Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 12/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6805/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường chỉ đạo công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 15/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1828/QĐ-UBND về việc ban hành kèm theo Quyết định này Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới, quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1807/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng và triển khai Bộ chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Triển khai Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ

Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6772/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Cục Hải quan Đắk Lắk, Cục Thuế tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 51/2022/NĐ-CP ngày 08/8/2022 của Chính phủ sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP.

Đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6698/UBND-TH về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi sản xuất kinh doanh.

Triển khai kết luận của Tỉnh ủy

Ngày 11/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6762/UBND-TH về việc triển khai kết luận của Tỉnh ủy.

Tăng cường kiểm tra buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam

Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6650/UBND-NNMT về việc tăng cường kiểm tra buôn bán, sử dụng thuốc, vắc xin thú y không rõ nguồn gốc, chưa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Thông báo Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh tại phiên họp lần thứ Hai của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số

Ngày 10/8/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 119/TB-VPUBND về việc chuyển đổi số của tỉnh tại phiên họp lần thứ Hai của Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số.

Chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng xảy ra trên địa bàn tỉnh

Ngày 10/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6707/UBND-NNMT, gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk; Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk; Ban Quản lý và Đầu tư xây dựng Thủy lợi 8; Ban QLDAĐTXDCT giao thông và NNPTNT tỉnh; Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk; Công ty Thủy điện Buôn Kuốp; các chủ quản lý hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động ứng phó với mưa lớn diện rộng xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Quyết định quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025

Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1772/QĐ-UBND về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025.

Rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và cả giai đoạn 2022-2025

Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6614/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 4035/BTTTT-KHTC ngày 02/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về rà soát, đề xuất Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án “Giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 và cả giai đoạn 2022-2025.

Chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới

Ngày 09/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6651/UBND-NNMT gửi Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công Thương, Cục Quản lý thị trường Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Công văn 4789/BNN-TY ngày 25/7/2022 về việc chỉ đạo ngăn chặn, xử lý các trường hợp vận chuyển lợn qua biên giới.

Triển khai sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà với các khóa học về chuyển đổi số

Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6619/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai sử dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà với các khóa học về chuyển đổi số.

Triển khai Công điện  số 683/CĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6568/UBND-NC, gửi Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công điện số 683/CĐ-TTg, ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về vụ cháy tại số 231 phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 10)

Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1738/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 10).

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6595/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương ban hành gồm:

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Chính quyền điện tử trong tháng 8/2022

Ngày 04/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6561/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Báo cáo số 105/BC-BTTTT ngày 29/7/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ (đợt 11)

Ngày 08/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1737/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ cho người lao động đang làm việc tại Công ty TNHH Vision and Science địa chỉ Khu Công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, cụ thể như sau:

Tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022

Ngày 05/8/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6577/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm Công nghệ và Cổng TTĐT của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4016/BTTTT-THH ngày 01/8/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền, lan tỏa Cuộc thi “Tìm kiếm giải pháp Chuyển đổi số Quốc gia – Viet Solutions” năm 2022.

Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 6558/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready