Triển khai Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9438/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ về việc thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Triển khai Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9440/UBND– KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 76/2019/TT-BTC ngày 05/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán tài sản kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

Ngày 13/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3424/QĐ-UBND về việc bổ sung một số nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030

Ngày 13/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3419/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030 phê duyệt tại Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 18/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định về việc công nhận Điểm du lịch.

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3443/QĐ-UBND về việc công nhận Điểm du lịch “Trung tâm Du lịch Buôn Đôn”, địa chỉ: Buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Danh lam thắng cảnh thác Bay, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 19/11/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3479/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với Danh lam thắng cảnh thác Bay, xã Ea Sô, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9295/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 1549/TCTL-NN, ngày 01/11/2019 của Tổng cục thủy lợi – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thông báo kết quả thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015.

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9327/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 8287/BKHĐT – KTCN ngày 06/11/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27/11/2015 về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Chủ trương xây dựng Đề án phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9392/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về việc xét Tờ trình số 295/TTr-SNN, ngày 01/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin chủ trương xây dựng Đề án phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.

Chủ trương xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9307/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính về việc xét Công văn số 2859/SNN-KHTC ngày 10/10/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Công văn số 7564/UBND-NNMT ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh, Tờ trình số 223/TTr-SNN, ngày 03/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin chủ trương xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh.

Chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo.

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9316/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 4725/LĐTBXH-BTXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh hoạt động tiếp nhận quà, hàng từ thiện nhân đạo.

Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới

Ngày 13/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9309/UBND-NN&MT, gửi Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Đắk Lắk; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 10/BCĐTLCP ngày 16/10/2019 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi về tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới.

Thực hiện Công văn số 10335/VPCP-V.I ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9413/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 10335/VPCP- V.I ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường.

Thực hiện Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 15/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9391/UBND-NN&MT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 1553/QĐ-TTg ngày 08/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn chương trình mục tiêu, giảm nghèo bền vững năm 2020

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9407/UBND-KGVX gửi các sở, ngành thuộc tỉnh về thực hiện Công văn số 4760/LĐTBXH- VPQGGN ngày 08/11/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn phạm vi, đối tượng phân bổ vốn chương trình mục tiêu, giảm nghèo bền vững năm 2020.

Triển khai Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9349/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/11/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện tiền lương, tiền hỗ trợ tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ khi ốm đau, thai sản, bị tai nạn lao động đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu.

Gửi gắm niềm tin, kỳ vọng ở đại hội

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9404/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Quyết định số 1616/QĐ-TTg ngày 13/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam.

Triển khai Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 14/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9323/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BKHCN ngày 25/9/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED".

Triển khai Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9422/UBND-TH gửi Sở Nội vụ; Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Triển khai Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 18/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9418/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Thông tư số 23/2019/TT-BCT ngày 13/11/2019 của Bộ Công Thương Quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có xuất xứ từ các nước ASEAN

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này