Triển khai Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 323/UBND-KSTTHC gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án: "Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành bảo hiểm và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam với các ngành liên quan".

Triển khai Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 13/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 333/UBND–KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31/12/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 97/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm:

Triển khai Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 07/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 178/UBND-KGVX, về việc triển khai Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 26/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về người cao tuổi tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Ủy ban quốc gia.

Thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-TTg ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 103/UBND-NNMT, về việc thực hiện Quyết định số 1932/QĐ-TTg ngày 30/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019”.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 241/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của lực lượng Thanh tra tài nguyên và môi trường.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ngày 07/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 184/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về năm an toàn giao thông 2020.

Thực hiện Công văn số 7036/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 31/12/2019.

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 239/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 7036/BTNMT-TCMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2020.

Triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Ngày 08/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 188/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1679/QĐ-TTg ngày 22/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và Công văn số 7424/BYT-TCDS ngày 18/12/2019 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Triển khai các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 256/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 5104/QĐ-BNN-PC, ngày 31/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019, Quyết định số 5008/QĐ-BNN-TC ngày 26/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch tổng thể và Kế hoạch tài chính năm 2020 thực hiện dự án “Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm – Khoản vay bổ sung”.

Cung cấp số liệu dân số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Ngày 09/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 238/UBND-NC gửi Ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 1556/UBDT-CSDT ngày 18/12/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc cung cấp số liệu dân số và tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Thực hiện cứu đói dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và giáp hạt năm 2020.

Ngày 06/01/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 92/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 10075/UBND-KGVX về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Công nhận xã Ea Tih, huyện Ea Kar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 54/QĐ- UBND về việc công nhận xã Ea Tih, huyện Ea Kar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận xã Ea Wy, huyện Ea H’leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/QĐ- UBND về việc công nhận xã Ea Wy, huyện Ea H’leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 56/QĐ- UBND về việc công nhận xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 57/QĐ- UBND về việc công nhận xã Ea Knuếc, huyện Krông Pắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 59/QĐ- UBND về việc công nhận xã Ea Hiao, huyện Ea H’leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 62/QĐ- UBND về việc công nhận xã Ea Khăl, huyện Ea H’leo đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận xã Băng ADrênh, huyện Krông Ana đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 60/QĐ- UBND về việc công nhận xã Băng ADrênh, huyện Krông Ana đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Công nhận xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

Ngày 10/01/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 61/QĐ- UBND về việc công nhận xã Ea H’đing, huyện Cư M’gar đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này