Phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện bồi thường, khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2426/QĐ-UBND về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để thực hiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại các hạng mục cụm đầu mối và lòng hồ của dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng xã Cư San, huyện M’Drắk.

Phê duyệt giá đất cụ thể để xác định đơn giá thuê đất

Ngày 23/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2384/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể làm căn cứ xác định đơn giá thuê đất cho Tổng Công ty phát điện 3- Công ty cổ phần tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư số 2 xã Cư Bông, huyện Ea Kar

Ngày 23/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2382/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư số 2 xã Cư Bông, huyện Ea Kar, thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư Dự án: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Krông Ana

Ngày 23/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2386/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Krông Ana; Hạng mục: Cải tạo, nâng cấp hàng rào và các hạng mục khác Nghĩa trang Liệt sỹ.

Triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ

Ngày 22/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6884/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn chi thường xuyên.

Chủ trương thành lập Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột.

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6867/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Trường Đại học Buôn Ma Thuột về việc xem xét Tờ trình số 142/TTr-SYT, ngày 20/8/2019 của Sở Y tế đề nghị cho chủ trương thành lập Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột thuộc trường Đại học Buôn Ma Thuột.

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế.

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6882/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 9689/BTC-QLCS ngày 20/8/2019 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng lĩnh vực y tế.

Giao tổng hợp danh mục vị trí việc làm và bản mô tả vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6868/UBND-TH gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2559/BKHCN-TCCB ngày 20/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng vị trí việc làm chuyên ngành khoa học và công nghệ của công chức trong hệ thống chính trị.

Lắp đặt cột đo gió để nghiên cứu, khảo sát đo gió

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6866/UBND-CN gửi Sở Công Thương, Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Nhật Hà và Công ty cổ phần Xây dựng Cơ khí A74 về việc xét Công văn số 1021/SCT-KTATMT ngày 19/8/2019 của Sở Công Thương về việc vị trí lắp đặt cột đo gió tại xã Ea Nam, huyện Ea H’leo của Liên danh Công ty TNHH Xây dựng Nhật Hà và Công ty cổ phần Xây dựng Cơ khí A74 .

Triển khai Kế hoạch số 3086/KH-BTP, ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6877/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 3086/KH-BTP ngày 15/8/2019 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức pháp luật trong các nhà trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Triển khai Quyết định số 2541/QĐ- BCT ngày 16/8/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6847/UBND- KT gửi các Sở ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 2541/QĐ- BCT ngày 16/8/2019 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Phối hợp triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6851/UBND – KSTTHC gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 3893/BNV-CCHC ngày 16/8/2019 của Bộ Nội vụ về việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019.

Triển khai Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6870/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 51/2019/TT-BTC ngày 15/8/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Triển khai Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6872/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 52/2019/TT-BTC ngày 16/8/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu theo yêu cầu của cá nhân; Thông tư 258/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy.

Triển khai Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6892/UBND– CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 16/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Kiến trúc.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường bộ

Ngày 22/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2355/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ đầu mối và kêu gọi đầu tư Trung tâm logistic vùng

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6885/UBND-KT, gửi Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5072/VPCP-KTTH ngày 11/6/2019 về thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của chợ đầu mối tại địa phương.

Chấm dứt hoạt động dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Việt Khôi tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6823/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi về việc xử lý Công văn số 1950/SKHĐT-XTĐT ngày 14/8/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về chấm dứt hoạt động dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Việt Khôi tại xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH tư vấn xây dựng Việt Khôi.

Khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các Viện nghiên cứu, trường Đại học

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6888/UBND-KT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 9598/BTC-TCDN ngày 19/8/2019 của Bộ Tài chính về khảo sát, đánh giá thực trạng thành lập và hoạt động của doanh nghiệp trong các Viện nghiên cứu, trường Đại học.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này