Triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 - 2020

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9211/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 3975/BTTTT- HTQT ngày 07/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 – 2020.

Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 3308/QĐ- UBND

Ngày 11/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3269/QĐ- UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 3308/QĐ- UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh.

Cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thuê đất

Ngày 07/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3252/QĐ- UBND về việc cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thuê 500 m2 đất tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar và cho phép Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng công trình sự nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Chi nhánh liên huyện Ea Kar- M’Đrắk.

Cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thuê đất

Ngày 07/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3253/QĐ- UBND về việc cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thuê 500,8 m2 đất tại xã Ea Khal, huyện Ea H’leo và cho phép Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng công trình sự nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Chi nhánh liên huyện Ea H’leo- Krông Búk.

Giao 195.057,2 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Ân Phú thực hiện dự án Khu dân cư Hà Huy Tập

Ngày 07/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3245/QĐ- UBND về việc giao 195.057,2 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Ân Phú để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu dân cư Hà Huy Tập, phường Tân An thuộc Khu đô thị phía Bắc đường Vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành

Ngày 07/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3260/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành thuộc Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016- 2020.

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Ngày 07/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9135/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Triển khai Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 07/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9127/UBND – KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Quyết định số 2064/QĐ- BTC ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Thực hiện Công văn số 8008/BKHĐT-KHGDTNMT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9096/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8008/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến Dự thảo Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ ngành và địa phương.

Thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9117/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công văn số 5652/BTNMT-ĐĐBĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 31/10/2019.

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9100/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 5652/BTNMT- ĐĐBĐVN ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ: 1:2.000, 1:5.000.

Triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9101/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 3490/BKHCN-SHTT ngày 31/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Ứng phó khẩn cấp bão số 6 năm 2019

UBND tỉnh vừa có Công điện số 07/CĐ-UBND, ngày 9/11/2019 về việc ứng phó khẩn cấp bão số 6 năm 2019.

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8972/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 5930/BYT-UBQG50, ngày 08/10/2019 của Bộ Y tế, cơ quan thường trực phòng chống AIDS thuộc Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

Thực hiện Công văn số 4176/BNG-LPQT ngày 30/10/2019 của Bộ Ngoại giao.

Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9036/UBND-NC gửi Sở Ngoại vụ về việc thực hiện Công văn số 4176/BNG-LPQT ngày 30/10/2019 của Bộ Ngoại giao về việc tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Ngoại giao.

Báo cáo tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình.

Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9028/UBND-KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình.

Cho phép sử dụng địa danh Krông Ana để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nấm.

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9073/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Ana về việc xét Công văn số 702/SKHCN-CNg, ngày 28/10/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị cho phép sử dụng địa danh Krông Ana và xác nhận bản đồ để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm nấm, Tờ trình số 139/TTr-UBND, ngày 21/10/2019 của Ủy ban Nhân dân huyện Krông Ana.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9050/UBND-NNMT, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thống kê ngành lâm nghiệp.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9049/UBND-NNMT, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu nhập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất.

Triển khai thực hiện Thông tư hướng dẫn số 13/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 05/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9051/UBND-NNMT, về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này