Tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6774/UBND-KGVX ngày 3/8/2020 về việc tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6074/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 12/3/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Công văn số 2841/BTTTT-THH ngày 01/8/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone; Công văn số 1074/STTTT-TTBCXB ngày 02/8/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền triển khai ứng dụng Bluezone để phục công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND huyện Krông Ana đã có văn bản triển khai việc tuyên truyền ứng dụng Bluezone để phòng chống dịch bệnh Covid-19, nội dung như sau:

Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

Trước diễn biến thiên tai ngày càng bất thường và cực đoan, công tác thông tin truyền thông nâng cao nhận thức về phòng chống thiên tai đóng vai trò quan trọng, hỗ trợ công tác chỉ đạo điều hành và góp phần giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản về việc tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai gửi các đơn vị và địa phương. Nội dung như sau:

Tập trung rà soát, phân loại học sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, đơn vị vừa có đề nghị các cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo việc rà soát, phân loại học sinh dự thi và các biện pháp đảm bảo an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và bạch hầu tại địa phương.

Triển khai tuyên truyền Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 6779/KH-UBND ngày 03/8/2020 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc; Nội dung tham khảo tại Kế hoạch số 6779/KH-UBND, ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh để các đơn vị nghiên cứu tuyên truyền.

UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Sở, ngành triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch số 10762/KH-UBND ngày 30/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP (gọi tắt là Kế hoạch số 10762/KH-UBND) và Công văn số 507/BTP-PLDSKT ngày 18/02/2020 của Bộ Tư pháp về đẩy mạnh việc triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố (UBND cấp huyện) tiếp tục quán triệt các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương tại Kế hoạch số 10762/KH-UBND để tập trung thực hiện các công việc sau đây:

Huy động hơn 130 cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế  khối lực lượng vũ trang hỗ trợ phòng, chống Covid-19

Tỉnh Đắk Lắk chính thức huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk cùng với Sở Y tế, công an và các cơ quan, ban ngành kích hoạt hai điểm tiếp nhận cách ly công dân tập trung tại thành phố Buôn Ma Thuột. Hai điểm cách ly công dân tập trung gồm: Ký túc xá Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk và Ký túc xá Trung tâm Giáo dục quốc phòng-an ninh Trường Đại học Tây Nguyên.

UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc

Ngày 3/8, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 6779/KH-UBND triển khai thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc.

Ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 03/8/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1312/QĐ-BTTTT về việc ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg ngày 08/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Bộ phận một cửa của Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột ngừng tiếp nhận hồ sơ thuế mức độ 1 và 2

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Bộ phận một cửa tại Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột sẽ ngưng tiếp nhận hồ sơ thuế mức độ 1 và 2 đến hết ngày 16/8/2020.

Nhắn tin miễn phí phòng chống dịch Covid-19 phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020

Nhằm tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn chi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh gửi tin nhắn miễn phí cho các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh (Mỗi ngày 01 lần) từ ngày 07 đến ngày 10/8/2020.

Triển khai Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ

Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6809/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc triển khai Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.

Triển khai Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 04/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6819/UBND-KSTTHC gửi Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai Công văn số 6146/VPCP-KSTT ngày 28/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về nâng cao Chỉ số phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam theo đánh giá của Liên Hợp quốc.

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Điều 1 của Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 26/02/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất của Công ty TNHH MTV cà phê 716 tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar và xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, cụ thể như sau.

Triển khai Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của BCĐ quốc gia phòng chống dịch Covid-19

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6673/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm Covid-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Triển khai Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 và Công điện số 1182/CĐ-BYT ngày 31//7/2020 của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19

Ngày 31/7/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6733/UBND-KGVX gửi Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Các Hội, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trường hợp đi đến các địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Công điện số 1182/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 về việc điều tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố.

Triển khai Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31//7/2020 của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19

Ngày 01/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6740/UBND-KGVX gửi Các Sở, ban, ngành của tỉnh, Các Hội, đoàn thể của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc Triển khai Công điện số 1191/CĐ-BYT ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA, ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6762/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 79/2020/TT-BCA, ngày 14/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Triển khai thực hiện Nghị định số 79/2020/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 03/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6766/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 79/2020/NĐ-CP Quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này