Tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 315/BC-UBND về tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020, theo Quyết định số 1288/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ (giai đoạn 2014-2018).

Xử lý nghiêm đối với các xe quá hạn kiểm định và xe hết niên hạn sử dụng nhưng vẫn tham gia giao thông

UBND tỉnh ban hành Công văn số 9882/UBND-CN, ngày 12/11/2018 gửi các Sở, ngành, địa phương của tỉnh có liên quan về việc phối hợp xử lý nghiêm đối với các phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định nhưng vẫn tham gia giao thông, theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải.

Kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 9930/KH-UBND, ngày 13/11/2018 về việc thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về Quyền của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị thực hiện phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND, ngày 12/11/2018 về việc tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh.

Tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9795/UBND-TH, gửi Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 2663-TB/TU ngày 02/11/2018 của Tỉnh ủy về ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH14 ngày 13/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9803/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc xử lý Công văn số 2579/STC-HCSN ngày 07/11/2018 của Sở Tài chính về triển khai thực hiện Nghị quyết số 575/NQ-UBTVQH14 ngày 13/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Góp ý dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9833/UBND-KT, gửi Bộ Tài chính về việc thực hiện Công văn số 13021/BTC-NSNN ngày 23/10/2018 của Bộ Tài chính về ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội.

Triển khai thực hiện Báo cáo số 2095/BC-BTT của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9842/UBND-NC, gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh); Sở Giáo dục và Đào tạo; các trường cao đẳng thuộc UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Báo cáo số 2095/BC-BTT của Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương về kết quả thực hiện quy định tổ chức, hoạt động của trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh; liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh của các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2018 - 2019

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9859/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Chỉ thị số 8382/CT-BNN-TCTL ngày 26/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2018 – 2019.

Tăng cường thực hiện triển khai các dự án ODA và vốn vay ưu đãi trên địa bàn tỉnh

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9886/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 10688/VPCP-QHQT ngày 03/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về xem xét kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tình hình vận động, quản lý và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 6 tháng đầu năm 2018.

Phối hợp thực hiện Vòng sơ tuyển Liên hoan Tiếng hát Truyền hình – Giải Sao Mai 2019 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9798/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 283/TB-VTVĐN ngày 02/11/2018 của Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng, Đài Truyền hình Việt Nam về việc tuyển chọn thí sinh tham dự Vòng chung kết Liên hoan Tiếng hát Truyền hình – Giải Sao Mai 2019 khu vực Miền Trung – Tây Nguyên.

Tham gia ý kiến về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9808/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh về việc thực hiện Công văn số 13386/BTC-TCHQ ngày 31/10/2018 của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến tham gia đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2015/TT-BTC về đại lý hải quan.

Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9809/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương.

Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9816/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 13343/BTC-QLCS ngày 30/10/2018 của Bộ Tài chính về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 167/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ.

Ngày 09/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9831/UBND-KT, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 13556/BTC-NSNN ngày 05/11/2018 của Bộ Tài chính về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP của Chính phủ.

Triển khai Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính

Ngày 14/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10001/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 51/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện thực hiện Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 – 2025.

Thực hiện Công văn số 7940/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 12/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9898/UBND-CN gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 7940/BKHĐT-KCHTĐT ngày 08/11/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính phủ.

Tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9905/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 2528-CV/TU ngày 02/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện Công văn số 8574/BNN-TCTL ngày 02/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 13/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9909/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, về việc thực hiện Công văn số 8574/BNN-TCTL ngày 02/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về góp ý dự thảo văn bản QPPL.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này