Giãn tiến độ thực hiện dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn nguy hại tại thôn 11, xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7261/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty cổ phần uy tín tái chế Á Châu về việc xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2177/SKHĐT-XTĐT ngày 30/8/2019 về việc giãn tiến độ đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn nguy hại của Công ty cổ phần uy tín tái chế Á Châu.

Hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7298/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 2014/BXD-QLN ngày 26/8/2019 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Thống kê bổ sung số lượng viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú.

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7327/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 3540/BVHTTDL-TCCB ngày 05/9/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thống kê bổ sung số lượng viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh đã được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú.

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 06/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7276/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 30/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm hỗ trợ, phát huy tốt vai trò của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tuyển sinh đào tạo bác sỹ đa khoa theo địa chỉ năm 2019 – Trường Đại học Tây Nguyên.

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7329/UBND-KGVX gửi Sở Y tế về việc triển khai văn bản số 2110/ĐHTN-ĐTĐH, ngày 05/8/2019 của Trường Đại học Tây Nguyên thông báo đồng ý đào tạo cho tỉnh Đắk Lắk 20 chỉ tiêu đại học ngành Y khoa theo địa chỉ sử dụng năm 2019.

Triển khai Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7311/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Triển khai Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7315/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 58/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý và sử dụng tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại.

Triển khai Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 11/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7378/UBND – CN gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 751/QĐ-BXD ngày 06/9/2019 của Bộ Xây dựng về việc công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Triển khai Thông tư số 07/2019/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 09/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7335/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ về thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BVHTTDL ngày 30/8/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’leo

Ngày 11/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2571/QĐ- UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’leo.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (lần 3)

Ngày 10/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2566/QĐ- UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (lần 3).

Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 19

Ngày 10/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2547/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 19: Mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm máy chủ

Ngày 10/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2548/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu mua sắm máy chủ của Bệnh viện đa khoa huyện Cư M’gar.

Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 246/BC-UBND, ngày 5/9/2019 về việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Kế hoạch cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 7249/KH-UBND, ngày 5/9/2019 về việc cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Ngày 04/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2506/QĐ-UBND, về việc Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng Công trình Trạm biến áp 110KV và đấu nối trên địa bàn huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7238/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 7846/VPCP-KTTH ngày 31/8/2019 của Văn phòng Chính phủ, về các giao dịch cần đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án phát triển giống cây trồng, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2035.

Ngày 05/9/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND, về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đề án phát triển giống cây trồng, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2035.

Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, gói thầu số 20

Ngày 04/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2504/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 20: Mua sắm máy vi tính, máy in, máy chiếu cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; các trường thuộc UBND các huyện: Krông Pắc và Lắk

Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 21

Ngày 04/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2505/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 21: Mua sắm bàn, ghế cho các trường thuộc UBND huyện Krông Năng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này