Đảng bộ huyện M'Đrắk học tập, quán triệt Chỉ thị, Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng cho cán bộ chủ chốt (28/08/2019, 10:18)

Ngày 27- 8- 2019, Đảng bộ huyện M'Đrắk đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị, các Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết và kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh Đắk Lắk cho trên 230 đại biểu là cán bộ chủ chốt của huyện, huyện ủy viên khóa X; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy M'Đrắk truyền đạt, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân”; Nghị quyết 11- NQ/TU, ngày 30/5/2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26- NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Kết luận số 50- KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 51- KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận số 52- KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thông qua Hội nghị này giúp cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng, đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp thuộc Đảng bộ huyện nắm vững những quan điểm cơ bản về tư tưởng chỉ đạo nhiệm vụ năm 2019 và những năm tiếp theo, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Từ đó, chủ động tích cực trong công tác tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sâu rộng trong cơ quan, đơn vị và đến mỗi cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt là có kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện, từng bước đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết  tổ chức đảng các cấp đã đề ra.

Đức Khá

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này