Ngày 7/10/2019,Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk có Công văn số 3106-CV/VPTU về việc phối hợp thông tin việc xử lý vi phạm đối với cán bộ, đảng viên.

Cho phép Công ty TNHH Xăng dầu Hòa Hợp chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 02/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2840/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH Xăng dầu Hòa Hợp chuyển mục đích sử dụng 900 m2 đất (trong tổng diện tích 1.000 m2) tại xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ và cho Công ty TNHH Xăng dầu Hòa Hợp thuê 900 m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Hòa Hợp.

Triển khai Quyết định số 1602/QĐ- BTTTT ngày 01/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 02/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8031/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Quyết định số 1602/QĐ- BTTTT ngày 01/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quyết định cho Công ty Cổ phần thương mại Phúc Hưng Thịnh thuê đất

Ngày 02/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.628,3m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột do Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý; cho Công ty Cổ phần thương mại Phúc Hưng Thịnh thuê 5.628,3m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Trung tâm giới thiệu sản phẩm và dịch vụ lưu trú Phúc Hưng Thịnh.

Thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7917/UBND-NNMT gửi Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 6683/BNN-VPĐP, ngày 11/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh.

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7954/UBND-CN gửi các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, UBND các huyện: Ea H’leo, Cư M’gar, Krông Pắc, M’Drắk, về việc triển khai Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh về việc bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 27/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7920/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6862/BNN-TCTS, ngày 18/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, kiểm soát đối với tôm hùm nước ngọt, tôm càng đỏ.

Công tác tuyên truyền, an ninh trật tự tại trạm thu phí Km 1747 đường Hồ Chí Minh.

Ngày 01/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7979/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Cư M’gar, UBND thị xã Buôn Hồ về việc thực hiện Công văn số 4962/BGTVT-ĐTCT ngày 28/5/2019 của Bộ Giao thông vận tải về việc di dời trạm thu phí, giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại trạm thu phí Km1747 thuộc Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Km1738+148 - Km1763+610, tỉnh Đắk Lắk theo hình thức BOT, theo báo cáo, đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1583/SGTVT-KHTC ngày 19/9/2019 .

Triển khai Thông báo số 6305/TB-BNN-VP, ngày 29/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7924/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 6305/TB-BNN-VP, ngày 29/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tại Hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản tháng 8/2019 các dự án sử dụng nguồn vốn TPCP, ODA do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh

Ngày 02/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2827/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh từ cho Công ty TNHH MTV cà phê 720 thuê đất thành giao 1.680.250 m2 đất tại huyện Krông Pắc và huyện Ea Kar để sử dụng vào mục đích đất thủy lợi.

Cho Công ty TNHH MTV quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk thuê đất

Ngày 30/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2811/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV quản lý công trình Thủy lợi Đắk Lắk thuê 768,1m2 đất tại xã Ea Bông, huyện Krông Ana để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Nhà quản lý- Chi nhánh Krông Ana.

Cho phép UBND huyện Krông Bông chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 02/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2828/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện Krông Bông chuyển mục đích sử dụng 3.304,9m2 đất tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông từ đất quốc phòng sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy

Tỉnh ủy vừa có Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 27/9/2019 về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Thực hiện Nghị quyết về phát triển khoa học và công nghệ

Tỉnh ủy vừa có Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 26/9/2019 về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Công bố Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14/CT- TTg

Ngày 30/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7942/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông báo số 71/TB- CATT ngày 26/9/2019 của Cục An toàn thông tin về việc công bố lần 3 Danh mục sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Chỉ thị 14/CT- TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Báo cáo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp

Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7864/UBND-TH, về việc thực hiện Công văn số 6639/BKHĐT-QLKKT ngày 13/9/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc xây dựng báo cáo về phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp.

Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019

Ngày 26/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7866/KH-UBND, về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm thuốc cấp bách thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp địa phương năm 2019 – 2020 của Bệnh viện đa khoa khu vực 333.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2744/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm thuốc cấp bách thuộc danh mục thuốc không trúng thầu cấp địa phương năm 2019 – 2020 của Bệnh viện đa khoa khu vực 333.

Triển khai Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ

Ngày 27/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7914/UBND- KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ.

Ngày 25/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7824/UBND-TH gửi Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này