Đắk Lắk tiếp tục rà soát, lên danh sách những giáo viên tư thục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Sở đang rà soát lên danh sách các giáo viên tư thục trên địa bàn tỉnh để kịp thời chi tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ đồng khi có yêu cầu. Số lượng giáo viên thuộc diện được hỗ trợ chủ yếu đang công tác trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, ở các huyện, thị xã khá ít.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Búk

Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1572/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Búk.

Giao đất tại xã Cư Prông, huyện Ea Kar cho Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu để xây dựng Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu

Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1576/QĐ-UBND về việc giao đất tại xã Cư Prông, huyện Ea Kar cho Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu để xây dựng Trường Trung học cơ sở Hoàng Diệu.

Rà soát, tham mưu văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh

Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6163/UBND-TH gửi Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát, tham mưu văn bản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Hỗ trợ người dân vùng có dịch bệnh bạch hầu

Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6168/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Các Hội, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố về việc hỗ trợ người dân vùng có dịch bệnh bạch hầu.

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6183/UBND-TH gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, gồm các Văn bản sau.

Triển khai thực hiện Nghị định số 72/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6164/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 72/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Cung cấp địa chỉ đường dây nóng và email tiếp nhận, xử lý thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý những thông tin liên quan đến Kỳ thi THPT năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Đắk Lắk vừa cung cấp địa chỉ email và số điện thoại đường dây nóng.

Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh

Ban tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 57/KH-BTC, ngày 16/7/2020 về hoạt động và phân công thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI. Nội dung công văn như sau:

Triển khai thực hiện Quyết định số 969/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6216/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 969/QĐ-TTg ngày 07/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải.

Quyết định về việc cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Cao Nguyên chuyển mục đích sử dụng 222.667,1m 2 đất tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn

Ngày 16/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1575/UBND-UBND về việc Cho phép Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Cao Nguyên chuyển mục đích sử dụng 222.667,1m2 thuộc các thửa đất số 12, 15, 22, 24, 26, 27, 28 (thửa đất cũ số 19), tờ bản đồ số 46; các thửa đất số 2, 4, 12 (thửa đất cũ số 6), 13 (thửa đất cũ số 7), 14 (thửa đất cũ số 116), tờ bản đồ số 60 tại xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn từ đất nông nghiệp (gồm: 204.680,1m2 đất trồng cây lâu năm và 17.987m2 đất trồng cây hàng năm khác) sang đất phi nông nghiệp (đất công trình năng lượng) và cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Cao Nguyên thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Jang Pông giai đoạn 2 - 20 MWp.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Chỉ thị số 10 /CT-UBND ngày 16/7/2020 về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025. Nội dung cụ thể như sau:

Đắk Lắk dành 42 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh nhằm quy định chi tiết, cụ thể hoá Nghị định 57/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thực tế của địa phương.

Triển khai Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ

Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6005/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc triển khai thực hiện Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Triển khai Thông tư số 14/2020/TTBTTTT

Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6018/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Thông tư số 14/2020/TT-BTTTT ngày 08/7/2020 Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTTTT ngày 30/3/2016 về hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2020.

Triển khai Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 15/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6081/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính về việc triển khai Thông tư số 27/2019/TTBKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

Triển khai thực hiện Nghị định số 73/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 14/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6012/UBND-NC gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc triển khai Nghị định số 73/2020/NĐ-CP về quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Tạo nhóm các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu, Sốt xuất huyết trên Zalo

Nhằm nắm bắt thông tin kịp thời để triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh hiện nay, Sở Y tế vừa ban hành văn bản về việc tạo nhóm các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu, Sốt xuất huyết trên Zalo.

Vận động được 8 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2020

Thông tin từ UBND tỉnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đã vận động được 8 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) mới với tổng vốn tài trợ 380.322 USD.

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Kế hoạch truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này