Điều chỉnh, thay thế một số nội dung quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, thay thế một số nội dung quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7837/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về đánh giá hoạt động thư viện.

Quyết định về việc thu hồi 298,4m2 đất tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc thu hồi 298,4m2 (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám phẩy bốn mét vuông) đất, thuộc một phần thửa đất số 4 và số 423, tờ bản đồ số 83 tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng, giao 298,4m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật:

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh

Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1998/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh:

Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày 27/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7697/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020:

Triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7830/UBND-TH về việc thực hiện Thông báo số 4215-TB/TU ngày 17/8/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 17/8/2020.

Triển khai Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7858/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện triển khai Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Quyết định về việc cho phép Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Phê Đắk Lắk gia hạn sử dụng đối với 198,5 m2 đất tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắc để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Văn phòng làm việc)

Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1989/QĐ-UBND về việc cho phép Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Phê Đắk Lắk gia hạn sử dụng 198,5 m2 (Một trăm chín mươi tám phẩy năm mét vuông) đất thuộc thửa đất số 201, tờ bản đồ địa chính số 17 tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắc (được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 06/01/2017) để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Văn phòng làm việc):

Thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu.

Căn cứ vào tình hình diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 27/8/2020 trong Công văn số 2293/SXD-KTVLXD ngày 17/8/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 8/2020 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình như sau:

Quyết định cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tâm Tình đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana

Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2000/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH xây dựng và thương mại Tâm Tình thuê 4.949,7m2 đất tại thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana và cho phép Công ty chuyển mục đích sử dụng 4.949,7 m2 đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng Khu thể dục thể thao Tâm Tình.

Quyết định cho Hợp tác xã Nông nghiệp Công Bằng Cư Dliê M’nông thuê đất tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar

Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2002/QĐ-UBND về việc cho Hợp tác xã Nông nghiệp Công Bằng Cư Dliê M’nông thuê 1.170,4m2 đất tại xã Cư Dliê M’nông, huyện Cư M’gar và cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Công Bằng Cư Dliê M’nông chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất thương mại, dịch vụ để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc kết hợp nhà kho, sân phơi.

Triển khai thực hiện Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ

Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7762/UBND-CN, gửi các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 97/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không.

Quyết định cho Công ty TNHH Thành Trung thuê đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Thành Trung thuê 24.011,0m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột và cho phép chuyển mục đích sử dụng 24.011,0m2 đất nêu trên từ đất trồng cây lâu năm sang đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Trung tâm trưng bày - kinh doanh và dịch vụ bảo hành xe ô tô Thaco.

Triển khai Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7791/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7705/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Ban hành quy trình báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về quy trình báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết, thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh gửi Sở, ngành, địa phương thực hiện.

Giao thực hiện Hướng dẫn số 120-HD/BTGTU ngày 19/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1756/UBND-TH gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ về việc thực hiện chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn số 120-HD/BTGTU ngày 19/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020:

Quyết định về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự án Kho chế biến thu mua nông sản tại xã Hòa Thắng tại Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể:

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh

Ngày 26/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này