Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1829/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1824/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Năng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắk

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1827/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện M’Đrắk.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua sắm thuốc trong kế hoạch của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1826/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thuốc trong kế hoạch được duyệt thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2019- 2020 cho Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc

Ngày 12/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1830/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu năm 2019 thuộc danh mục thuốc cấp cơ sở, Dự án: Mua thuốc phục vụ khám, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Krông Pắc.

Quyết định Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2019-2025

Ngày 09/7, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1772/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2019-2025.

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ vừa có Công văn số 1352-CV/BTGTU, ngày 9/7/2019 về việc tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ban Chỉ đạo Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh vừa có Báo cáo số 01/BC-BCĐKN, ngày 10/7/2019 về tình hình triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và khởi sự kinh doanh tỉnh Đắk Lắk 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đính chính nội dung tại Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh

Ngày 11/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1805/QĐ-UBND về việc đính chính nội dung tại Quyết định số 2748/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh; cho phép Công ty Cổ phần công trình Việt Nguyên gia hạn sử dụng đối với 2.077,8m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để tiếp tục sử dụng vào mục đích Văn phòng làm việc.

Quyết định thu hồi đất của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vinacafe Đắk Lắk

Ngày 10/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc thu hồi 6.160m2 đất tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Vinacafe Đắk Lắk; giao 6.147,6m2 cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, lĩnh vực Thủy sản

Ngày 09/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1782/QĐ- UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi, lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Thông tư số 03/2019/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5484/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 03/2019/TT- BVHTTDL ngày 05/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật.

Triển khai Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ

Ngày 09/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5514/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ.

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BVHTTDL ngày 05/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5485/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 02/2019/TT- BVHTTDL ngày 05/7/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan.

Mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán

Ngày 09/7/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1767/QĐ- UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán.

Hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019)

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5398/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 2602/LĐTBXH-NCC ngày 01/7/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019).

Giải quyết kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5432/UBND-TH, về việc giải quyết kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Triển khai Thông tư của Bộ Y tế

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5436/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai Thông tư số 10/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 của Bộ Y tế về ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.

Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ngày 08/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5439/UBND-NN&MT, về việc thực hiện Công văn số 3626/BNN-TCLN ngày 27/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng

Ngày 05/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5396/UBND-KT, gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 7176/BTC-KBNN ngày 20/6/2019 của Bộ Tài chính về tham gia ý kiến dự thảo Thông tư quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước tại Ngân hàng.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  vienxaydung.com.vn 

 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này