Huyện Buôn Đôn triển khai các hoạt động đền ơn đáp nghĩa

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2019), sáng 24/7, đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện Buôn Đôn đã đến thăm và tặng quà các gia đình lão thành cách mạng, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh trên địa bàn huyện.

Báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5804/UBND-NC, gửi Thanh tra tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1140/TTCP-KHTH, ngày 11/7/2019 của Thanh tra Chính phủ về báo cáo kết quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2019.

Rà soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục

Ngày 19/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5840/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 306/HĐND-VP ngày 17/7/2019 của Thường trực HĐND tỉnh, về ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5828/UBND-KT, về việc triển khai các văn bản của Trung ương, gồm:

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề về xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019

UBND tỉnh vừa có Thông báo số 116/TB-VPUBND, ngày 17/7/2019 về việc kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà tại cuộc họp chuyên đề về xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2019.

Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 200/BC-UBND, ngày 15/7/2019 về kết quả thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg, ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020.

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 206/BC-UBND, ngày 18/7/2019 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020.

Ban hành danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1821/QĐ-UBND, ngày 11/7/2019 về việc ban hành danh mục đập, hồ chứa nước thủy lợi lớn, vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 92-HD/BTGTU, ngày 17/7/2019 về việc tuyên truyền việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã.

Báo cáo tình hình hoạt động tài chính vi mô trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2195/QĐ-TTg.

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5792/UBND-KT gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện Công văn số 5685/VPCP-KTTH ngày 27/6/2019 của Văn phòng Chính phủ, về việc báo cáo định kỳ năm 2017 về thực hiện Quyết định số 2195/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt “Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến nắm 2020”.

Đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5818/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2805/LĐTBXH-TE ngày 15/07/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ trẻ em cấp xã.

Thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5807/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 2736/BVHTTDL-KHTC ngày 16/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Yok Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Công bố lần 2 Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14/CT-TTg.

Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5809/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Thông báo số 51/TB-CATT ngày 12/7/2019 của Cục An toàn thông tin về việc công bố lần 2 Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Báo cáo triển khai sắp xếp các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 198/BC-UBND về triển khai sắp xếp các Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và chi hội trưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025

Ngày 19/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1930/QĐ-UBND về Kế hoạch bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và chi hội trưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025.

Báo cáo tình hình thực hiện Luật Việc làm

Ngày 16/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 203/BC-UBND về tình hình thực hiện Luật Việc làm.

Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp sơ kết Qũy đầu tư và Phát triển và Qũy Nhà- Đất

Ngày 18/7, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 119/TB-UBND về kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp sơ kết và một số nhiệm vụ của Qũy đầu tư và Phát triển và Qũy Nhà - Đất trong thời gian đến.

Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Báo cáo 201/BC-UBND về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 06 tháng đầu năm 2019.

Triển khai các Văn bản Trung ương.

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5711/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, ngành Trung ương, theo đó UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để nghiên cứu hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định, gồm:

Đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5716/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 7947/BTC-CST ngày 11/7/2019 của Bộ Tài chính về việc đánh giá chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này