Hướng dẫn sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính (27/02/2018, 08:56)

 Ông Khổng Văn Thành tham mưu cho UBND huyện trình HĐND huyện giao kinh phí cho UBND cấp xã, phường, thị trấn thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí theo quy định của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP. Ông Thành hỏi, ông thực hiện như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 1, Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 7/10/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cơ quan Nhà nước, thì UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2014/NĐ-CP Chính phủ.

Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 117/2014/NĐ-CP Chính phủ quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ cách thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 1 Nghị định này và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể về phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ; tổng mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương”.

Đồng thời, tại Khoản 9, Điều 1 Nghị định số 117/2014/NĐ-CP và Điểm b, Khoản 2, Điều 6 Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước đã giao Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan trực thuộc tổ chức thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính theo quy định của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV để thực hiện.

Do vậy, đề nghị ông liên hệ với Sở Tài chính của địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Theo chinhphu.vn

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn hoặc congttdtdaklak@gmail.com

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang ipv6 ready