Phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2425/QĐ-UBND, ngày 02/10/2018 về việc phê duyệt Đề án tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.

Thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7- Năm 2019

Ngày 02/10/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2439/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7- Năm 2019.

Quy định về quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội

Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8277/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 3883/LĐTBXH-TTr ngày 17/9/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Củng cố, kiện toàn Thư viện công cộng

Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8353/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 4168/BVHTTDL-TV ngày 14/9/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về củng cố, kiện toàn Thư viện công cộng.

Xử lý các cây xanh có nguy cơ gãy đổ phạm vi Km57 – Km60, Quốc lộ 27

Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8342/UBND-CN, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải về việc xử lý các cây xanh có nguy cơ gãy đổ phạm vi Km57 – Km60, Quốc lộ 27.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” năm 2018

Ngày 02/10, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8460/UBND-NC gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy” năm 2018.

Lập Hồ sơ khoa học Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8485/KH-UBND, ngày 03/10/2018 về việc lập Hồ sơ khoa học Di tích Nhà đày Buôn Ma Thuột, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khắc phục khả năng mất điểm về CCHC đối với lĩnh vực hiện đại hóa hành chính của tỉnh năm 2018

Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8363/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về khắc phục khả năng mất điểm về CCHC đối với lĩnh vực hiện đại hóa hành chính của tỉnh năm 2018.

Phát triển đô thị tăng trưởng xanh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh

Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8325/UBND - CN gửi Sở Xây dựng về triển khai thực hiện Công văn số 2381/BXD- PTĐT ngày 25/9/2018 của Bộ Xây dựng về việc triển khai Thông tư số 01/2018/TT- BXD ngày 05/01/2018 của Bộ Xây dựng.

Ngăn chặn tình hình chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

Ngày 28/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8287/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1478/TCLN-KL, ngày 10/9/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc đề nghị ngăn chặn tình hình chống người thi hành công vụ trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng.

Triển khai thực hiện Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ.

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8443/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 128/2018/NĐ-CP ngày 24/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực đường thủy nội.

Triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm.

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8450/UBND-KGVX, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 2497/SNN-QLCL ngày 24/9/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm.

Triển khai thực hiện Công văn số 1317/TTg-CN ngày 27/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8451/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 1317/TTg-CN ngày 27/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai dự án thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Ban hành Biểu mẫu (bổ sung) thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh

Ngày 28/9/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2408/QĐ- UBND về việc ban hành Biểu mẫu (bổ sung) thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh.

Đấu nối các đường nhánh vào Tỉnh lộ 10(Km 1+250) và Tỉnh lộ 2 (Km 9+638).

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8223/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải, Công ty TNHH Cấp nước Buôn Ma Thuột, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 1405/SGTVT-KCHT ngày 21/9/2018 của Sở Giao thông vận tải về việc chấp thuận các điểm đấu nối vào Tỉnh lộ 10 và Tỉnh lộ 2 của các đường nhánh dự kiến.

Công tác lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc.

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8205/UBND-KT, gửi Sở Y tế, Bệnh viện tâm thần về việc xử lý Báo cáo thẩm định số 424/BC-SYT ngày 20/9/2018 của Sở Y tế, về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở năm 2018, Dự án: Mua thuốc khám, chữa bệnh cho Bệnh viện Tâm thần.

Triển khai một số nội dung thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên.

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8226/UBND-TH, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7134/BNN-KH ngày 14/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai công tác phê duyệt FS, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các tiểu dự án mới thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung – Khoản vay bổ sung và dự án Phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên.

Triển khai thực hiện Công văn số 10520/BGTVT-TC ngày 18/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải.

Ngày 26/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8224/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 10520/BGTVT-TC ngày 18/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải, về việc tạm thời tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì các tuyến đường đã được có Quyết định điều chỉnh nâng cấp tuyến đường thuộc địa phương quản lý, thành Quốc lộ.

Tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8241/UBND-KGVX, về việc tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm trong tỉnh đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vắc xin lở mồm long móng

Ngày 28/9/2018 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2383/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm vắc xin lở mồm long móng Aftovax Bivalent-2 tupe O, A của Chi cục Chăn nuôi và Thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này