Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 14/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 24)

Ngày 14/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 24).

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 23)

Ngày 14/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người thực hiện cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 23).

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 92) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Ngày 09/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 356/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 96) trên địa bàn huyện Krông Năng

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Năng.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 94) trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 91) trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Ngày 09/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 358/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 99) trên địa bàn huyện Ea H’leo

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ea H’leo, cụ thể như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 98) trên địa bàn huyện Cư Kuin

Ngày 11/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 373/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Cư Kuin, cụ thể như sau:

Triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1063/UBND-KGVX về việc thực hiện Công văn số 294/BTTTT-QLDN ngày 28/01/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 95) trên địa bàn huyện Krông Ana

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 365/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Krông Ana, cụ thể như sau:

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 100) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 369/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 100) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 97) trên địa bàn huyện M’Đrắk

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID- (đợt 97) trên địa bàn huyện M’Đrắk.

Thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1064/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ; Sở Công Thương về việc thực hiện Thông tư số 04/2022/TT-BCT ngày 28/01/2022 của Bộ Công Thương về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ

Ngày 09/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1037/UBND-CN về việc triển khai Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp, điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 90) trên địa bàn huyện Buôn Đôn

Ngày 09/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Buôn Đôn, cụ thể như sau:

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 93) trên địa bàn huyện M’Đrắk

Ngày 09/02/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 357/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 93) trên địa bàn huyện M’Đrắk.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 09/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1035/UBND-KT, gửi Cục Thuế tỉnh về việc triển khai thực hiện các Văn bản của Trung ương gồm:

Bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp

Ngày 10/02/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1043/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 510/BYT-MT ngày 28/01/2022 của Bộ Y tế về bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​    

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://dinhvixeoto.vn/,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng nhận fda, ISO 9001

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang