Triển khai Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT

Ngày 06/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7363/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Thông tư số 21/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BGDĐT ngày 23/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 26/2014/TT-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề nghị phối hợp, hỗ trợ đưa công dân tỉnh Đắk Lắk đang tạm trú tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh trở về địa phương

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7328/UBND-KGVX, ngày 5/8/2021 về việc đề nghị hỗ trợ, phối hợp đưa công dân tỉnh Đắk Lắk đang tạm trú tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh trở về địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7341/UBND-KGVX, ngày 5/8/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc quét mã QR để quản lý thông tin người vào ra cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19

Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7317/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc tỉnh; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an sinh xã hội trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường triển khai hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7159/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường triển khai hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh.

Thống nhất đón công dân của tỉnh từ vùng dịch trở về địa phương

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Thông báo số 111/TB-UBND, ngày 3/8/2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh H’Yim Kđoh tại cuộc họp triển khai phương án tiếp nhận, đón công dân của tỉnh từ vùng dịch trở về địa phương.

Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7201/KH-UBND về việc thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk .

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở xã hội.

Ngày 03/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7231/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Công an tỉnh về việc thực hiện Công văn số 2402/LĐTBXH-VP ngày 26/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu thành lập 03 Tổ phản ứng nhanh về công tác cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19

Ngày 3/8, UBND tỉnh ban hành văn bản số 7204/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương thành lập các Tổ phản ứng nhanh về công tác cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Ban hành Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 7201/KH-UBND ngày 3/8/2021 về thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk kiến nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều nông sản chủ lực của tỉnh có nguy cơ tiêu thụ chậm, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa kiến nghị các Bộ, ngành và các địa phương hỗ trợ tỉnh tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch COVID-19.

Tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Chỉ thị số 15/CT-UBND, ngày 2/8/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả phân bón trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 1405/QĐ-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7199/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-BTC, ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Thành lập các Tổ phản ứng nhanh về công tác cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 7204/UBND-KGVX, ngày 3/8/2021 về việc thành lập các Tổ phản ứng nhanh về công tác cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa có Chỉ thị số 14/CT-UBND, ngày 2/8/2021 về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Quyết định số 1405/QĐ-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7199/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1405/QĐ-BTC, ngày 29/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Triển khai thực hiện Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 30/7/2021, Ban Chỉ đạo Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị các di tích tỉnh ban hành Kế hoạch số 87/KH-BCĐ về việc triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2021 – 2025.

Triển khai các Văn bản của Trung ương

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7116/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các Văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ngày 02/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7184/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 20/2021/TT-BGDĐT ngày 01/7/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục phổ thông.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang