UBND tỉnh vừa có Công văn số 8163/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, đê điều, phòng chống thiên tai trên trên địa bàn tỉnh.

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2415/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 17/2021/TT-BGTVT ngày 25/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8318/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BGTVT ngày 25/8/2021 của Bộ Giao thông vận tải quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; ứng phó sự cố và cứu nạn trong lĩnh vực đường sắt.

Quyết định công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện.

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2416/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực văn hóa, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện.

Quyết định thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2417/QĐ-UBND, về việc thành lập Khu cách ly tập trung của tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

BHXH tỉnh thông báo phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19

BHXH tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 2531/BHXH-KHTC về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN hằng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương của tỉnh.

Ngày 01/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8346/UBND-KGVX về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương của tỉnh.

Triển khai việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ"

Ngày 31/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8269/UBND-KGVX về việc thu dung, thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người "lang thang, cơ nhỡ".

Triển khai Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8288/UBND-CN gửi các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

Triển khai Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính

Ngày 31/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8295/UBND-KT gửi Sở Tài chính về việc thực hiện Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/8/2021 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Đắk Lắk hỗ trợ cho hơn 3.500 người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa phê duyệt danh sách hỗ trợ cho hơn 3.500 đối tượng bao gồm trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế với kinh phí gần 4 tỉ đồng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Điều chỉnh nội dung Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của UBND tỉnh

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2361/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nội dung Quyết định số 332/QĐ-UBND ngày 13/02/2012 của UBND tỉnh.

Bãi bỏ Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Y tế hướng dẫn nội dung thu, chi và mức chi thường xuyên của Trạm Y tế xã

Ngày 30/8, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8247/UBND-KT về việc triển khai Thông tư số 73/2021/TT-BTC ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Triển khai Vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa

Ngày 30/8/2021, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 1719/SGTVT-QLVTPT&NL gửi các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa về việc triển khai vận hành phần mềm kê khai thông tin Giấy nhận diện cho phương tiện vận tải hàng hóa.

Kế hoạch thu thập, thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2021

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 8166/KH-UBND về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu; khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8245/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2021 của Bộ Lao động – Thường binh và Xã hội về hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2350/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 01).

Xây dựng Đề án Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk và Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản Số 8251/UBND-NNMT ngày 30/8/2021 về việc “Xây dựng Đề án Xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk và Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID19

UBND tỉnh ban hành văn bản Số 8193/UBND-KGVX ngày 27/8/2021 về việc đảm bảo oxy y tế cho công tác cấp cứu, điều trị COVID19.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, đê điều, phòng chống thiên tai trên trên địa bàn tỉnh

Ngày 27/8/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8163/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, đê điều, phòng chống thiên tai trên trên địa bàn tỉnh.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,  

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

thegioidieuhoa.com https://duhocbluesea.edu.vn/,https://www.dinhcubluesea.com,maylanhgiasi.net

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang