Quyết định công nhận quyền sử dụng đất

Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Ea Kar đối với thửa đất số 72, tờ bản đồ địa chính số 50, diện tích 13.589,3 m2 tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo.

Phê duyệt bổ sung danh mục công trình Khu thể dục thể thao Tâm Tình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Ana

Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung danh mục công trình Khu thể dục thể thao Tâm Tình vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Krông Ana.

Cho Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi thuê đất tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất khu vui chơi, giải trí công cộng

Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1902/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần cà phê Thắng Lợi thuê 35.931 m2 đất tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất khu vui chơi, giải trí công cộng.

Quyết định thu hồi đất tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk

Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND về việc thu hồi 880.097,5 m2 đất tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (trước đây là Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk - Nông trường Cao su 30/4); giao 880.097,5 m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Triển khai triển khai Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7437/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 14/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về điều chuyển, tiếp nhận vốn, tài sản và hoàn trả vốn đối với các dự án thành phần thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020.

Đắk Lắk phấn đấu nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65% trong giai đoạn 2021-2025

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, toàn tỉnh có 32 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có 01 trường công lập được lựa chọn hỗ trợ đầu tư thành trường chất lượng cao, 04 trường được Bộ Lao động – Thương binh xã hội lựa chọn hỗ trợ đầu tư các nghề trọng điểm theo cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN và quốc gia. Đội ngũ giảng dạy trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 1.072 người, giáo viên DTTS là 47 người.

Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020.

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7391/KH-UBND về việc thực hiện Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020.

Triển khai Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7389/ UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tích cực hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2020

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa có Công văn số 4006-CV/TU, ngày 17/8/2020 về việc đề nghị tích cực hưởng ứng Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2020.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đơn vị vừa đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

Đề xuất tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 vào cuối tháng 8/2020

Ngày 19/8, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Đăng Khoa cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk xin chủ trương Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hơn 5.000 thí sinh tại thành phố Buôn Ma Thuột và các thí sinh thuộc diện F1, F2 dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 diễn ra vào cuối tháng 8/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường cài đặt ứng dụng Bluezone

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, ngày 18/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đã ký ban hành Công văn số 7375/UBND-KGVX về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7356/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh triển khai Đề án “Chương trình Quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2030”

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Chương trình Quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2020-2030”.

Tổ chức đón người của địa phương tại sân bay Tân Sơn Nhất từ Đà Nẵng và đưa về Đắk Lắk

Sở Y tế Đắk Lắk vừa có Công văn số 2800/SYT-KHNVY, ngày 13/8/2020 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về việc tổ chức đón người của địa phương tại sân bay Tân Sơn Nhất từ Đà Nẵng và đưa về Đắk Lắk.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xây dựng cơ bản tháng 8/2020

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 93/TB-VPUBND, ngày 12/8/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại cuộc họp chuyên đề xây dựng cơ bản tháng 8/2020.

Triển khai Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 13/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7201/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1201/QĐ-TTg ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu.

Triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 13/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7221/UBND-KGVX gửi các Sở: Khoa học và Công nghệ, Công thương, Xây dựng về việc Triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”.

Tiếp tục thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19

Thông tin từ Sở Giao thông vận tải cho biết, đơn vị vừa đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, các đơn vị khai thác bến xe khách tiếp tục thực hiện hoạt động vận chuyển hành khách đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này