Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành
18237 kết quả được tìm thấy
 
V/v Đề nghị công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia

Ngày ban hành: 19/09/2014

Ngày hiệu lực:

V/v Đăng cai tổ chức Hội thao NHCSXH Khu vực 6

Ngày ban hành: 19/09/2014

Ngày hiệu lực:

V/v Đôn đốc xử lý nội dung được UBND tỉnh giao

Ngày ban hành: 19/09/2014

Ngày hiệu lực:

V/v Tham mưu xét công nhận cán bộ lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa

Ngày ban hành: 19/09/2014

Ngày hiệu lực:

Quyết định Phê duyệt giá trị mua sắm vật tư y tế năm 2014 của Bệnh viện Đa khoa huyện Ea Súp.

Ngày ban hành: 19/09/2014

Ngày hiệu lực:

Báo cáo sơ kết tình hình triển khai thực hiện sau 01 năm ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày ban hành: 19/09/2014

Ngày hiệu lực:

V/v Xử lý Tờ trình số 358/TTr-STNMT, ngày 25/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 18/09/2014

Ngày hiệu lực:

V/v Xây dựng mức thu phí tại chợ Bôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 18/09/2014

Ngày hiệu lực:

V/v Mức thu phí taị chợ Buôn Ma Thuột

Ngày ban hành: 18/09/2014

Ngày hiệu lực:

V/v Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày ban hành: 18/09/2014

Ngày hiệu lực: