Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán: Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành hàng thủy sản

Ngày 26/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán: Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành hàng thủy sản.

Triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3410/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BLĐTBXH ngày 07/3/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng.

Kết quả phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2018 trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh có Báo cáo số 107/BC-UBND, ngày 24/4/2019 về kết quả phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh.

Tình hình phát sinh và quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh có Báo cáo số 109/BC-UBND, ngày 25/4/2019 về tình hình phát sinh và quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thi hành Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh có Báo cáo số 104/BC-UBND, ngày 24/4/2019 về kết quả thi hành Luật phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Thông báo số 14/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3224/UBND-NN&MT nhằm triển khai thực hiện Thông báo số 14/TB-VPCP, ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Giải pháp ổn định dân di cư tự do trên địa bàn cả nước và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên.

Triển khai thực hiện thủ tục lập, trình quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3205/UBND-TH về việc triển khai thực hiện thủ tục lập, trình quyết định cho phép chuẩn bị đầu tư theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ.

Các dự án thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3367/UBND- NNMT về việc đăng tải Quyết định thu hồi đất trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán: Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành hàng thủy sản

Ngày 26/4/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 944/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề cương - Dự toán: Dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý ngành hàng thủy sản.

Thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3223/UBND-NNMT, ngày 24/4/2019 gửi các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh gia súc trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3211/UBND-KGVX về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.

Tình hình hạn hán vụ Đông Xuân 2018-2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3222/UBND-NNMT về việc tình hình hạn hán vụ Đông Xuân 2018-2019 trên địa bàn tỉnh.

Khẩn trương hoàn thành báo cáo thống kê giáo dục

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3207/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 1688/BGDĐT-VP ngày 22/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đôn đốc hoàn thành báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2018-2019.

Triển khai thực hiện Công văn số 2020/TCĐBVN-ATGT ngày 08/4/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3212/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Công văn số 2020/TCĐBVN-ATGT ngày 08/4/2019 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về báo cáo kết quả kiểm soát tải trọng xe tháng 3/2019.

Triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3273/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2509/BNN-TCTL, ngày 11/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3301/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh bà Xã hội, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1550/LĐTBXH-KHTC ngày 24/04/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

Triển khai Công văn số 1729/BTNMT-TCMT ngày 16/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3277/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1729/BTNMT-TCMT ngày 16/4/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc thực hiện truyền nhận số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục.

Thực hiện Công văn số 2512/BNN-TCLN ngày 12/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 24/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3196/UBND-NNMT, gửi Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 2512/BNN-TCLN ngày 12/4/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ có nguồn gốc do khai phá, lấn chiếm đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân.

Khẩn trương hoàn thành báo cáo thống kê năm học 2018-2019.

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3281/UBND-KGVX, gửi Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Buôn Ma Thuột, Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk, Trường Trung cấp Sư phạm Mầm non Đắk Lắk về việc thực hiện Công văn số 1687/BGDĐT-VP ngày 22/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đôn đốc hoàn thành báo cáo thống kê năm học 2018-2019.

Triển khai Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 12/04/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 25/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3247/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 1467/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 12/04/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thông báo kỳ thi và phối hợp tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo chương trình EPS.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này