Xây dựng tiêu chí xác định sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm đặc sản nông nghiệp địa phương

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10248/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Công Thương; Cục Thống kê tỉnh về việc thực hiện Công văn số 505/CSCL-TTNH ngày 16/11/2018 của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn về xây dựng tiêu chí xác định sản phẩm chủ lực cấp tỉnh và sản phẩm đặc sản nông nghiệp địa phương.

Triển khai thực hiện Công văn số 7106/ĐKVN-VAR ngày 09/11/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam

Ngày 22/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10296/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Công văn số 7106/ĐKVN-VAR ngày 09/11/2018 của Cục Đăng kiểm Việt Nam về xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng hoặc quá hạn kiểm định, nhưng vẫn tham gia giao thông.

Thống nhất cách viết tên đơn vị hành chính

Ngày 23/11/2018, Sở Nội vụ có Công văn số 2008/SNV-XDCQ về việc thống nhất cách viết tên đơn vị hành chính.

Tăng cường quản lý nuôi thủy sản lồng bè trên sông, hồ chứa thủy lợi, hồ thủy điện thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 23/CT-UBND, ngày 26/11/2018 về việc tăng cường quản lý nuôi thủy sản lồng bè trên sông, hồ chứa thủy lợi, hồ thủy điện thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 326/BC-UBND, ngày 21/11/2018 về công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2019.

Phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 23/11, UBND tỉnh có Công văn số 10317/UBND-TH về việc phục vụ Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX.

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về việc xử lý các tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn tỉnh

Ngày 22/11/2018, Văn phòng UBND tỉnh có Thông báo số 68/TB-VPUBND về kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp về việc xử lý các tờ rơi quảng cáo, rao vặt trái quy định trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo công tác phục vụ Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX

Ngày 23/11, UBND tỉnh ban hành văn bản số 10307/UBND-TH về việc phục vụ Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX nhằm đảm bảo Kỳ họp diễn ra nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, an toàn và đúng quy định.

Thông cáo báo chí về việc lựa chọn Biểu trưng chính thức của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột

UBND tỉnh vừa có Công văn số 10305/UBND-KGVX, ngày 22/11/2018 nhằm đăng tải Thông cáo báo chí về việc lựa chọn Biểu trưng chính thức của Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 và những lần Lễ hội tiếp theo.

Đầu tư xây dựng cầu Cư Păm, Km21+050 đường tỉnh ĐT.690 (Tỉnh lộ 9)

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10111/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đầu tư xây dựng cầu Cư Păm, Km21+050 đường tỉnh ĐT.690 (Tỉnh lộ 9).

Triển khai Công văn số 9068/BCT-ĐL ngày 08/11/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10112/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc triển khai Công văn số 9068/BCT-ĐL ngày 08/11/2018 của Bộ Công Thương về tổng hợp số hộ dân được tiếp cận điện năng năm 2017 thuộc Chương trình điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 – 2020.

Triển khai Công văn số 8083/BKHĐT-KTNN, ngày 13/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 16/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10117/UBND-NN&MT về việc thực hiện Công văn số 8083/BKHĐT-KTNN, ngày 13/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về triển khai Nghị định số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng chống thiên tai và kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 312/TB-VPCP ngày 24/8/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Thực hiện các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10155/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện các Thông tư của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm:

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019.

Ngày 19/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10170/UBND-NC, gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 4264/BTP-BTNN ngày 06/11/2018 của Bộ Tư pháp về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2019.

Triển khai thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10203/UBND-KSTTHC, gửi các Sở: Tư pháp, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Nội vụ, Tài chính, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện Công văn số 10818/VPCP-KSTT ngày 08/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất, hỗ trợ chi phí mai táng, hưởng mai táng phí” được phê duyệt tại Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ LĐ-TBXH.

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10204/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 4860/LĐTBXH-VP ngày 16/11/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 20/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10206/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 4213/LĐTBXH-BĐG ngày 08/10/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nâng cao chất lượng công tác lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ký Quyết định số 3162/QĐ-UBND, ngày 20/11/2018 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10214/UBND-KGVX, ngày 20/11/2018 gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Triển khai Quyết định số 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 21/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10229/UBND-KSTTHC, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện triển khai Quyết định số 2074/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bị bãi bỏ lĩnh vực đăng kiểm phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này