Đắk Lắk tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” (29/08/2019, 15:06)

Ngày 29/8, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 102/ NQ-CP ngày 31/12/2014 của Chính Phủ. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh H’Yim Kđoh, đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, các Ban của HĐND tỉnh; Phòng Văn hóa- Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; nghệ nhân ưu tú.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo đánh giá tại Hội nghị, 10 năm qua, công tác chỉ đạo điều hành thực hiện chiến lược được triển khai đồng bộ và có hiệu quả, công tác tuyên truyền, phổ biến rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong đảng viên và tầng lớp nhân dân. Bên cạnh Nghị quyết, Chương trình của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 3165/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương căn cứ các nội dung của Quy hoạch để xây dựng, đề án, chương trình…phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị gắn với phát triển văn hóa theo đúng định hướng, quy hoạch chung về văn hóa của tỉnh. Mục tiêu của tỉnh hướng đến trong xây dựng văn hóa, trọng tâm là chăm lo cho xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với đặc tích cơ bản : Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo. Xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa, trong đó vai trò của gia đình, cộng đồng, phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa,…

Ông Thái Hồng Hà – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Kết quả thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đã góp phần giúp đồng bào các dân tộc trong tỉnh nhận thức về ý nghĩa, giá trị và tầm quan trọng của công tác bảo tồn, phát huy trách nhiệm của cộng đồng và các giá trị văn hóa truyền thống, phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Việc giao lưu và hợp tác quốc tế về văn hóa được tỉnh luôn chú trọng, nhằm thu hút các nguồn lực của các nước, các tổ chức văn hóa, học tập những kinh nghiệm về Chiến lược phát triển văn hóa các nước tiên tiến trên thế giới.

Bà H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Riêng đối với  triển khai Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều văn bản, quan tâm đào tạo về lý luận chính trị cho 46.297 cán bộ, công chức, viên chức; 100% địa phương giữ vững kết quả xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, dạy kỹ năng sống cho các học sinh, sinh viên. Thực hiện tốt chính sách thu hút, đãi ngộ đối với lực lượng văn, nghệ sĩ có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển văn hóa, nghệ thuật của tỉnh trong thời kỳ mới…

Trao tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cho 24 cá nhân

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, các Sở, ngành, địa phương cần xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 và triển khai Nghị quyết 102/NQ-CP của Chính phủ về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”; tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị- xã hội trong phát triển sự nghiệp văn hóa; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đầu tư công tác sưu tầm và nghiên cứu bảo tồn văn hóa, văn nghệ dân gian; ngăn chặn văn hóa đồi trụy, tiêu cực; Tăng cường hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa nhân loại, xã hội hóa các hoạt động về văn hóa.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp, triển khai “Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020”

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP; Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho 24 cá nhân.

Một số kết quả thực hiện của ngành Văn hóa, Nghệ thuật từ năm 2009-2018

 1. Di sản văn hóa
 • Sưu tầm 50.000 hiện vật có trong bảo tàng
 • 17 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia
 • 01 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được Unesco ghi danh trong các năm
 1. Văn hóa cơ sở
 • 585 nhà văn hóa cấp thôn, buôn quan tâm đầu tư
 • 360.877 gia đình văn hóa
 1. Văn hóa dân tộc
 • 20 thôn, buôn truyền thống được bảo tồn
 • 20 lễ hội được hỗ trợ bảo tồn
 • 77 xã khó khăn được hỗ trợ cấp ấn phẩm
 1. Thư viện
 • 175.804 bản phục vụ bạn đọc
 • 6.586 bản bổ sung hằng năm
 1. Sưu tầm và thống kê một bản danh mục 70 sử thi Êđê, 145 sử thi M’Nông, 20 câu truyện cổ, 10.000 trang lời nói vần trong ca dao, dân ca…
 2. Toàn tỉnh có 65 di tích lịch sử, kiến trúc và danh lam thắng cảnh; có khoảng 2.307 bộ chiêng, 3.855 nghệ nhân diễn tấu cồng chiêng, 186 nghệ nhân hát kể sử thi… Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở đạt kết quả nhất định. Đến nay, toàn tỉnh có 28/152 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; có 14/32 phường, thị trấn được công nhận Danh hiệu đạt chuẩn văn minh đô thị; có 43/152 xã đạt chuẩn nông thôn mới; có 1.628/1.765 cơ quan, đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa; có 360.877/430.828 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa

 

Kim Bảo

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này