Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10361/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ), tài sản gắn liền với đất.

Triển khai Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10355/UBND– KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 84/2019/TT-BTC ngày 27/11/2019 của Bộ Tài chính quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân, nội dung và mức chi chế độ hỗ trợ nạn nhân quy định tại Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người.

Đôn đốc, thực hiện công tác đấu thầu qua mạng theo quy định

Ngày 13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10288/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thực hiện Công văn số 8895/BKHĐT-QLĐT ngày 27/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đôn đốc tình hình triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

Thực hiện Công văn số 9059/BKHĐT-KHGĐTNMT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10320/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, về việc thực hiện Công văn số 9059/BKHĐT-KHGĐTNMT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự năm 2030 vì sự phát triển bền vững.

Tham mưu triển khai thực hiện Báo cáo số 171/BC-TGCP, ngày 29/11/2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ.

Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10317/UBND-NC gửi Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 171/BC-TGCP, ngày 29/11/2019 của Ban Tôn giáo Chính phủ về Kết quả kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chứa đựng quy phạm pháp luật liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2019.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu cấp cứu và khám chữa bệnh  Ngày

13/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3720/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Trung tâm Y tế huyện Krông Năng, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Khu cấp cứu và khám chữa bệnh.

Rà soát, tổng hợp và báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10400/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 158/BXD-PTĐT ngày 13/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2019.

Cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả.

Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10372/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Văn bản số 1563/ĐHNN-KT ngày 27/11/2019 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại ngữ giả.

Rà soát, tổng hợp báo cáo và thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Ngày 18/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10401/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 2905/BXD-QLN ngày 10/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản.

Triển khai Công văn số 4933/BTP-BTNN, ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 17/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10377/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 4933/BTP-BTNN, ngày 11/12/2019 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2020.

Giao đất để thực hiện dự án Trung tâm đào tạo nghề du lịch và khách sạn

Ngày 19/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3765/QĐ- UBND về việc cho Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Đam San thuê 3.160,5 m2 đất tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột để thực hiện dự án Trung tâm đào tạo nghề du lịch và khách sạn Đam San.

Phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019

Ngày 17/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3745/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 các huyện Krông Bông, Krông Pắc và thị xã Buôn Hồ.

Giao đất để xây dựng Trường Mầm non Sao Khuê

Ngày 19/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3761/QĐ- UBND về việc giao 709 m2 đất tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar cho Trường Mầm non Sao Khuê để sử dụng vào mục đích xây dựng Trường Mầm non Sao Khuê.

Ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế

Ngày 19/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3760/QĐ- UBND về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Y tế.

Triển khai Nghị quyết số 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 của Quốc hội

Ngày 16/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10333/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Triển khai Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ

Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10447/UBND- CN gửi các sở, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng.

Triển khai Thông tư số 39/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 19/12/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10437/UBND- CN gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 39/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành công nghiệp sản xuất đường mía.

Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 17/CT-UBND, ngày 12/12/2019 về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020

Ban An toàn Giao thông tỉnh vừa có Công văn số 106/BATGT-VP, ngày 11/12/2019 về việc tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020.

Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 10200/UBND-NC, ngày 12/12/2019 về việc đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này