Triển khai thực hiện Quyết định số 774/QĐ-TTg, ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5153/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 774/QĐ-TTg, ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Triển khai Quyết định số 1183/QĐ-BTP, ngày 20/5/2020 của Bộ Tư pháp.

Ngày 16/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5169/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 1183/QĐ-BTP, ngày 20/5/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.

Triển khai thực hiện Nghị định số 63/2020/NĐ-CP, ngày 08/6/2020 của Chính phủ.

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5155/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 63/2020/NĐ-CP, ngày 08/6/2020 của Chính phủ quy định về công nghiệp an ninh.

Qúy III/2020 tổ chức công bố Chỉ số CCHC năm 2019 và kiểm tra CCHC năm 2020

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, quý III/2020 tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số CCHC năm 2019 của các 18 đơn vị cấp sở và 15 đơn vị cấp huyện nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị, địa phương và đưa ra những giải pháp nâng cao chỉ số CCHC trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC 5 Sở, 7 địa phương theo kế hoạch.

Đắk Lắk cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2020 có nhiều chuyển biến tích cực

Theo Báo cáo đánh giá của UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Đắk Lắk đã bám sát nội dung, chương trình CCHC của Chính phủ, Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương; chủ động ban hành kế hoạch thực hiện, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực.

Hệ thống iGate cung cấp 1666 dịch vụ công trực tuyến

Theo đánh giá của Sở Thông tin và Truyền thông, ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong 06 tháng 2020, Hệ thống iGate cung cấp 1666 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Trong đó 667 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 327 dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Triển khai Thông báo số 201/TBVPCP ngày 09/6/2020 và Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng chính phủ.

Ngày 15/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5106/UBND-KGVX về việc triển khai Thông báo số 201/TBVPCP ngày 09/6/2020 và Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 10/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Thông báo số 201/TB-VPCP ngày 09/6/2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy du lịch hậu Covid-19 và cơ cấu lại thị trường du lịch.

Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị

Tỉnh ủy Đắk Lắk vừa ban hành Kế hoạch số 176-KH/TU, ngày 8/6/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Tích hợp, cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5098/KH-UBND, ngày 12/6/2020 về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Đôn đốc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020

Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 382/VPUBND-KSTTHC, gửi Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đôn đốc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020.

Triển khai Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5054/UBND-KGVX, gửi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi triển khai Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5018/UBND-KGVX, ngày 10/6/2020 về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5045/UBND-KT, ngày 11/6/2020 về giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5056/KH-UBND, ngày 12/6/2020 về việc triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020.

Quyết định về việc giao  đất tại thị xã Buôn Hồ

Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc giao đất tại thị xã Buôn Hồ cho Trung đoàn 95 - Sư đoàn 2 và cho phép Trung đoàn 95 - Sư đoàn 2 chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất trồng cây lâu năm sang đất quốc phòng để xây dựng Vị trí đóng quân của Trung đoàn 95 - Sư đoàn 2.

Quyết định về việc thu hồi đất tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ

Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ của Hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách Thành Công giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ quản lý.

Thông báo cán bộ, công chức tham gia dự tuyển vị trí chức danh Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Thông báo số 3987-TB-TU, ngày 10/6/2020 về việc cán bộ, công chức tham gia dự tuyển vị trí chức danh Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020

Ban An toàn giao thông tỉnh vừa có Công văn số 35/BATGT-VP, ngày 9/6/2020 về việc thông báo Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020.

Tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4913/UBND-KGVX, ngày 9/6/2020 về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung.

Đề xuất tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống dịch bệnh những tháng cuối năm 2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5013/UBND-KGVX, ngày 10/6/2020 về việc đề xuất tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống dịch bệnh những tháng cuối năm 2020.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này