Quyết định thu hồi đất để cho Công ty TNHH Tín Phát thuê sử dụng vào mục đích trồng rừng kinh tế

Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2501/QĐ-UBND về việc thu hồi 11.396 m2 đất trong tổng số 4.810.000 m2 đất được UBND tỉnh cho Công ty TNHH Tín Phát thuê để sử dụng vào mục đích trồng rừng kinh tế; giao 11.396 m2 đất trên cho UBND huyện Krông Năng quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Tạm dừng tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Tại Công văn số 3957/BTTTT-TTCS ngày 13/10/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thông báo đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thời gian tổ chức Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam khu vực miền Trung - Tây Nguyên và các tỉnh lân cận tại Quảng Nam.

Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đắk Lắk (Techfesk Đắk Lắk) năm 2020.

Đắk Lắk ưu tiên nguồn lực phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong nhiệm kỳ 2020-2025

Theo số liệu thống kê từ Sở Nông nghiêp và Phát triển nông thôn, từ 3.500 ha diện tích nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sau hơn 1 nhiệm kỳ, Đắk Lắk đã sở hữu diện tích nông nghiệp công nghệ cao gấp 3 lần với hơn 10.000 ha.

Phát triển Bảo hiểm xã hội tự nguyện có nhiều chuyển biến tích cực

Theo BHXH tỉnh Đắk Lắk, đến hết tháng 9/2020, trên địa bàn tỉnh có 10,26% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH; trong đó nông dân và lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 1,02% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tổng số đối tượng tham gia BHXH là 111.429 người (trong đó, BHXH tự nguyện là 11.136 người, tăng 528 người so với tháng trước). Với các chính sách, quy định mang tính ưu việt, đem lại nhiều lợi ích, cùng phương thức đóng linh hoạt, bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện đang ngày càng thu hút nhiều đối tượng tham gia trên địa bàn Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT ngày 01/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9420/UBND-CN gửi Các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 23/2020/TT-BGTVT ngày 01/10/2020 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư số 42/2018/TT- BGTVT ngày 30/7/2018 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm.

Thực hiện các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 20/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9426/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm các Thông tư sau.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện về việc làm cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học ra trường

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các đơn vị dịch vụ việc làm, xuất khẩu lao động và các đơn vị liên quan yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng về GDNN, tạo điều kiện về việc làm cho sinh viên tốt nghiệp cao đẳng, đại học ra trường.

Kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 2478/QĐ-UBND về ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh thống nhất triển khai Zalo trong truyền thông và dịch vụ chính quyền điện tử

UBND tỉnh vừa có văn bản 9289/UBND-KSTTHC ngày 14/10/2020 về triển khai ứng dụng Zalo trong truyền thông và dịch vụ chính quyền điện tử.

Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ TTHC của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Công bố TTHC mới thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn về công bố danh mục TTHC mới thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9325/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.

Triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9328/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đào tạo áp dụng trong lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật.

Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9326/UBND-KGVX, gửi các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội; Nội vụ; Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xét Báo cáo số 1873/BC-SLĐTBXH ngày 21/9/2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về tổng hợp số lượng sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chưa có việc làm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 2635/QĐ-BCT ngày 09/10/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9254/UBND-KT gửi Sở Công Thương về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 2635/QĐ-BCT ngày 09/10/2020 của Bộ Công Thương bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9282/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc Thực hiện Công văn số 3890/BTTTT-TTDN ngày 08/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Kế Hoạch tổ chức lễ phát động Chương trình kích cầu du lịch “Đắk Lắk – điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9246/KH-UBND về việc tổ chức lễ phát động Chương trình kích cầu du lịch “Đắk Lắk – điểm đến an toàn, thân thiện, đậm đà bản sắc Tây Nguyên”.

Triển khai Quyết định số 31/2020/QĐ-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9283/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 31/2020/QĐ-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi Điều 5 Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu dự án 2 (Chương trình 135) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số/Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng  giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 13/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9264/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý Công văn số 1410/STTTT-CNTT ngày 08/10/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về dự thảo Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này