Triển khai Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7948/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc triển khai Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực Y tế.

Triển khai thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 04/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7959/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 24/2020/TT-BGDĐT ngày 25/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo.

Thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7985/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh vừa có Phương án số 66 /PA-BCĐ ngày 3/9/2020 về “Phương án cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do người được cách ly tự nguyện chi trả”, cụ thể như sau:

UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa cộng đồng

UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà văn hóa (NVH) cộng đồng, trong đó sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung mới, phù hợp với thực tiễn theo hướng gắn kết với Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” của 02 huyện Ea Kar và Ea Súp

Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7905/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc xử lý Công văn số 1197/STTTT-TTBCXB ngày 26/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về xin chủ trương tổ chức Triển lãm lưu động “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” của 02 huyện Ea Kar và Ea Súp.

Dự kiến có 25 xe khách chở công dân đang cách ly ở Đà Nẵng về Đắk Lắk

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải, đơn vị vừa xây dựng phương án bố trí phương tiện vận chuyển công dân Đắk Lắk đang ở thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp

Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7896/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp.

Tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7780/UBND-KGVX gửi các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và truyền thông, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tình trạng trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi bị lợi dụng, dụ dỗ, ép buộc lang thang xin ăn.

Triển khai Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7893/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 78/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.

Điều chỉnh, thay thế một số nội dung quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, thay thế một số nội dung quy định tại Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7837/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Thông tư số 05/2020/TT-BVHTTDL ngày 28/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về đánh giá hoạt động thư viện.

Quyết định về việc thu hồi 298,4m2 đất tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc thu hồi 298,4m2 (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi tám phẩy bốn mét vuông) đất, thuộc một phần thửa đất số 4 và số 423, tờ bản đồ số 83 tại xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Thắng, giao 298,4m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật:

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh

Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1998/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại các Quyết định của UBND tỉnh:

Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020

Ngày 27/8/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7697/KH-UBND về việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2020:

Triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7830/UBND-TH về việc thực hiện Thông báo số 4215-TB/TU ngày 17/8/2020 của Thường trực Tỉnh ủy về ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 17/8/2020.

Triển khai Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ

Ngày 01/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7858/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện triển khai Nghị định số 99/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Quyết định về việc cho phép Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Phê Đắk Lắk gia hạn sử dụng đối với 198,5 m2 đất tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắc để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Văn phòng làm việc)

Ngày 28/8/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1989/QĐ-UBND về việc cho phép Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Ea Phê Đắk Lắk gia hạn sử dụng 198,5 m2 (Một trăm chín mươi tám phẩy năm mét vuông) đất thuộc thửa đất số 201, tờ bản đồ địa chính số 17 tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắc (được UBND tỉnh cho thuê tại Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 06/01/2017) để tiếp tục sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Văn phòng làm việc):

Thông báo điều chỉnh giá nhiên liệu.

Căn cứ vào tình hình diễn biến giá nhiên liệu trên thị trường, Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố điều chỉnh giá nhiên liệu (Chưa có thuế giá trị gia tăng) kể từ 15 giờ 00 phút ngày 27/8/2020 trong Công văn số 2293/SXD-KTVLXD ngày 17/8/2020 của Sở Xây dựng về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 8/2020 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình như sau:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này