Triển khai Thông tư số 31/2019/TT- BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9553/UBND- CN gửi Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk về thực hiện Thông tư số 31/2019/TT- BCT ngày 18/11/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2014/TT-BCT quy định quy trình xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, Thông tư 40/2014/TT-BCT quy định quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia và Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia.

Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9595/UBND- NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà hấp sấy tiệt trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân.

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3431/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk, hạng mục: Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Nhà hấp sấy tiệt trùng tập trung và Sân phơi đồ bệnh nhân.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mô hình thí điểm “xã đảm bảo điều kiện đáp ứng về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3417/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng mô hình thí điểm “xã đảm bảo điều kiện đáp ứng về phòng chống thiên tai tại chỗ” trong xây dựng nông thôn mới tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar; Hạng mục: Sửa chữa, nâng cấp kênh tưới thôn 5A, xã Ea Ô.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng: Năng lực phục vụ tưới, điều kiện an toàn đập

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3416/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng: Năng lực phục vụ tưới, điều kiện an toàn đập đối với các hồ chứa có dung tích từ 500.000 m3 đến 3.000.000 m3 nước (giai đoạn 2) thuộc địa bàn các huyện: Ea Kar, Krông Pắc, Krông Bông để hỗ trợ thông tin, thông báo, cảnh báo thiên tai cộng đồng.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3472/QĐ-UBND, về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn.

Báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9383/UBND-KGVX, về việc thực hiện Công văn số 4048/BTTTT-BC ngày 13/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Triển khai thực hiện văn bản của Trung ương

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9356/UBND-CN, về việc triển khai thực hiện văn bản của Trung ương, gồm:

Triển khai Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9540/UBND-TH gửi Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BNV ngày 15/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định tặng Kỷ niệm chương về các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nội vụ.

Triển khai Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9436/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 87/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Triển khai Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9556/UBND– KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 11/11/2019 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Triển khai Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9539/UBND- NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 81/2019/NĐ-CP ngày 11/11/2019 của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Triển khai Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9550/UBND– KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.

Thu hồi diện tích 280.805 m2 đất tại xã Ea H’Mlây, huyện M’Drắk của Công ty TNHH MTV cà phê 715B

Ngày 20/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3490/QĐ- UBND về việc thu hồi diện tích 280.805 m2 đất tại xã Ea H’Mlây, huyện M’Drắk của Công ty TNHH MTV cà phê 715B; giao diện tích đất nêu trên cho UBND huyện M’Drắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Thu hồi 205,5m2 đất tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH Văn Sỹ

Ngày 20/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3489/QĐ- UBND về việc thu hồi 205,5m2 đất tại thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc của Công ty TNHH Văn Sỹ; cho Công ty cổ phần Trung Thạch Đắk Lắk thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Cửa hàng bán xe máy và dịch vụ Honda ủy nhiệm).

Giao 1.281,8 m2 đất tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ cho Cục Thống kê tỉnh

Ngày 14/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3441/QĐ- UBND về việc giao 1.281,8 m2 đất tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ cho Cục Thống kê tỉnh; cho phép Cục Thống kê tỉnh chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất nông nghiệp sang đất xây dựng trụ sở cơ quan để xây dựng Trụ sở làm việc Chi cục Thống kê thị xã Buôn Hồ.

Thu hồi 390,7 m2 đất tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ của Công ty TNHH MTV Xuân Hiệp

Ngày 19/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3480/QĐ- UBND về việc thu hồi 390,7 m2 đất tại phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ của Công ty TNHH MTV Xuân Hiệp; cho Công ty cổ phần Trung Thạch Đắk Lắk thuê diện tích đất nêu trên để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ (Nhà làm việc và cửa hàng kinh doanh xe máy).

Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử năm 2019

Ngày 19/11/2019 Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử ban hành Quyết định số 03/QĐ-BCĐCQĐT thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử năm 2019.

Triển khai Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL ngày 11/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9406/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BVHTTDL ngày 11/11/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định điều kiện để cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

Triển khai Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9451/UBND- KGVX gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này