Thị xã Buôn Hồ: Hỗ trợ 360 người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ngày 06/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 936/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk.

Hỗ trợ 383 người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện M’ Drắk

Ngày 06/5, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 935/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện M’ Drắk, tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Quyết định về ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 09/5/2020 thay thế Quyết định 42/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014.

Thăm và tặng quà các cơ sở Phật giáo nhân Đại lễ Phật đản 2020

Nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564, sáng 6/5, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Buôn Đôn đã tổ chức 2 đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà các cơ sở Phật giáo trên địa bàn.

Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 924/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 925/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 24/2020/TT-BTC ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3792/UBND-KT về việc thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BTC, ngày 13/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT-BTC ngày 03/02/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Quyết định về việc giao 1.291,7m2 đất tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại du lịch Hiệp Phúc để sử dụng vào mục đích đất giao thông.

Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 920/QĐ-UBND về việc giao 1.291,7m2 đất, thuộc thửa đất số 110, tờ bản đồ địa chính số 61 tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại du lịch Hiệp Phúc để sử dụng vào mục đích đất giao thông, đất khu vui chơi, giải trí công cộng của Khu nhà ở C1, C2, C3, C3A thuộc dự án Phát triển nhà ở tại phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể: Đất giao thông: 1.208,4m2, Đất khu vui chơi, giải trí công cộng: 83,3m2.

Triển khai thực hiện Công văn số 1758/VPCP-NC, ngày 06/3/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3766/UBND-NC gửi ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1758/VPCP-NC ngày 06/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về kết quả sơ kết 03 năm thực hiện Đề án tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3767/UBND-NC gửi các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 24/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ xã ATK, vùng ATK cách mạng trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 92/BC-UBND, ngày 4/5/2020 về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) đường bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phản hồi thông tin đối với các nội dung báo chí nêu trong tháng 4/2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3755/UBND-KGVX, ngày 4/5/2020 về việc phản hồi thông tin đối với các nội dung báo chí nêu trong tháng 4/2020.

Triển khai Quyết định số 1165/QĐ-BCT ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 05/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3761/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Quyết định số 1165/QĐ-BCT ngày 21/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 42/QĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 899/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2019-2025.

Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp cột phát sóng cho Hệ thống Đài truyền thanh xã năm 2019

Ngày 28/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 882/QĐ-UBND về việc điều chỉnh thời gian thực hiện công trình Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp cột phát sóng cho Hệ thống Đài truyền thanh xã năm 2019 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020).

Ngày 28/4/2020, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 167-KH/TU về việc tổ chức mít tinh kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (23/11/1940 - 23/11/2020).

Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ quy trình chi trả chế độ BHXH

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Công văn số 1443/LĐTBXH-BHXH gửi UBND các tỉnh, thành phố và BHXH Việt Nam về cảnh báo, xử lý hành vi thu mua sổ BHXH của NLĐ.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này