Triển khai Quyết định số 15/QĐ- UBDT ngày 10/01/2019 của Ủy ban Dân tộc

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 643/UBND – KGVX gửi Ban Dân tộc về thực hiện Quyết định số 15/QĐ- UBDT ngày 10/01/2019 của Ủy ban Dân tộc về việc hiệu chỉnh tên thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã phê duyệt kèm theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 1817/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 608/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 1817/QĐ- BLĐTBXH ngày 18/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

Triển khai Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 596/UBND- TH gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh về thực hiện Quyết định số 2106/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết dự toán chi ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019.

Triển khai Quyết định số 38/QĐ-BKHĐT ngày 11/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 627/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 38/QĐ-BKHĐT ngày 11/01/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đính chính Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT ngày 17/10/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Triển khai Quyết định số 62/QĐ- TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 651/UBND- CN gửi các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 62/QĐ- TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 586/UBND-KGVX gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bưu điện tỉnh về việc triển khai chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh:

Triển khai các Văn bản của Trung ương.

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 589/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương:

Xem xét, đăng ký tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 633/UBND-KGVX gửi UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Công văn số 86/BGDĐT-GDTX ngày 08/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đăng ký tham gia Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu của UNESCO:

Kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 129/QĐ-UBND về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019 tại Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 02/10/2018 của UBND tỉnh.

Đắk Lắk công tác chuẩn bị Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo đúng tiến độ

Theo Cục Thống kê cho biết, thực hiện Quyết định 772/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương. Tỉnh Đắk Lắk đã nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc Tổng điều tra đúng kế hoạch đã đề ra.

Triển khai CV số 276/BTNMT-TTr của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 652/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai Công văn số 276/BTNMT-TTr ngày 17/01/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra.

Triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT và 09/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 668/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT và 09/2018/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cung cấp số liệu lập Kế hoạch kiểm toán Chương trình Nước sạch năm 2019.

Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 686/UBND-NNMT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thực hiện Công văn số 52/KTNN-CN V ngày 15/01/2019 của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành V, về việc cung cấp số liệu lập Kế hoạch kiểm toán Chương trình Nước sạch năm 2019.

Triển khai thực hiện văn bản của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 21/01/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 616/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Quyết định số 4024/QĐ-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về thành viên Ban liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại và Công văn số 102/BKHCN-TCCB ngày 14/01/2019 về báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 592.

Triển khai Nghị quyết số 162/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 660/UBND-TH, ngày 22/01/2019 nhằm triển khai Nghị quyết số 162/NQ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018.

Triển khai Quyết định số 41/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh ban hành Công văn số 646/UBND-KGVX, ngày 22/01/2019 nhằm triển khai Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018 - 2025”.

Triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018

UBND tỉnh ban hành Công văn số 611/UBND-TH, ngày 21/01/2019 gửi các Sở, ngành, địa phương và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp năm 2018.

Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 123/QĐ-UBND, ngày 18/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch điều trị, cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai nghiện năm 2019

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND, ngày 18/01/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch điều trị, cai nghiện ma túy và hỗ trợ sau cai nghiện năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại huyện Cư Kuin

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 125/QĐ-UBND, ngày 18/1/2019 về việc phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các thửa đất tại huyện Cư Kuin.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này