Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3166/UBND-NC, ngày 14/4/2020 gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3164/UBND-NC, ngày 14/4/2020 gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về việc Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3132/UBND-NNMT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo tình hình thực hiện thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3131/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3123/UBND-NC gửi các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3137/UBND-TH, ngày 13/4/2020 về việc triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 16/3/2020.

Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 cho Công ty TNHH một thành viên Cà phê 721

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 767/QĐ-UBND, ngày 13/4/2020 về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 cho Công ty TNHH một thành viên Cà phê 721.

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ, trang trí và khẩu hiệu tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1732-CV/BTGTU, ngày 10/4/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ, trang trí và khẩu hiệu tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp.

Tuyên truyền, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU, ngày 9/4/2020 về việc tuyên truyền, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020).

Tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1737-CV/BTGTU, ngày 10/4/2020 về việc tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020.

Triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3112/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; Cục Thống kê tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước.

Triển khai Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3108/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ về bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mẫu giáo Hoa Thủy Tiên đối với diện tích 1.529,8 m2 tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND về việc Công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cho Trường mẫu giáo Hoa Thủy Tiên đối với diện tích 1.529,8 m2 tại xã Ea Kly, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích đất cơ sở giáo dục - đào tạo.

Quyết định tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 760/QĐ-UBND, về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3123/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 197/VNMAC-KHĐP của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam về triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Triển khai thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3124/UBND-CN, về việc thực hiện Thông tư số 41/2020/TT-BQP ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3086/UBND-CN, gửi Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

Triển khai Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3089/UBND-KT, gửi Sở Tài chính; Cục Thuế tỉnh về việc triển khai Nghị định số 39/2020/NĐ-CP ngày 03/4/2020 của Chính phủ về ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng Hòa Cuba giai đoạn 2020 – 2023.

Triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BCT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3090/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BCT ngày 30/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di Lân.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này