Quyết định về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án Kho chế biến thu mua nông sản tại xã Hòa Thắng tại Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể:

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh

Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7641/UBND-KGVX, ngày 26/8/2020 về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Quyết định thu hồi đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk

Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1957/QĐ-UBND về việc thu hồi 55.262,8m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (trước đây là Chi nhánh Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk - Nông trường Cao su 30/4); giao 55.262,8m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Triển khai Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7624/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh về việc triển khai Quyết định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Triển khai Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7618/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Điều chỉnh thời gian và giao chỉ tiêu ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành công văn về việc Điều chỉnh thời gian và giao chỉ tiêu ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi khởi nghiệp khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020.

Triển khai Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 25/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7614/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Quyết định về việc giao 3.236,4 m 2 đất tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Tuổi Ngọc để xây dựng Trường Mầm non Tuổi Ngọc

Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1923/QĐ-UBND về việc giao 3.236,4 m2 (Ba nghìn hai trăm ba mươi sáu phẩy bốn mét vuông) đất thuộc thửa đất số 98, tờ bản đồ địa chính số 90 tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Tuổi Ngọc để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Tuổi Ngọc.

Đầu tư hơn 434 tỷ đồng chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cho năm học mới 2020-2021

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, để chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021, tỉnh đã đầu tư hơn 434 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa, nâng cấp trường học; mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường sau thời gian chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 sẽ diễn ra từ ngày 2-4/9

Ngày 24/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2. Theo đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 2-4/9/2020.

Đắk Lắk tăng cường giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Từ nay đến cuối năm 2020, UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy nhanh kết quả giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn. Trên cơ sở đăng ký tiến độ giải ngân của các đơn vị và số vốn còn lại phải giải ngân trong năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giao số vốn kế hoạch giải ngân từng tháng (có thể giao hơn 500 tỷ đồng/tháng) và cho từng dự án cụ thể, để các chủ đầu tư tập trung thực hiện giải ngân.

Đưa thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm xã hội lên Cổng Dịch vụ công tỉnh

Ngày 24/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7547/UBND-KSTTHC, gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk; Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh; Viễn thông Đắk Lắk về việc triển khai đưa thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo hiểm xã hội lên Cổng Dịch vụ công tỉnh.

Kế hoạch khẩn cấp phòng chống bệnh bạch hầu tại tỉnh Đắk Lắk năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7503/KH-UBND, ngày 21/8/2020 về việc khẩn cấp phòng chống bệnh bạch hầu tại tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 120-HD/BTGTU, ngày 19/8/2020 về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

Đắk Lắk lập hồ sơ khoa học 3 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người dân tộc thiểu số tại chỗ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành triển khai việc lập hồ sơ khoa học 3 di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của người dân tộc thiểu số tại chỗ trình cấp thẩm quyền phê duyệt và đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia vào cuối năm 2020.

Kế hoạch tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 7496/KH-UBND về việc tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2020.

Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7477/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2020.

Quyết định công nhận quyền sử dụng đất

Ngày 20/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1900/QĐ-UBND về việc công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Ea Kar đối với thửa đất số 72, tờ bản đồ địa chính số 50, diện tích 13.589,3 m2 tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất giáo dục và đào tạo.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này