Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Ngày 06/05/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3627/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố vê việc thực hiện Công văn số 2129/BYT-DP ngày 27/4/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết.

Triển khai Quy định về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ

Ngày 09/05/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3664/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Các Công ty TNHH MTV thuộc tỉnh, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty TNHH Hai thành viên, Công ty cổ phần về việc triển khai thực hiện Quy định số 680-QĐ/TU ngày 22/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh đối với cán bộ thuộc diện Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Triển khai kết luận của Tỉnh ủy

Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3646/UBND-TH về việc thực hiện Thông báo số 1117-TB/TU ngày 26/4/2022 của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 22/4/2022.

Triển khai cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2022

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn vừa có văn bản hướng dẫn triển khai Cuộc thi "Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn" năm 2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Công bố xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số của cơ quan nhà nước năm 2021

Theo kết quả công bố và xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số (DTI) của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đứng đầu bảng xếp hạng các sở, ban, ngành và UBND huyện Krông Pắc đứng đầu bảng xếp hạng ở cấp huyện.

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1032/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tham mưu triển khai Chị thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3480/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 33)

Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1027/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 33).

Quyết định Công bố và xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND về việc Công bố và xếp hạng Chỉ số chuyển đổi số của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021.

Triển khai Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 04/05/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3536/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán.

Kế hoạch hoạt động của Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh năm 2022

Ngày 29/04/2022, Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa ban hành Kế hoạch số 56/KH-BQLQĐƠĐN về việc hoạt động của Quỹ đền ơn đáp nghĩa tỉnh năm 2022.

Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 04/5/2022 về việc Kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022.

Quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 32)

Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1030/QĐ-UBND phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (đợt 32).

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 108) trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1031/QĐ-UBND phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.

Tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19

Ngày 04/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3518/UBND-KGVX về việc triển khai Công văn số 2118/BYT-DP ngày 26/4/2022 của Bộ Y tế về tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19.

Triển khai Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3492/UBND-KT về việc triển khai Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ, về tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Kế hoạch thực hiện “Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 21/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND-HND-HLHPN về việc thực hiện “Chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Kiểm tra trực tiếp và đột xuất về triển khai cải cách hành chính năm 2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 29/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1017/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông báo số 363-TB/VPTU ngày 19/4/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày 28/4/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3449/UBND-CN về việc triển khai Thông báo số 363-TB/VPTU ngày 19/4/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready