Đánh giá tình hình tài chính và kế hoạch thu lợi nhuận, cổ tức các năm 2020-2022 của các công ty cổ phần có vốn nhà nước thuộc tỉnh quản lý.

Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6418/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 8869/BTC-TCDN ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Triển khai thực hiện Thông báo số 2333/TB-BKHCN, ngày 02/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6390/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông báo số 2333/TB-BKHCN, ngày 02/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kết luận của Thứ trưởng Trần Văn Tùng tại Hội nghị giao ban Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ XV.

Cho phép UBND huyện Krông Năng chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2202/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Năng chuyển mục đích sử dụng 1.243,7m2 đất tại xã Ea Hồ, huyện Krông Năng từ đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất ở tại nông thôn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua bộ phát tia X cho máy chụp cắt lớp điện toán STRATION MXP

Ngày 12/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2249/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua bộ phát tia X cho máy chụp cắt lớp điện toán STRATION MXP của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù trên địa bàn tỉnh

Ngày 08/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2216/QĐ- UBND về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, mua sắm dụng cụ đồ chơi cho các trường

Ngày 07/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2213/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 01: Mua sắm dụng cụ đồ chơi cho các trường thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS

Ngày 09/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2232/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Phòng, chống HIV/AIDS thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk.

Bồi dưỡng kiến thức về hỗ trợ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk cho cán bộ các Sở, ngành, địa phương

Thực hiện Kế hoạch số 1873/KH-UBND của UBND tỉnh về tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh năm 2019.

Triển lãm Mỹ thuật Khu vực V, Nam miềm Trung Tây Nguyên lần thứ 24 năm 2019 tại tỉnh Đắk Lắk.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2019), kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019), từ ngày 13/8 đến ngày 22/8/2019, Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Triển lãm Mỹ thuật khu vực V lần thứ 24 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6247/KH-UBND, ngày 5/8/2019 về việc thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk hạng mục: Cải tạo Khu hành chính, phòng truyền thống

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2164/QĐ-UBND, ngày 5/8/2019 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo Khu hành chính, phòng truyền thống.

Báo cáo về tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 220/BC-UBND, ngày 6/8/2019 về tình hình thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6449/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 2558/BTTTT-CBĐTW ngày 02/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố tài liệu hướng dẫn việc xây dựng, triển khai hạ tầng mạng và hệ thống thiết bị; tiêu chuẩn kỹ thuật kết nối các hệ thống hội nghị truyền hình; ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các cuộc họp trực tuyến

Triển khai Thông tư số 11/2019/TT- BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6397/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; về thực hiện Thông tư số 11/2019/TT- BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại.

Triển khai Quyết định số 1216/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 09/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6450/UBND – KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 1216/QĐ-BTTTT ngày 06/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số mặt đất, vùng hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh tại tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Thông tư số 106/2019/TT-BQP ngày 24/7/2019 của Bộ Quốc Phòng

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6401/UBND – KGVX gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư số 106/2019/TT-BQP ngày 24/7/2019 của Bộ Quốc Phòng về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

Thực hiện Thông tư số 46/2019/TT- BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6236/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 46/2019/TT- BTC ngày 23/7/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Thực hiện Thông tư số 44/2019/TT- BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6301/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Thông tư số 44/2019/TT- BTC ngày 19/7/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán và Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 07/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6346/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 10/2019/TT-BNV ngày 02/8/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư.

Mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar

Ngày 08/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2217/QĐ-UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này