Phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh vừa có văn bản gửi các đơn vị đề nghị phối hợp tốt công tác tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân được thực hiện thống nhất, quản lý tập trung theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính như sau:

Quyết định về việc cho phép UBND huyện Cư M’gar chuyển mục đích sử dụng 128.514,6m 2 đất sản xuất nông nghiệp

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1492/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Cư M’gar chuyển mục đích sử dụng 128.514,6m2 đất (trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 128.330,7m2 và 183,9m2 đất phi nông nghiệp không phải là đất ở) sang 43.937,8m2 đất ở tại đô thị; 10.143,7m2 đất cơ sở giáo dục và đào tạo; 23.357,3m2 đất cơ sở thể dục thể thao; 3.731,7m2 đất khu vui chơi, giải trí công cộng; 47.344,1m2 đất giao thông thuộc Tờ trích đo bản đồ số 01, 02, 03 (năm 2015), thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar; cụ thể:

Triển khai Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5798/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh tỉnh về việc triển khai Quyết định số 872/QĐ-TTg ngày 19/06/2020 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Triển khai Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5800/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 70/2020/NĐ-CP ngày 28/6/2020 của Chính phủ Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

Triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5792/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 26/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5804/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 61/2020/TT-BTC ngày 22/6/2020 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

286 thủ tục hành chính triển khai từ 1/7/2020 đều được cung ứng mức độ 3,4

Theo lộ trình năm 2020, ngày 01/7/2020, thêm 286 TTHC đã được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk thuộc các lĩnh vực: Nội Vụ (88 TTHC); Tư pháp (122 TTHC), Tài chính (5 TTHC), Giáo dục và Đào tạo (71 TTHC). Tất cả các TTHC này đều cung ứng mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh rà soát, cung cấp danh sách doanh nghiệp đã thực hiện các TTHC trong 6 tháng cuối năm 2019 theo yêu cầu của Hội đồng tư vấn cải cách TTHC tại Công văn số 304/HĐTV; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh để biết, theo dõi.

Quyết định cho Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức thuê đất thương mại dịch vụ

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2774/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: Cho Công ty TNHH MTV cà phê Việt Đức thuê 15.187,1 m2 (Mười lăm nghìn một trăm tám mươi bảy phẩy một mét vuông) đất thuộc thửa đất số 61, tờ bản đồ địa chính số 17 tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin để sử dụng vào mục đích đất thương mại dịch vụ.

Đắk Lắk sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến với chính quyền thành phố Saint-Petersburg, Liên Bang Nga

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 4000- TB/TU ngày 26/6/2020 về việc đồng ý chủ trương mở rộng quan hệ với một số địa phương của Liên bang Nga thông qua việc tổ chức Hội nghị trực tuyến với chính quyền thành phố Saint-Petersburg, UBND tỉnh chỉ đạo:

Phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản quy phạm pháp luật, nghiệp vụ pháp chế và giám định tư pháp vào tháng 8/2020 tại tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản Quy phạm pháp luật, nghiệp vụ pháp chế và giám định tư pháp.

Tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế nhân kỷ niệm Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam 1-7

UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và các Sở, ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 3368/BYT-BHYT tổ chức truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế nhân kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 1-7 đảm bảo phù hợp và đúng quy định.

Đắk Lắk đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính từ tỉnh đến cơ sở

Triển khai Chỉ thị số 08/CT-UBND về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh, Đắk Lắk đã triển khai hoàn thành mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối đến 100% cấp sở, cấp huyện và cấp xã của tỉnh; cấp 3.617 chữ ký số cho cá nhân, tổ chức (2.780 cá nhân, 837 tổ chức ) và hơn 600 SIM PKI ký số trên các thiết bị di động; cùng với đó, triển khai ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (iDesk), là phần mềm văn phòng điện tử trực tuyến phục vụ công việc quản lý công văn giấy tờ, chia sẻ tài nguyên và điều hành tác nghiệp các công việc chung trong tổ chức.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh vừa có văn bản giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 915/QĐ-TTg ngày 30/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ năm 2020

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5712/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai trong mùa mưa, lũ năm 2020.

Triển khai Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5748/UBND-KVX gửi sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Nghị định số 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn Thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5716/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.

Triển khai Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020 của Kiểm toán nhà nước

Ngày 06/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5741/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định số 01/2020/QĐ-KTNN ngày 26/6/2020 của Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.

Đưa 286 thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk cho biết, bắt đầu từ 1/7/2020 sẽ triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở Tư pháp, Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, 286 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại –đợt 4.

Đắk Lắk đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ lĩnh vực quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ năm 2011 - 2019, số cơ sở được thanh tra, kiểm tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP và VTNN là 1.338 lượt/cơ sở, tổng số lượt/cơ sở vi phạm là 191 cơ sở (chiếm 14,28%). Số tiền xử phạt vi phạm hành chính về ATTP là 1.057 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2020 thanh tra, kiểm tra 110 cơ sở, có 29 cơ sở vi phạm.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này