Đôn đốc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020

Ngày 11/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 382/VPUBND-KSTTHC, gửi Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đôn đốc báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2020.

Triển khai Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5054/UBND-KGVX, gửi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi triển khai Quyết định số 808/QĐ-TTg ngày 10/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5018/UBND-KGVX, ngày 10/6/2020 về việc tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5045/UBND-KT, ngày 11/6/2020 về giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với khu vực Kinh tế tập thể, Hợp tác xã do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

UBND tỉnh vừa có Kế hoạch số 5056/KH-UBND, ngày 12/6/2020 về việc triển khai công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020.

Quyết định về việc giao  đất tại thị xã Buôn Hồ

Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1302/QĐ-UBND về việc giao đất tại thị xã Buôn Hồ cho Trung đoàn 95 - Sư đoàn 2 và cho phép Trung đoàn 95 - Sư đoàn 2 chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất trồng cây lâu năm sang đất quốc phòng để xây dựng Vị trí đóng quân của Trung đoàn 95 - Sư đoàn 2.

Quyết định về việc thu hồi đất tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ

Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1304/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại phường An Bình, thị xã Buôn Hồ của Hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách Thành Công giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Buôn Hồ quản lý.

Thông báo cán bộ, công chức tham gia dự tuyển vị trí chức danh Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Thông báo số 3987-TB-TU, ngày 10/6/2020 về việc cán bộ, công chức tham gia dự tuyển vị trí chức danh Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk.

Thông báo Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020

Ban An toàn giao thông tỉnh vừa có Công văn số 35/BATGT-VP, ngày 9/6/2020 về việc thông báo Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020.

Tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4913/UBND-KGVX, ngày 9/6/2020 về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung.

Đề xuất tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống dịch bệnh những tháng cuối năm 2020

UBND tỉnh vừa có Công văn số 5013/UBND-KGVX, ngày 10/6/2020 về việc đề xuất tổ chức Hội nghị công tác phòng, chống dịch bệnh những tháng cuối năm 2020.

Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 4931/KH-UBND nhằm thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 18/9/2019 của Chính phủ; Kế hoạch số 86-KH/TU ngày 20/12/2018 của Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện Kết luận số 36-KL/TW ngày 06/9/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia

UBND tỉnh ban hành Công văn số 4885/UBND-NNMT, ngày 08/6/2020 gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn quốc gia.

Triển khai Công văn số 2015/BTTTT-THH ngày 02/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4923/UBND-KSTTHC, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Công văn số 2015/BTTTT-THH ngày 02/6/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về thực hiện nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp Bộ, cấp tỉnh (LGSP), kết nối hệ thống thu thập, đánh giá mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Gia hạn hợp đồng thuê dịch vụ truyền dẫn, phát sóng quảng bá Kênh truyền hình Đắk Lắk chuẩn SD trên vệ tinh Vinasat

Ngày 10/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5004/UBND-KGVX, gửi Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Tờ trình số 384/TTr-PTTH ngày 04/6/2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về chủ trương gia hạn hợp đồng thuê dịch vụ truyền dẫn, phát sóng quảng bá Kênh truyền hình Đắk Lắk chuẩn SD trên vệ tinh Vinasat.

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk

Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

Bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1293/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/8/2009, Quyết định 3810/QĐ-UBND ngày 25/12/2009  của UBND tỉnh

Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1294/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 25/8/2009, Quyết định 3810/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 của UBND tỉnh.

Cho Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Trang thuê đất tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt Thanh Trang

Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH MTV Thương mại Thanh Trang thuê 197.527 m2 đất tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Trang trại chăn nuôi lợn thịt Thanh Trang.

Triển khai Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4873/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 815/QĐ-BTC ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về đính chính Thông tư số 27/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này