Những quan tâm ưu tiên của tân Chủ tịch Đắk Lắk (16/02/2016, 09:06)

Phát triển cây cà phê theo hướng bền vững; thận trọng với loại cây trồng mới; tập trung ưu tiên chỉ đạo một số vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển KT-XH là một số ưu tiên của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: VGP/Minh Hùng

Dành cho phóng viên Báo điện tử Chính phủ cuộc trao đổi ngắn về phát triển KT-XH của địa phương, tân Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị cho biết là một tỉnh miền núi, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2015, Đắk Lắk đã đạt được những kết quả đáng khích lệ về kinh tế-xã hội.

Theo đó, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (theo giá so sánh năm 2010) tăng 4% so với cùng kỳ năm 2014. Ngành nông nghiệp tăng trưởng khá ổn định, bình quân tăng 4%/năm. Chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp tăng dần tỉ trọng đóng góp trong tổng giá trị sản xuất của toàn ngành.

Các mô hình chăn nuôi tập trung, hiện đại ngày càng nhiều; cơ cấu giống vật nuôi, thủy sản tiếp tục chuyển dịch sang các loại giống mới hiệu quả kinh tế cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, bước đầu đã có một số kết quả.

Chiến lược phát triển sản phẩm công nghiệp của tỉnh đã được xây dựng và bước đầu triển khai đạt một số kết quả, tạo được những sản phẩm công nghiệp có chất lượng, giá trị tăng cao và có khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Một số nhà máy chế biến nông sản với công suất lớn, công nghệ hiện đại trên địa bàn đã góp phần vào sự tăng trưởng chung của ngành công nghiệp như nhà máy chế biến cà phê bột hòa tan của Công ty Trung Nguyên, công suất 60.000 tấn/năm; nhà máy chế biến cà phê hòa tan của Công ty cà phê Ngon, công suất 10.000 tấn/năm...

Tỉ lệ giảm nghèo giảm 3%/năm, cao hơn mức trung bình chung của cả nước (khoảng 1%). Hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm từ 41.593 hộ xuống còn 29.000 hộ. Riêng hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 26.155 hộ xuống còn khoảng 21.000 hộ, tương ứng từ 19,65% giảm còn dưới 16%.

Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế… từng bước đáp ứng nguồn cung nhân lực cho địa phương và yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Tưng bừng Lễ hội Cà phê Ban Mê Thuột

Xin chúc mừng thành tựu của địa phương. Nhưng thưa ông, thế mạnh của Đắk Lắk là cây cà phê. Vậy việc phát triển và nâng cao vị thế loại cây chủ lực này của tỉnh thời gian tới sẽ như thế nào?

Ông Phạm Ngọc Nghị: Chúng tôi xác định cây cà phê giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu cây trồng của địa phương. Vì vậy, để phát triển cà phê theo hướng bền vững thì sẽ không tăng diện tích trồng cà phê ngoài quy hoạch mà tập trung vào việc tái canh cà phê theo hướng nâng cao năng suất, sản lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Trong kế hoạch cụ thể thì giai đoạn 2015-2020, tỉnh duy trì diện tích ổn định 190.000 ha, trong đó có 50% diện tích cà phê có trồng cây che bóng. Sản lượng bình quân 450.000 tấn/năm.

Cũng trong thời kỳ này, chúng tôi sẽ tái canh 24.017 ha cà phê (bình quân mỗi năm tái canh trên 4.000 ha) và phấn đấu 100% diện tích cà phê tái canh đều có trồng chắn gió và cây che bóng. Sử dụng 100% giống cà phê mới (có năng suất, chất lượng cao) trong tái canh, ghép cải tạo và trồng mới...

Về thu mua và chế biến cà phê, đến năm 2020, chúng tôi sẽ đưa sản lượng cà phê được phơi sấy đạt tiêu chuẩn quy thuật đạt tỉ lệ 60%.

Trong giai đoạn 2015-2020, tỉ lệ chế biến sâu (cà phê bột, cà phê hòa tan….) đạt từ 10-15% trở lên sản lượng của niên vụ. Định hướng đến năm 2030, sản lượng cà phê được chế biến sâu đạt từ 25-30% sản lượng cà phê của niên vụ.

Cùng với những giải pháp trên, Đắk Lắk sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh sản phẩm đặc trưng của địa phương, đồng thời phát triển thị trường tiêu thụ nội địa.

Đắk Lắk phấn đấu kim ngạch xuất khẩu cà phê đạt bình quân 600-650 triệu USD/năm; định hướng từ sau năm 2020, phấn đấu kim ngạch xuất khẩu hằng năm đạt từ 700-800 triệu USD.

Để thực hiện việc duy trì ổn định diện tích, các địa phương phải rà soát phân loại, xác định diện tích cà phê tái canh, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp huy động nguồn lực thực hiện có hiệu quả diện tích cà phê cần tái canh. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh mở rộng diện tích sản xuất cà phê bền vững theo tiêu chuẩn UTZ, 4C, RFA, FLO...

Thưa ông, thời gian gần đây dư luận có đề cập nhiều đến việc phát triển cây mắc ca, loại cây được cho là phù hợp với Tây Nguyên. Vậy chủ trương của tỉnh như thế nào?

Ông Phạm Ngọc Nghị: Cây mắc ca là cây trồng mới chưa đủ cơ sở đánh giá một cách chính xác và toàn diện. Các mô hình trồng khảo nghiệm chưa cho sản lượng ổn định, chưa có quy hoạch chi tiết để xác định rõ địa điểm và diện tích cây trồng, chưa có cơ sở chế biến, bảo quản theo tiêu chuẩn, thị trường trong nước chưa hình thành và cũng chưa xác định được thị trường xuất khẩu tiềm năng, chưa phân tích khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

Do vậy, quan điểm của UBND tỉnh về việc trồng loại cây này là phải có quy hoạch, kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nghiên cứu, thực hiện trồng thí điểm, đánh giá kết quả để nhân rộng việc phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh. Việc phát triển cây giống phải thực hiện theo các quy định hiện hành của Bộ NN&PTNT.

Trên cơ sở định hướng, hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân chưa nên trồng mắc ca tập trung hoặc trồng thay thế các loại cây trồng khác. Trước mắt, người dân nên trồng thử nghiệm, trồng xen trong vườn và chỉ trồng các giống mắc ca được nhân giống vô tính (cây ghép) từ các dòng đã được Bộ NN&PTNT công nhận; sử dụng giống có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đúng quy định.

Lễ hội cồng chiêng. Ảnh: VGP/Minh Hùng

Xin ông cho biết đôi nét về những ưu tiên của mình trong chương trình công tác năm 2016?

Ông Phạm Ngọc Nghị: Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 5 năm vừa qua, với quyết tâm chính trị cao nhất, trong những năm tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, trước hết là về con người, về vốn, về tài nguyên đất, rừng, thủy năng và các khoáng sản để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

Để làm được điều đó, cá nhân tôi sẽ cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh tập trung ưu tiên chỉ đạo một số vấn đề.

Cụ thể, về cơ chế và chính sách, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì việc tăng cường năng lực bộ máy và cải cách thủ tục hành chính cần tiếp tục được đặc biệt quan tâm. Các sở, ngành, địa phương cần đưa ra giải pháp để giảm thủ tục hành chính, góp phần tháo gỡ khó khăn, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Chúng tôi chỉ đạo ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh thực hiện phân cấp quản lý thật cụ thể (ví dụ phân cấp theo quy định nào, điểm nào, phân cấp đến đâu...). 

Bên cạnh đó, tính hợp lý của quy trình, thủ tục cấp đất và cho thuê đất sẽ được xem xét lại. Trong trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng triển khai các dự án đầu tư những khâu nào cần cải tiến, những quy định nào chưa phù hợp với thực tiễn, cần phải sửa đổi, bổ sung…

Các sở, ngành, địa phương cần tổng hợp kiến nghị để UBND tỉnh kịp thời báo cáo Chính phủ giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong các lĩnh vực như: Tín dụng cho vay; việc hỗ trợ của Trung ương trong công tác khắc phục hậu quả của thiên tai, trong công tác phòng dịch bệnh; các khó khăn vướng mắc trong việc xã hội hóa một số lĩnh vực như văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, đào tạo, dạy nghề.

Xin trân trọng cảm ơn ông !

Theo chinhphu.vn

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

https://hoadondientuvt.vn/, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, dịch vụ chữ ký số, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, định vị xe ô tô, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, định vị ô tô, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-server-viettel/, Lap mang FPT, Viettel Đắk Lắk

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready