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ea H’leo quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 06/04/2020, UBND tỉnh ban hành công văn số 2908/UBND-KGVX gửi Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015-2020

Ngày 06/04/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2899/KH-UBND về việc tổ chức xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Chư Yang Sin tỉnh Đắk Lắk lần thứ III, giai đoạn 2015-2020.

Quyết định về việc cho phép Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông chuyển sang thuê đất đối với 1.435,7m2 đất tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ (trụ sở làm việc).

Ngày 06/04/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 717/QĐ-UBND về việc cho phép Chi nhánh Ngân hàng Phát triển Khu vực Đắk Lắk - Đắk Nông chuyển sang thuê đất đối với 1.435,7 m 2 đất thuộc thửa đất số 83, tờ bản đồ địa chính số 13 tại phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ.

Quyết định cho phép UBND huyện Krông Pắc chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND, về việc cho phép UBND huyện Krông Pắc chuyển mục đích sử dụng 8.262m2 đất từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Các hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2887/UBND-KGVX, gửi Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông về việc các hoạt động “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.

Triển khai Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2904/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 38/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số Điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 – 1975) huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2900/KH-UBND về việc Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến tỉnh Đắk Lắk (1965 – 1975) huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020 – 2025.

Triển khai các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2906/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội gồm:

Triển khai Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2907/UBND-KGVX, gửi các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này