Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 26/7/2005 của UBND tỉnh

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1315/QĐ-UBND ngày 26/7/2005 của UBND tỉnh.

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 09/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3078/UBND-KGVX, gửi các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3023/UBND-KGVX, ngày 8/4/2020 gửi Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 06/4/2020 về phòng, chống dịch Covid-19.

Xây dựng văn QPPL của HĐND và UBND tỉnh

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3004/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh về việc xử lý Báo cáo số 60/BC-STP ngày 30/3/2020 của Sở Tư pháp về tình hình xây dựng và ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND tỉnh Quý I năm 2020.

Đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong thời gian dịch bệnh Covid - 19

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2982/UBND-KGVX, gửi các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện lời kêu gọi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhân ngày Toàn dân hiến máu tình nguyện, ngày 07/4/2020.

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 738/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án, tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ.

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2966/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Đắk Lắk đề xuất xây dựng nhà dài truyền thống của người Êđê phục vụ du khách tham quan

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2726/UBND-KGVX gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin ý kiến xây dựng nhà dài truyền thống của người Êđê trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk và Khu vực bảo vệ II Biệt Điện Bảo Đại (số 02, đường Y Ngông, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột).

Qúy 1/2020 các nhiệm vụ cải cách hành chính đề ra triển khai đúng tiến độ

Theo đánh giá tại Báo cáo quý 1/2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành nhiều nhiệm vụ CCHC đảm bảo đúng tiến độ như: Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước, Kế hoạch hoạt động và ngân sách thực hiện cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính. Xây dựng duy trì hiệu quả chuyên mục “Dân hỏi - Thủ trưởng cơ quan hành chính trả lời” năm 2020 phát sóng trên Đài DRT và Báo Đắk Lắk. Tổng hợp tài liệu kiểm chứng xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện công tác cải cách hành chính, quan tâm đầu tư hạ tầng tiến đến thúc đẩy nhanh chính phủ điện tử.

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3006/UBND-KGVX, về việc triển khai Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế ban hành Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19.

Kế hoạch tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020.

Ngày 08/4/2020, VPUBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 207/KH-VPUBND về việc tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020.

Hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Ngày 31/3/2020, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 516/BHXH-QLT gửi các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh về việc hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Quyết định về việc cho phép Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà chuyển mục đích sử dụng 1.164,5 m 2 đất tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng từ đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) sang đất phi nông nghiệp (đất thương mại, dịch vụ) và cho Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà thuê diện tích đất nêu trên để thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Hải Hà.

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 733/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà chuyển mục đích sử dụng 1.164,5 m2 đất thuộc thửa đất số 52, tờ bản đồ địa chính số 24 (tờ cũ số 113) tại xã Dliê Ya, huyện Krông Năng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp và cho Công ty TNHH xăng dầu Hải Hà thuê 1.164,5m2 đất nêu trên để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án đầu tư Cửa hàng xăng dầu Hải Hà.

Quyết định về việc cho Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi thuê 82.910 m2 đất tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để tiếp tục sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc, sân phơi, kho sản phẩm và nhà máy chế biến.

Ngày 07/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 734/QĐ-UBND về việc cho Công ty cổ phần Cà phê Thắng Lợi thuê 82.910 m2 thuộc thửa đất số 72, tờ bản đồ số 11 tại xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích xây dựng Trụ sở làm việc, sân phơi, kho sản phẩm và nhà máy chế biến.

Đảm bảo trang thiết bị bảo hộ y tế cho phóng viên tác nghiệp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 08/4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh ban hành công văn số 25/CV-BCĐ V/v hỗ trợ cho phóng viên trực tiếp tham gia tác nghiệp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3006/UBND-KGVX, ngày 8/4/2020 về việc triển khai hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19.

Triển khai Thông tư số 06/2020/TTBTTTT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 08/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2995/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc Thực hiện Thông tư số 06/2020/TT-BTTTT ngày 03/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu.

Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Lắk năm 2020

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 735/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Phê duyệt bổ sung Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 732/QĐ-UBND, ngày 7/4/2020 về việc phê duyệt bổ sung Tiểu dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện tỉnh Đắk Lắk thuộc dự án Giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện (vay vốn KfW) tại các xã Ea Nam, Ea Khal và Ea H’leo, huyện Ea H’leo vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Ea H’leo.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này