Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022

Ngày 01/11/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 157/TB-VPUBND về việc thực hiện Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022.

Triển khai Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 9343/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 88/2022/NĐ-CP ngày 26/10/2022 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Thành phố Buôn Ma Thuột ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử năm 2022

UBND thành phố Buôn Ma Thuột vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn năm 2022.

Hỗ trợ chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9336/UBND-KGVX gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hỗ trợ chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến ngày 29/9/2022

Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9316/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông báo số 331/TB-VPCP ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Hội nghị giao ban trực tuyến về thúc đẩy thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật

Ngày 31/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9344/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ trên động vật.

Quyết định ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Ngày 31/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2453/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.

Kế hoạch Tổ chức Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 28/10/2022, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Kế hoạch số 24/KH-BTC về việc tổ chức Hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần 8 năm 2023.

Triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử

Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9131/UBND-NC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP, ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nhiệm vụ trọng tâm phát triển Chính quyền điện tử trong tháng 11/2022

Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9297/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Báo cáo số 154/BC-BTTTT ngày 27/10/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025.

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng

Ngày 28/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9311/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành và đoàn thể của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, công nghệ thông tin thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam.

Đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9233/UBND-KGVX về việc đẩy mạnh sử dụng các nền tảng số trên địa bàn tỉnh.

Triển khai Thông tư: số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 28/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9275/UBND-CN gửi các Sở: Giao thông vận tải, Công Thương, Công an tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Cảng hàng không Buôn Ma Thuột về việc triển khai Thông tư số 25/2022/TT-BGTVT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang.

Triển khai Nghị định số 85/2022/NĐ-CP ngày 24/10/2022 của Chính phủ

Ngày 27/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 9221/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Nghị định số 85/2022/NĐ-CP, ngày 24/10/2022 của Chính phủ về cơ chế xử lý tài chính cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi thanh toán khoản tiền bù giá trong bao tiêu sản phẩm của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Kế hoạch triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về việc triển khai Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phối hợp VTV truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và quảng cáo  Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023

Ngày 26/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9190/UBND-KGVX về việc phối hợp VTV truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và quảng cáo Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023.

Chủ trương tổ chức Hội nghị Biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 25/10/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9120/UBND-NC về việc chủ trương tổ chức Hội nghị Biểu dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Quyết định thay thế một số quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh

Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc thay thế một số quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 07/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ và nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 24/10/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2402/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy trình nội bộ và nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Kế hoạch tổ chức Hội chợ triển lãm chuyên ngành Cà phê năm 2023

Ngày 24/10/2022, Ban Tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 ban hành Kế hoạch số 21/KH-BTC tổ chức Hội chợ triển lãm chuyên ngành Cà phê năm 2023.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://dinhvixeoto.vn/,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng nhận fda, ISO 9001

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

ipv6 readyChung nhan Tin Nhiem Mang