Triển khai văn bản của Trung ương.

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7699/UBND-NNMT gửi Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về việc thực hiện Công văn số 901/VPĐP-TTHTQT ngày 03/9/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương về việc đôn đốc gửi bài tham gia kỷ yếu nông thôn mới năm 2019, Công văn số 902/VPĐP-TTHTQT, ngày 03/9/2019 của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương, về việc đôn đốc tham gia cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2019.

Triển khai thực hiện Công văn số 4681/BTNMT-TCQLĐĐ, ngày 17/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7781/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4681/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thu hồi đất, cho thuê đất đối với trường hợp bán, mua tài sản gắn liền với đất đã chấm dứt hoạt động dự án.

Thực hiện Công văn số 1073/UBDT-PC ngày 20/9/2019 của Ủy ban dân tộc.

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7779/UBND-NC gửi Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1073/UBDT-PC ngày 20/9/2019 của Ủy ban dân tộc về việc kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc.

Thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7680/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Quyết định số 1176/QĐ-TTg ngày 12/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 24/9, Sở Nội vụ ban hành Công văn 1505/SNV-CCHC về triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số Cải cách hành chính năm 2019.

Khảo sát, thống kê, đánh giá hiện trạng về triển khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7731/UBND-KSTTHC, về việc khảo sát, thống kê, đánh giá hiện trạng về triển khai, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Phối hợp thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động

Ngày 24/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7768/UBND-KGVX, về việc triển khai thực hiện Công văn số 3164/BTTTT-Ttra ngày 18/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phối hợp thanh tra quản lý thông tin thuê bao di động.

Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7728/UBND-NN&MT, về việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ Ea Júk 1, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp, xử lý thấm đập đất và tràn.

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2628/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ Ea Júk 1, hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp, xử lý thấm đập đất và tràn.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ thủy điện Ea M’Đoan, hạng mục: Sửa chữa kênh, xã Ea M’Đoan, huyện M’Đrắk

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2629/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hồ thủy điện Ea M’Đoan, hạng mục: Sửa chữa kênh, xã Ea M’Đoan, huyện M’Đrắk.

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm bơm 132, hạng mục: Sửa chữa kênh dẫn và bể hút (kể cả đập dâng để chống mất nước).

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2630/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trạm bơm 132, hạng mục: Sửa chữa kênh dẫn và bể hút (kể cả đập dâng để chống mất nước).

Triển khai Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ

Ngày 20/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7662/UBND- TH gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về thực hiện Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Triển khai Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7711/UBND – KT gửi Sở Tài chính, Sở Công Thương, Cục Hải quan tỉnh về thực hiện Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Triển khai Thông tư số 26/2019/TT- BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế

Ngày 23/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7712/UBND– KGVX gửi Sở Y tế về thực hiện Thông tư số 26/2019/TT- BYT ngày 30/8/2019 của Bộ Y tế quy định danh mục thuốc hiếm.

Triển khai Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7611/UBND– KGVX gửi Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm Xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 20/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2700/QĐ- UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói ở Việt Nam đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Cho Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Đắk Lắk 1 thuê đất tại huyện Ea Súp

Ngày 23/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2708/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Đầu tư Long Thành Đắk Lắk 1 thuê 1.619,9 m2 đất tại huyện Ea Súp và cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.619,9 m2 đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Đường dây 110 kV đấu nối nhà máy điện mặt trời Long Thành 1.

Chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Ngày 17/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7586/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Thủy Lợi về việc xét Tờ trình số 117/TTr-SGDĐT, ngày 11/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu chủ trương kế hoạch liên kết đào tạo trình độ đại học năm 2019 cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai văn bản của Trung ương.

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7624/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 6593/BNN-TCTL, ngày 09/9/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

Triển khai Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7630/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đắk Lắk về việc thực hiện Thông tư số 57/2019/TT-BTC ngày 26/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này