Chủ trương liên kết đào tạo

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6829/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam về việc xét Công văn số 1443/SLĐTBXH-GDNN ngày 18/7/2019 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về tham mưu chủ trương cho phép Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam phối hợp liên kết đào tạo với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Đắk Lắk.

Phối hợp tiếp sóng Chương trình tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6811/UBND-KGVX, gửi Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về việc triển khai Công văn số 3587/BTL-CT ngày 15/8/2019 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng – Bộ Quốc phòng về đề nghị tiếp sóng truyền hình trực tiếp Chương trình tọa đàm giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam – Campuchia năm 2019.

Tổ chức hoạt động Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, tiết kiệm

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh có Công văn số 6799/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Học sinh, sinh viên thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT

Theo văn bản số 1207/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 9-8-2019 của liên ngành Sở Giáo dục – Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020, HSSV thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Triển khai Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 22/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6845/UBND– TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ.

Tổng kết, khen thưởng Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6827/UBND– TH gửi Cục Thống kê tỉnh về thực hiện Công văn số 85/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 12/8/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc tổng kết và khen thưởng Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Người dân buôn Krai, xã Bông Krang mong muốn được đầu tư lưới điện mới

Hơn 13 năm nay, hàng chục hộ dân thuộc buôn Krai, xã Bông Krông, huyện Lắk vẫn phải sử dụng đường điện tự kéo, hầu hết trụ điện đều là trụ gỗ tạp, qua thời gian sử dụng bị mục, nghiêng đổ, nhiều đoạn dây điện sà xuống đường gây mất an toàn, nhất là trong các mùa mưa bão, các đường dây điện ở đây thường hay cháy nổ gây nguy hiểm cho người dân.

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 6828/KH-UBND, ngày 21/8/2019 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019.

Chuẩn bị nội dung thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính.

Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6694/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 9057/BTC-TCDN ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát.

Bàn giao Khu du lịch Thác Dray K’nao về địa phương quản lý.

Ngày 21/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6803/UBND-KT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện M’Đrắk, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk về việc thực hiện Công văn số 233/CV-CTLN ngày 22/7/2019 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp M’Đrắk về việc xin chủ trương bàn giao Khu du lịch thác Dray K’nao về địa phương quản lý.

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020.

Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6695/UBND-KT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã tỉnh về việc thực hiện Công văn số 5678/BKHĐT-HTX ngày 12/8/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6766/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 7192/VPCP-CN ngày 13/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trên phạm vi cả nước năm 2018.

Triển khai Thông tư số 07/2019/TT- BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6770/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 07/2019/TT- BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông cố định mặt đất".

Triển khai Thông tư số 08/2019/TT- BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6771/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 08/2019/TT- BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất".

Triển khai Thông tư số 09/2019/TT- BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6772/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Thông tư số 09/2019/TT- BTTTT ngày 16/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất”.

Triển khai Thông tư số 37/2019/TT-BTC ngày 25/6/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6715/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 37/2019/TT-BTC ngày 25/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.

Triển khai Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6709/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Hướng dẫn kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6774/UBND – KSTTHC gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 7029/VPCP ngày 08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Triển khai Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6727/UBND-NC, ngày 19/8/2019 về việc triển khai Công điện hỏa tốc số 989/CĐ-TTg, ngày 14/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020.

Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6738/UBND-NN&MT, ngày 19/8/2019 về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này