Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7226/UBND-KGVX gửi các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn Thanh niên, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh vẫn đang có xu hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp. Tính đến ngày 26/8/2019 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 13.239 trường hợp mắc sốt xuất huyết tăng 40,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Số ca mắc ghi nhận tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 03 trường hợp tử vong.

Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7247/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Gáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xử lý Công văn số 1747/SLĐTBXH-GDNN ngày 26/8/2019 của Sở Lao động –Thương binh và Xã hội về việc tổ chức các hoạt động đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2020 và các năm tiếp theo.

Tham mưu triển khai Công văn số 3095-CV/TU, ngày 29/8/2019 của Tỉnh ủy.

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7243/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 3095-CV/TU, ngày 29/8/2019 của Tỉnh ủy về việc tham mưu triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư

Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7161/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6042/BNN-XD ngày 19/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án Trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định đầu tư.

Khảo sát, xác định nhu cầu đầu tư cấp điện từ nguồn năng lượng tái tạo

Ngày 03/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7160/UBND-NC, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5583/BCT-ĐL ngày 16/7/2018 của Bộ Công Thương về hướng dẫn, thực hiện dự án triển khai đầu tư cấp điện nông thôn từ nguồn năng lượng tái tạo.

Quản lý các công trình ghi công Liệt sĩ trên địa bàn thành phố

Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7221/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xử lý Công văn số 3240/UBND-LĐTBXH ngày 31/7/2019 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về quản lý các công trình ghi công Liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh bạch hầu

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7225/UBND-KGVX, gửi các Sở: Y tế; Thông tin và Truyền thông; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh bạch hầu.

Triển khai Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 1/4/2020

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7246/UBND- TH gửi Cục Thống kê tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1284/QĐ-TCTK ngày 27/8/2019 của Tổng Cục Thống kê về tiến hành Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình thời điểm 01/4/2020.

Triển khai Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7272/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 26/8/2019 của Chính phủ về ban hành Danh mục các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/8/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7304/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-BLĐTBXH ngày 28/8/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2525/QĐ- UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2496/QĐ-UBND, ngày 04/9/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Cho phép chuẩn bị đầu tư dự án: Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng và Di tích Biệt điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2532/QĐ-UBND, ngày 06/9/2019 về việc cho phép chuẩn bị đầu tư và dự toán chuẩn bị đầu tư dự án: Chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng và Di tích Biệt điện Bảo Đại tỉnh Đắk Lắk.

Cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê đất

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc cho Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê 4.267,3m2 đất tại thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích xây dựng Siêu thị Co.op Mart Cư M’gar.

Quyết định thu hồi đất của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk

Ngày 05/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2513/QĐ-UBND về việc thu hồi 54,77ha đất tại xã Hòa phú, thành phố Buôn Ma Thuột của Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk; giao 54,77ha đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Giao đất sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo

Ngày 04/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2503/QĐ- UBND về việc giao 2.680,4m2 đất tại xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin cho Giáo xứ Kim Phát để sử dụng vào mục đích đất cơ sở tôn giáo (xây dựng cơ sở sinh hoạt tôn giáo của Giáo họ Hra Êa Hning).

Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày 03/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 1413-CV/BTGTU về việc Triển khai Cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 14: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Sở Y tế

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2466/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 14: Mua sắm trang thiết bị văn phòng cho Sở Y tế.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 17: Mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Huyết học truyền máu; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và các Bệnh viện đa khoa: Khu vực 333, thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2464/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 17: Mua sắm trang thiết bị y tế của Trung tâm Huyết học truyền máu; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện Lao và Bệnh phổi và các Bệnh viện đa khoa: Khu vực 333, thành phố Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 12: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 30/8/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2468/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 12: Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này