Tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1378/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 591/LĐTBXH-BTXH ngày 13/02/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Tổng kết thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1371/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 370/KH-BTP ngày 29/01/2019 của Bộ Tư pháp về tổng kết 5 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.

Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 381/QĐ-UBND, ngày 22/02/2019 về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh.

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh

Ngày 19/02/2019, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 07/QĐ-BCĐCQĐT, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Triển khai Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng

Ngày 20/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1347/UBND – CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước.

Triển khai Quyết định số 06/2019/QĐ- TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1389/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 06/2019/QĐ- TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện.

Triển khai Quyết định số 172/QĐ- TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1392/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 172/QĐ- TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 - 2025".

Triển khai Quyết định số 182/QĐ- TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1391/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 182/QĐ- TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi.

Triển khai Quyết định số 173/QĐ- TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1375/UBND – NN&MT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Quyết định số 173/QĐ- TTg ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai.

Triển khai Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 20/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1355/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL ngày 18/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”.

Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1354/UBND-KSTTHC, ngày 20/02/2019 gửi Sở Công Thương về việc đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng, theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 1158/VPCP-CN.

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1359/UBND-KSTTHC, ngày 21/02/2019 về việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2019 – 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1376/KH-UBND, ngày 21/02/2019 về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống thiên tai.

Ngày 22/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1402/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thực hiện Công văn số 1216/UBKHCNMT14, ngày 14/02/2019 của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về việc đề nghị báo cáo Đoàn giám sát về “việc thực hiện chính sách phòng chống thiên tai”.

Triển khai Quyết định số 5164/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ NN&PTNT.

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1390/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về việc triển khai Quyết định số 5164/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/12/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập do Ngân hàng Thế giới tài trợ.

Thực hiện QĐ số 163/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2019 của Bộ TT&TT.

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1399/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Quyết định số 163/QĐ-BTTTT ngày 14/02/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ 2014-2018.

Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Ngày 21/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1393/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 1166-CV/BTGTU ngày 18/02/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dựng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Báo cáo thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do cấp bách.

Ngày 20/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1352/UBND-NNMT, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 731/BKHĐT-KTNN ngày 30/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo thực hiện các dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do cấp bách.

Tăng cường việc gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1276/UBND-KGVX, ngày 18/02/2019 về việc xử lý đề xuất của các Sở, ngành, địa phương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Văn phòng UBND tỉnh năm 2019.

Ban hành Kế hoạch Thông tin đối ngoại tỉnh Đắk Lắk năm 2019

Ngày 20/2, UBND tỉnh ban hành Quyết định 370/QĐ-UBND về ban hành Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này