Triển khai các văn bản của Trung ương.

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1194/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ;

Thực hiện Thông báo số 4234/TB-BKHCN, ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1163/UBND-KGVX, gửi Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện Thông báo số 4234/TB-BKHCN, ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về Kết luận Hội nghị Ban Điều hành Chương trình Quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018.

Tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư.

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1208/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc thực hiện Công văn số 2718-CV/TU ngày 12/02/2019 của Tỉnh ủy Đắk Lắk về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”.

Triển khai Quyết định số 139/QĐ- TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1166/UBND – NC gửi Công an tỉnh về thực hiện Quyết định số 139/QĐ- TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.

Triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1215/UBND – KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Triển khai Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1191/UBND- TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Triển khai Quyết định số 140/QĐ- TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1167/UBND – NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 140/QĐ- TTg ngày 31/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018.

Triển khai Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1221/UBND- KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL ngày 17/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 12/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1144/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1222/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Công văn số 918/VPCP-KGVX ngày 31/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về Đề án Đặt hàng đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.

Báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2018

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1232/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 485/BLĐTBXH-BĐG ngày 29/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2018.

Chủ trương thực hiện nhiệm vụ thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động

Ngày 15/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1234/UBND-KGVX, gửi Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 252/STC-HCSN ngày 29/01/2019 của Sở Tài chính về mức kinh phí thăm hỏi đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn do hậu quả thiên tai và tai nạn lao động năm 2019.

Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1214/UBND-KGVX, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 405/BLĐTBXH-BĐG ngày 22/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu triển khai văn bản của Trung ương liên quan đến vốn đầu tư

Ngày 14/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1217/UBND-TH, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các văn bản của Trung ương gồm:

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019

Ngày 13/02, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1162/KH-UBND về việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Áp dụng công nghệ trong vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh ban hành Công văn số 1086/UBND-CN, ngày 01/02/2019 gửi Sở Giao thông vận tải về việc áp dụng công nghệ trong vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

Lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1080/UBND-TH về việc lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5706/KH-BCĐ

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1109/UBND-NC gửi Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 5706/KH-BCĐ ngày 28/12/2019 của Ban Chỉ đạo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017 – 2021”.

Triển khai các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1074/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về triển khai các Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường, gồm:

Triển khai các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 01/02/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1112/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai các Thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, gồm:

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

 

vé máy bay đi buôn ma thuột 24h, bep dien tu , bếp điện từ bosch , bếp từ munchen , bếp từ chefs, Du lịch Thái Lan, Du lịch mỹ, Du lịch Nhật bản, Du lịch Hàn Quốc, kinh nguyet khong deu, laptop gia re, keo chà ron, công ty làm phim quảng cáo, áo gia đình, Biến tần, Tiền chế, quạt trần, Dịch vụ chuyển nhà, khoan cat be tong vip, vytea.com, thiết kế nội thất văn phòng, gương trang trí , gương treo tường , gương đứng , gương soi toàn thân , Du lịch Côn đảo, Du lịch Phú Quốc, Teehot.com, thay lõi lọc nước, bán vé máy bay đi buôn ma thuột, gương phòng tắm, gương trang trí phòng khách, gương soi, công ty việt hưng phát,xe ben tmt,màn hình tương tác,grand manhattan,novaworld phan thiet,Toyota, chà ron gạch, vệ sinh nhà xưởng, giao dịch mua ban bitcoin uy tin,http://chuyengianuoc.com , Ảnh viện áo cưới, rem cua ,myanmar visa from australia,vé máy bay,dung dịch vệ sinh phụ nữ , aio city, doc bao hôm nay,bảng giá chung cư thanh hà, bếp từ munchen , bếp từ chefs, gương kính, cắt kính mặt bàn, gương nhà tắm, kính trang trí, vách kính, gương dán tường, khung tranh, khung bằng khen, shop acc lien quan, S10 Viettel Store,marketing agency,Tranh phong cảnh,Web hosting forum,thi công nội thất khách sạn,Top VietNam
Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001 Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO 14001 Chứng nhận ISO 13485
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này