Thông báo Kết luận của đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại buổi làm việc với huyện Krông Pắc

Ngày 09/9/2021, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 130/TB-VPUBND về Kết luận của Đồng chí Võ Văn Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại buổi làm việc với huyện Krông Pắc.

Quyết định về việc cho phép UBND huyện M’Drắk chuyển mục đích sử dụng 10.303,2 m2 đất từ đất sản xuất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang 9.340,2 m2 đất ở tại đô thị.

Ngày 09/9/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2502/QĐ-UBND về việc cho phép UBND huyện M’Drắk chuyển mục đích sử dụng 10.303,2 m2 (Mười nghìn ba trăm linh ba phẩy hai mét vuông) đất (trong đó:6.966 m2 (Sáu nghìn chín trăm sáu mươi sáu mét vuông) đất sản xuất nông nghiệp và 3.337,2 m2 (Ba nghìn ba trăm ba mươi bảy phẩy hai mét vuông) đất phi nông nghiệp không phải là đất ở) thuộc thửa đất số 918, tờ bản đồ số 13 tại thị trấn M’Drắk, huyện M’Drắk sang 9.340,2 m2 (Chín nghìn ba trăm bốn mươi phẩy hai mét vuông) đất ở tại đô thị, 310,9 m2 (Ba trăm mười phẩy chín mét vuông) đất giao thông, 652,1 m2 (Sáu trăm năm mươi hai phẩy một mét vuông) đất khu vui chơi, giải trí công cộng để thực hiện quy hoạch chi tiết điểm dân cư tổ dân phố 3, thị trấn M’Drắk và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

Kết luận của đồng chí H’ Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đảm bảo Y tế

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 132/TB-VPUBND về việc kết luận của đồng chí H’ Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đảm bảo Y tế.

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ea Súp.

Ngày 09/9/2021,UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2503/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ea Súp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 976/QĐ-UBND ngày 08/5/2021 như sau:

Triển khai thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2021 của Bộ Lao động  -Thương binh và xã hội.

Ngày 09/9/2021,UBND tỉnh ban hành Công văn số 8615/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống bằng kim loại dẫn khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan.

Đắk Lắk đã cung ứng 712 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2474/QĐ-UBND về việc công bố 1.543 thủ tục hành chính (TTHC) được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk, tại địa chỉ http://dichvucong.daklak.gov.vn.

Triển khai Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021

Ngày 08/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8556/UBND-CN, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

Ngày 08/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8572/UBND-KGVX, gửi các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông; Bảo hiểm Xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022.

Thông tin các tình nguyện viên đăng ký tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh

Ngày 08/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8579/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thông tin các tình nguyện viên đăng ký tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh.

Triển khai Quyết định số 2087/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

Ngày 08/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8592/UBND-KT, gửi Sở Công Thương về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2087/QĐ-BCT ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại buổi làm việc với huyện Krông Búk

Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Thông báo số 127/TB-VPUBND về việc kết luận của đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại buổi làm việc với huyện Krông Búk.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2475/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục TTHC sửa đổi trong lĩnh vực điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021

Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8472/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số số 2930/LĐTBXH-TCGDNN ngày 31/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021 trong Chương trình mục tiêu quốc gia.

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk

Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 8474/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được cung cấp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên hệ thống Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk đề xuất Bộ Công Thương trình phương án gỡ khó cho các doanh nghiệp đầu tư điện gió

UBND tỉnh vừa có văn bản 8463/ UBND –CN ngày 6/9/2021 về đề nghị Bộ Công thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đầu tư điện gió tại địa bàn tỉnh trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, kéo dài.

Đắk Lắk hướng đến mục tiêu đạt tăng trưởng kinh tế bình quân trên 7%/năm

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2424/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Chương trình hoạt động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quyết định ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 06/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2450/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định ban hành kế hoạch xử lý tình huống khi dịch COVID-19 xảy ra tại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk

Ngày 07/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2470/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch xử lý tình huống khi dịch COVID-19 xảy ra tại Cơ sở Điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk phấn đấu Chỉ số PAR Index và Chỉ số SIPAS tăng 5-7 bậc trong năm 2021

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch 8370/KH-UBND ngày 1/9/2021 về nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​,

Cửa nhôm kính, Cửa kính cường lực, Cửa nhôm Xingfa, Cửa nhôm Việt Pháp, Cửa nhôm kính, Giá cửa nhôm Xingfa, Giá cửa nhôm Việt Pháp, Giá cửa kính cường lực, Cổng nhôm đúc, Vách kính cường lực

...
 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

Trưởng Ban biên tập: Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn Phòng UBND tỉnh. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang