Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4.

Triển khai hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5529/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, Cục Hải quan Đắk Lắk, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 2553/QĐ-BCĐQG ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”.

Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5490/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND thị xã Buôn Hồ, UBND huyện Ea Kar về việc thực hiện Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Sở Giao thông vận tải

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5501/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc xét Tờ trình số 1036/TTr-SGTVT ngày 28/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về đề nghị xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh ban hành Quy định việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5529/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; Cục Hải quan Đắk Lắk; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 2553/QĐ-BCĐQG ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”.

Công nhận công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc công nhận công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước"

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và đạt được một số kết quả ghi nhận, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Công bố 286  thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC trong năm 2020

Theo Sở NN&PTNT, ngay từ đầu năm Sở đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, với mục đích là kiểm tra, giám sát đồng thời hướng dẫn những đơn vị còn khó khăn về tài chính, nguồn nhân lực trong việc thực hiện CCHC, đặc biệt là các đơn vị đóng chân trên địa bàn cấp huyện như các Trạm Chăn nuôi Thú y, Trồng trọt và BVTV, các Đội, Hạt của 15 huyện, TX, TP.

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5440/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc bổ sung hình thức sử dụng đất

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc bổ sung hình thức sử dụng đất đối với diện tích 10.981,3m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên thuê tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk như sau:

Triển khai Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4547/UBND-KGVX gửi Sở Tài chính, Cục Hải quan Đắk Lắk về việc thực hiện Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan:

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thi

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4546/UBND-KGVX gửi Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia Hội thi:

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND và Chỉ thị  số 18/CT-UBND  của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 28/12/2016 về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tục hành chính (TTHC) của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tháng 5/2020 trên địa bàn tỉnh, như sau:

Truyền thông thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh

Sở Giao thông vận tải ban hành Kế hoạch số: 1228/ KH-SGTVT ngày 25/6/2020 về việc Truyền thông thực hiện TTHC thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên môi trường điện tử, nội dung cụ thể sau:

Cho phép Sở Tài chính chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1402/QĐ-UBND về việc cho phép Sở Tài chính chuyển mục đích sử dụng 236,8m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột từ đất xây dựng trụ sở cơ quan sang đất ở tại đô thị để tổ chức đấu giá tài sản gắn liền với đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Giao đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Tuổi Ngọc để xây dựng Trường Mầm non Tuổi Ngọc

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1408/QĐ-UBND về việc giao 1.878,9 m2 đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Tuổi Ngọc để xây dựng Trường Mầm non Tuổi Ngọc.

Thu hồi đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Sở Giáo dục và Đào tạo để giao cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật để tiếp tục quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc thu hồi 18.245m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Sở Giáo dục và Đào tạo; giao 18.261,6m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật để tiếp tục quản lý, sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo.

Triển khai Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5457/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Hải quan Đắk Lắk về việc thực hiện Nghị định số 67/2020/NĐ-CP ngày 15/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này