Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình.

Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9028/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình.

Cho phép sử dụng địa danh Krông Ana để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nấm.

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9073/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Ana về việc xét Công văn số 702/SKHCN-CNg, ngày 28/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cho phép sử dụng địa danh Krông Ana và xác nhận bản đồ để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nấm, Tờ trình số 139/TTr-UBND, ngày 21/10/2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Krông Ana.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9050/UBND-NNMT, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thống kê ngành lâm nghiệp.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9049/UBND-NNMT, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu nhập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn số 13/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9051/UBND-NNMT, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 293/BC-UBND, ngày 4/11/2019 về tình hình thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh Đắk Lắk.

Tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2016-2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 298/BC-UBND, ngày 6/11/2019 về việc tổng kết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2016-2019

Kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2019 và dự kiến Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 300/BC-UBND, ngày 6/11/2019 về kết quả hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2019 và dự kiến Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020.

Phối hợp với cơ quan thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8981/UBND-KT, ngày 01/11/2019 về việc phối hợp với cơ quan thuế trong việc tiếp nhận hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân.

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9103/UBND- NC gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Chỉ thị số 98/CT-BQP ngày 26/10/2019 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trong tình hình mới.

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9108/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Công văn số 3518/BKHCN-CNC ngày 01/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9101/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 3490/BKHCN-SHTT ngày 31/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Theo số liệu từ UBND tỉnh Đắk Lắk trong 10 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã thu hút được 47 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký hơn 12.082,46 tỷ đồng (giảm 02 dự án so với năm 2018, nhưng tổng số vốn đầu tư tăng 1,45 lần); ước thực hiện năm 2019 sẽ thu hút được 55 dự án, với tổng số vốn đầu tư đăng ký khoảng 13.000 tỷ đồng.

Tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng

UBND tỉnh vừa có Công văn số 8899/UBND-KSTTHC, ngày 30/10/2019 về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng.

Tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc và 50 năm học sinh miền Nam thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1497-CV/BTGTU, ngày 31/10/2019 về việc tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Trường Học sinh miền Nam trên đất Bắc và 50 năm học sinh miền Nam thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh.

Sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2019-2020

UBND tỉnh vừa có Chỉ thị số 13/CT-UBND, ngày 30/10/2019 về việc sản xuất, thu hoạch, chế biến và tiêu thụ cà phê niên vụ 2019-2020.

Triển khai Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9090/UBND-CN gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 1469/QĐ-TTg ngày 28/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2018.

Triển khai Quyết định số 3077/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9066/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Quyết định số 3077/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm máy chủ

Ngày 04/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3221/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm máy chủ của Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’leo.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm máy chủ Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc

Ngày 04/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3222/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm máy chủ của Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này