Quyết định ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2068/QĐ-UBND về việc ban hành Quyết định này Kế hoạch thông tin, tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7997/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc Thực hiện Quyết định số 1238/QĐ-BTC ngày 21/8/2020 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Triển khai Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng chính phủ

Ngày 04/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7958/UBND-KGVX về việc triển khai Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

Triển khai Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8016/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Hội Người cao tuổi tỉnh, về việc Triển khai Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025.

Tiếp nhận, đón công dân của tỉnh Đắk Lắk từ thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Ngày 05/9/2020, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-BCĐ về việc tiếp nhận, đón công dân của tỉnh Đắk Lắk từ thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Quyết định cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng đất tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất thương mại, dịch vụ.

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2061/QĐ-UBND về việc Cho phép UBND thị xã Buôn Hồ chuyển mục đích sử dụng 4.078,3m2 đất tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất thương mại, dịch vụ.

Tiếp nhận, cách ly lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh

Ngày 05/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7976/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế; Tài chính; Ngoại vụ; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc tiếp nhận, cách ly lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7999/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8015/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiễm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Thực hiện quản lý cách ly tại nhà các trường hợp từ Đà Nẵng trở về Đắk Lắk

Sở Y tế có văn bản gửi các Trung tâm y tế; cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh về việc “Thực hiện quản lý cách ly tại nhà các trường hợp từ Đà Nẵng trở về Đắk Lắk”, nội dung như sau:

Triển khai thực hiện Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ

Ngày 04/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7944/UBND-NC, gửi các Sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 96/2020/NĐ-CP ngày 24/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Triển khai Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7948/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế.

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 04/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7959/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7985/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh vừa có Phương án số 66 /PA-BCĐ ngày 3/9/2020 về “Phương án cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”, cụ thể như sau:

UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa (NVH) cộng đồng, trong đó sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới, phù hợp với thực tiễn theo hướng gắn kết với Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” của 02 huyện Ea Kar và Ea Súp

Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7905/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý Công văn số 1197/STTTT-TTBCXB ngày 26/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về xin chủ trương tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” của 02 huyện Ea Kar và Ea Súp.

Dự kiến có 25 xe khách chở công dân đang cách ly ở Đà Nẵng về Đắk Lắk

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải, đơn vị vừa xây dựng phương án bố trí phương tiện vận chuyển công dân Đắk Lắk đang ở thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp

Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7896/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này