Tập trung thực hiện Đề án Điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8248/UBND-TH về việc tập trung thực hiện Đề án Điều tra thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số.

Triển khai thực hiện Chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8229/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Chương trình “Chung tay vì người nghèo” năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2914/QĐ-UBND, về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT Lắk, huyện Lắk thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 – Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2907/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường THPT Lắk, huyện Lắk thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 – Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng.

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Kiểm lâm số 1

Ngày 09/10/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2916/QĐ-UBND, về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp Trạm Kiểm lâm số 1.

Triển khai Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8235/UBND – KT gửi các sở ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-BTC ngày 25/9/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Triển khai Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8228/UBND-KGVX gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội về thực hiện Thông tư số 15/2019/TT-BLĐTBXH ngày 18/9/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.

Triển khai Quyết định số 2925/QĐ-BCT ngày 26/9/2019 của Bộ Công Thương

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8239/UBND- KT gửi Sở Công Thương về thực hiện Quyết định số 2925/QĐ- BCT ngày 26/9/2019 của Bộ Công Thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình mua sắm, lắp đặt cho hệ thống Đài truyền thanh xã

Ngày 09/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2906/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, sửa chữa, nâng cấp cột phát sóng cho Hệ thống Đài truyền thanh xã năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020.

Ngày 08/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2903/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung, Gói thầu số 22: Mua sắm trang thiết bị dạy nghề cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Thực hiện Công văn số 4944/BTNMT – TCQLĐĐ, ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8242/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4944/BTNMT – TCQLĐĐ, ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc kiểm tra, xử lý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép.

Thực hiện Công văn số 4984/BTNMT-PC của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 07/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8180/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 4984/BTNMT-PC ngày 01/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Triển khai thực hiện hệ thống kênh cấp 1 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr trên địa bàn huyện Ea Súp.

Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8144/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, UBND huyện Ea Súp về việc thực hiện Công văn số 7355/BNN-KH, ngày 03/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện hệ thống kênh cấp 1 thuộc dự án công trình thủy lợi hồ chứa nước Ia Mơr trên địa bàn huyện Ea Súp.

Triển khai thực hiện Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT, ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8243/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Thông tư số 16/2019/TT-BTNMT ngày 30/9/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn.

Xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8212/UBND-KGVX gửi các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Ban Dân tộc về việc thực hiện Công văn số 4215/LĐTBXH-VPQGGN ngày 01/10/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xây dựng mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thực hiện Công văn số 3809/BTP-VĐCXDPL ngày 02/10/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8244/UBND-NC gửi Sở Tư pháp, về việc thực hiện Công văn số 3809/BTP-VĐCXDPL ngày 02/10/2019 của Bộ Tư pháp về việc cập nhật số liệu về tình hình tổ chức và đội ngũ người làm công tác pháp chế.

Ngày 04/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8133/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Công văn số 08/BCĐDTLCP, ngày 27/8/2019 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu phi, về việc tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm tình trạng vứt xác lợn ra môi trường làm ô nhiễm và gây lây lan dịch bệnh.

Triển khai Quyết định số 1940/QĐ-BTC ngày 02/10/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 08/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8190/UBND – KT gửi các sở ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Quyết định số 1940/QĐ-BTC ngày 02/10/2019 của Bộ Tài chính về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm 2019

Ngày 03/10/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8109/UBND- KT gửi các Sở ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 7193/BCT-TTTN ngày 26/9/2019 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chương trình hành động vì an toàn thực phẩm 2019

Bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020

Ngày 07/10/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2896/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục các dự án vào Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này