Khảo sát triển khai kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử.

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8068/UBND-KGVX, gửi Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 8746/VPCP-KSTT ngày 13/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc khảo sát triển khai kết nối, liên thông gửi, nhận văn bản điện tử.

Tham gia thực hiện ấn phẩm chuyên đề “Đắk Lắk – Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực cho phát triển”

Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8150/UBND-TH, về việc tham gia thực hiện ấn phẩm chuyên đề “Đắk Lắk – Đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thu hút các nguồn lực cho phát triển”.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh có Công văn số 8094/UBND-CN về việc triển khai thực hiện văn bản của Bộ Giao thông vận tải.

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

Ngày 24/9/2018, UBND tỉnh có Kế hoạch số 8124/KH-UBND về việc triển khai tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018.

Triển khai Quyết định số 3648/QĐ-BQP của Bộ Quốc phòng

Ngày 25/9/2018, UBND tỉnh có Công văn số 8136/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 3648/QĐ-BQP, ngày 4/9/2018 của Bộ Quốc phòng.

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình.

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8040/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 346/TB-VPCP ngày 12/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về công tác chuẩn bị Hội nghị giải pháp ổn định dân di cư tự do tự phát vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ và tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại các tỉnh Tây Nguyên.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8010/UBND-KT, về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Rà soát dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2025

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8011/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc rà soát dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2017-2025.

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BTC ngày 13/9/2018 về tổ chức Festival văn hóa cồng chiên Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8028/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BTC ngày 13/9/2018 về tổ chức Festival văn hóa cồng chiên Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai năm 2018.

Thực hiện Công văn số 6937/BNN-TCTL ngày 06/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8024/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6937/BNN-TCTL ngày 06/9/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về tiếp tục thực hiện Báo cáo kết quả Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh nông thôn.

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 76/2013/TT-BTC

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8017/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 11109/BTC-TCNH ngày 12/9/2018 của Bộ Tài chính về lấy ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 76/2013/TT-BTC.

Góp ý dự thảo “Tiêu chí lựa chọn dự án PCTT ưu tiên theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025”

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8013/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1058/PCTT-KHCN ngày 13/9/2018 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về góp ý dự thảo “Tiêu chí lựa chọn dự án PCTT ưu tiên theo kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2021-2025”.

Thực hiện Thông báo số 6961/TB-BNN-VP ngày 07/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8023/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Thông báo số 6961/TB-BNN-VP ngày 07/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2319/QĐ-UBND, ngày 21/9/2018 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2317/QĐ-UBND, ngày 21/9/2018 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung, các Gói thầu số 03, 04, 06 và 10

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2302/QĐ-UBND, ngày 21/9/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung, các Gói thầu số 03, 04, 06 và 10.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản tập trung Gói thầu số 11

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2300/QĐ-UBND, ngày 21/9/2018 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung Gói thầu 11.

Thực hiện tuyển sinh ngành bác sĩ y khoa hệ chính quy theo địa chỉ sử dụng năm 2018 đào tạo tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8016/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Công văn số 3493/TĐHYKPNT ngày 17/9/2018 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về phân bổ và xét duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo địa chỉ sử dụng năm 2018.

Kêu gọi đầu tư các dự án Khu đô thị tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8007/UBND-TH, gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; UBND thành phố Buôn Ma Thuột; Công ty cổ phần tập đoàn FLC; Công ty cổ phần Xây dựng FLC FAROS về việc xử lý Công văn số 2051/SKHĐT-XTĐT ngày 12/9/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về xem xét đề xuất đầu tư các dự án Khu đô thị của Công ty cổ phần tập đoàn FLC và Công ty cổ phần Xây dựng FLC FAROS.

Đôn đốc tham mưu thực hiện nhiệm vụ do thủ tướng Chính phủ giao về cải cách hành chính (CCHC).

Ngày 19/9/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7992/UBND-KSTTHC, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Quyết định số 53/QĐ-BCĐCCHC ngày 13/02/2018 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018, ngày 28/02/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 1552/UBND-KSTTHC giao Sở Nội vụ chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch này trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đến nay Sở Nội vụ chưa tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này