Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V, Nam miềm Trung Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), từ ngày 13/8 đến ngày 22/8/2019, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ 24 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6247/KH-UBND, ngày 5/8/2019 về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk hạng mục: Cải tạo Khu hành chính, phòng truyền thống

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2164/QĐ-UBND, ngày 5/8/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo Khu hành chính, phòng truyền thống.

Báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 220/BC-UBND, ngày 6/8/2019 về tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6449/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến

Triển khai Thông tư số 11/2019/TT- BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6397/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; về thực hiện Thông tư số 11/2019/TT- BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Triển khai Quyết định số 1216/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6450/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Thông tư số 106/2019/TT-BQP ngày 24/7/2019 của Bộ Quốc Phòng

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6401/UBND – KGVX gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư số 106/2019/TT-BQP ngày 24/7/2019 của Bộ Quốc Phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thực hiện Thông tư số 46/2019/TT- BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6236/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 46/2019/TT- BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Thực hiện Thông tư số 44/2019/TT- BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6301/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 44/2019/TT- BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6346/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar

Ngày 08/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar.

Chủ trương khảo sát, lập dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk tại xã Ea M’Droh, huyện Cư M’gar

Ngày 07/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6368/UBND-TH về việc khảo sát, lập dự án Khu tổ hợp chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao DHN Đắk Lắk tại xã Ea M’Droh, huyện Cư M’gar.

Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019

Ngày 06/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 6341/KH-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019 trên địa bàn tỉnh của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Thực hiện Kế hoạch của HĐND về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Ngày 07/8, UBND tỉnh ban hành Công văn 6373/UBND-KGVX về thực hiện Kế hoạch 331/KH-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Triển khai các dự án đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6255/UBND-TH, ngày 5/8/2019 về việc triển khai các dự án đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Bản ghi nhớ tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019.

Phòng chống sốt xuất huyết 5 tháng cuối năm 2019 tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6304/KH-UBND, ngày 5/8/2019 về việc phòng chống sốt xuất huyết 5 tháng cuối năm 2019 tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức triển khai Chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Đắk Lắk năm 2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6305/KH-UBND, ngày 5/8/2019 về việc tổ chức triển khai Chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue tại tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Triển khai Công văn số 3037/LĐTBXH-BTXH ngày 26/7/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6250/UBND-KGVX gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 3037/LĐTBXH-BTXH ngày 26/7/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra năm 2019.

Điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu đất Bệnh viện cũ tại số 02 Mai Hắc Đế, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6389/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 113/BXD-QHKT ngày 05/8/2019 của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Khu dân cư Tây Nam, thành phố Buôn Ma Thuột.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này