Triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5664/UBND– KT gửi Sở Công Thương về triển khai Công văn số 4952/BCT-PVTM ngày 11/7/2019 của Bộ Công Thương về việc triển khai Đề án tăng cường quản lý nhà nước chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.

Triển khai thực hiện Công văn số 1568/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5672/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công văn số 1568/BXD-QLN ngày 08/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc triển khai Nghị quyết số 46/NQ-CP về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ngày 16/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1856/QĐ-UBND về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị do không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại và tạo nguồn vốn để đầu tư xây dựng.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5679/UBND– TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai các Nghị quyết số: 76/2019/QH14, 83/2019/QH14, 84/2019/QH14 của Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV; Công văn số 6237/VPCP-QHĐP ngày 13/7/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Triển khai Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng)

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5707/UBND-TH, về việc triển khai Kết luận Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 (mở rộng).

Thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5670/UBND-CN, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 4652/BKHĐT-QLĐT ngày 05/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thúc đẩy triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu nêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Thực hiện Thông báo số 19/TB-BTP ngày 05/7/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 16/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5705/UBND-NC, về việc thực hiện Thông báo số 19/TB-BTP ngày 05/7/2019 của Bộ Tư pháp về thông báo ý kiến của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh tại Hội nghị trực tuyến giữa Bộ Tư pháp với UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Đăng ký tập huấn kiến thức về quyền sở hữu trí tuệ và vệ sinh an toàn thực phẩm

Nhằm giúp các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp có thêm kiến thức cơ bản về quyền sở hữu trí tuệ và vệ sinh an toàn thực phẩm trong hình thành sản phẩm khởi nghiệp của đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức khóa tập huấn bồi dưỡng miễn phí kiến thức này kể từ ngày 29/7 – 31/7/2019.

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5671/UBND – CN gửi Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 02/2019/TT-BXD ngày 01/7/2019 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn chi tiết về chế độ báo cáo định kỳ; sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng

Ngày 16/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1857/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu một số gói thầu thuộc Tiểu dự án cấp nước tưới cho cây cà phê tại thôn Tiến Cường, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar (kí hiệu DL05) thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay ADB.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5658/KH-UBND, ngày 15/7/2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019).

Đánh giá kết quả thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5636/UBND-KSTTHC, ngày 15/7/2019 về việc đánh giá kết quả thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 11/7/2019 về đẩy mạnh phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025.

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan tỉnh

Ngày 09/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1780/QĐ- UBND về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008/2015 tại các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung

Ngày 09/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1764/QĐ- UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung.

Triển khai các văn bản của trung ương.

Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5523/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của trung ương, theo đó UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao để nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện theo quy định, cụ thể như sau.

Thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5563/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 1509/BXD-QLN ngày 28/6/2019 của Bộ xây dựng về việc thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Triển khai thực hiện các Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 10/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5547/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019, về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám; Thông tư số 08/2019/TT-BTNMT ngày 05/7/2019 về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:500, 1:1.000; Thông tư số 09/2019/TT-BTNMT, ngày 05/7/2019 về việc Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 28/6/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 11/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5562/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Thông báo số 223/TB-VPCP ngày 28/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Phiên họp Ban Chỉ đạo năm 2019.

Tổ chức thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án “Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng”.

Ngày 15/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5645/UBND-NN&MT, về việc thực hiện Công văn số 4790/BNN-XD, ngày 08/7/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về tổ chức thực hiện hợp phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án “Hồ chứa nước Krông Pắc Thượng”.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này