Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 12) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3180/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 12) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11187/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 3912/LĐTBXH-TCGDNN ngày 05/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về xếp hạng cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tuyên truyền, vận động người lao động về nước đúng thời hạn hợp đồng, lao động đang cư trú bất hợp pháp về nước

Ngày 15/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11239/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 3935/LĐTBXH-QLLÐNN ngày 08/11/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về tạm dừng tuyển chọn lao động Chương trình EPS năm 2021 tại một số địa phương.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Buôn Hồ

Ngày 11/11/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3140/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Buôn Hồ được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 3/7/2019 như sau:

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 5) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/11/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3151/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 5) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 7) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/11/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3167/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 7) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

Triển khai các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11123/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện các Thông tư ngày 29/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông gồm:

Triển khai các Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11028/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gồm:

Triển khai Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11101/UBND-TH, gửi Ban Dân tộc; Sở Nội vụ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 6) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3153/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 6) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 06)

Ngày 12/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3150/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 06).

Quyết định phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2021 trên địa bàn huyện Ea Súp

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3141/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng năm 2021 trên địa bàn huyện Ea Súp.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 30) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3136/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 30) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 3) trên địa bàn huyện Ea H’leo

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3133/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 3) trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 31) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3131/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 31) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 4) trên địa bàn huyện Ea H’leo

Ngày 11/11/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3128/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 4) trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 11113/KH-UBND, ngày 11/11/2021 về việc thực hiện Chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh đến năm 2030 của tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 33) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 11/11/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3127/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 33) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau.

Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành

Ngày 11/11/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3132/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình chuyên ngành.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh

Ngày 11/11/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 11142/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang