Quyết định cho phép Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3146/QĐ-UBND về việc cho phép Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng 2.671,4m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột để sử dụng nguyên trạng làm Văn phòng Công ty, Cửa hàng xăng dầu số 3.

Triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KT-XH năm 2021

Ngày 18/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11368/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu - 2021

Ngày 16/12/2020, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Công văn số 175-CV/TU về việc triển khai Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Tân Sửu – 2021.

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch Phòng chống tác hại của rượu, bia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Lắk

Ngày 16/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3066/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch Phòng, chống tác hại của rượu, bia giai đoạn 2021-2025 tỉnh Đắk Lắk.

Báo cáo tổng kết Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II – năm 2020

Ngày 09/12/2020, Ban Tổ chức Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II – năm 2020 ban hành Báo cáo số 04-BC/BTC tổng kết Giải Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II – năm 2020.

Triển khai Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Ngày 15/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11234/UBND-CN, gửi các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.

Triển khai Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 15/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11233/UBND-CN, về việc triển khai Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửa, Lễ hội Xuân 2021.

Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11178/UBND-NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh, Các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửa, Lễ hội Xuân 2021.

Triển khai Thông tư số 41/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương

Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11130/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc triển khai Thông tư số 41/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương quy định về quản lý vận hành hồ chứa quặng đuôi trong hoạt động khai thác và chế biến khoáng sản.

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của UBND tỉnh

Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3027/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 465/QĐ-UBND ngày 22/02/2011 của UBND tỉnh như sau.

Quyết định điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3024/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Triển khai Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ

Ngày 11/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11154/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn ngành sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu kiểm tra, chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo ổn định thị trường giúp nhân dân yên tâm mua sắm, đón Tết an toàn.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM), giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 08/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2987/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng (LMLM), giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 09/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11065/UBND-NNMT gửi các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Giao thông - Vận tải, Công an tỉnh; Thường trực Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh; Cục Quản lý Thị trường tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung chỉ đạo kiểm soát bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Nghị định số 139/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11110/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 139/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tại Phiên họp thường kỳ tháng 11/2020

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 143/TB-VPUBND, ngày 10/12/2020 về thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tại Phiên họp thường kỳ tháng 11/2020.

Quyết định phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê 15 đối với diện tích đất tại địa bàn huyện Cư M’gar, huyện Krông Pắc

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2998/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê 15 đối với diện tích đất tại địa bàn huyện Cư M’gar, huyện Krông Pắc.

Ngày 08/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 11019/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Triển khai Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương.

Ngày 10/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 11085/UBND-CN gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc triển khai Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công Thương về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này