Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 159/BC-UBND về việc thực hiện Công điện số 01/CĐ-KHĐT ngày 03/4/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về biện pháp đảm bảo sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội và nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19 (tính đến ngày 15/6/2020).

Cấp phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và giao thông đường bộ

Sở Tư pháp vừa có Công văn số 476/STP-PBGDPL, ngày 30/6/2020 về việc cấp phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và giao thông đường bộ.

Tuyên truyền Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn số 894/STTTT-TTBCXB, ngày 30/6/2020 về việc tuyên truyền Thể lệ giải thưởng báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2020.

Tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh

Ngày 29/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5552/UBND-CN gửi các Sở, ban, ngành: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

Công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1442/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; cấp huyện; cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai triển khai Công văn số 4906/VPCP-KSTT ngày 18/6/2020 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5601/UBND-KSTTHC, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai triển khai Công văn số 4906/VPCP-KSTT ngày 18/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về đôn đốc triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ.

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất xây dựng

Ngày 30/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng 1.247,7 m2 đất tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp và giao diện tích đất nêu trên cho Bảo hiểm xã hội huyện Krông Bông để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Krông Bông.

Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Trong Quý II năm 2020, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết tổng số 502.226 hồ sơ; trong đó, cấp tỉnh: 118.593 hồ sơ, cấp huyện: 25.173 hồ sơ, cấp xã: 358.460 hồ sơ.

Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4.

Triển khai hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5529/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, Cục Hải quan Đắk Lắk, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 2553/QĐ-BCĐQG ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”.

Thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5490/UBND-CN gửi Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, UBND thị xã Buôn Hồ, UBND huyện Ea Kar về việc thực hiện Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg ngày 17/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực của Sở Giao thông vận tải

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5501/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc xét Tờ trình số 1036/TTr-SGTVT ngày 28/5/2020 của Sở Giao thông vận tải về đề nghị xây dựng Quyết định QPPL của UBND tỉnh ban hành Quy định việc quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai hướng dẫn phòng, chống lây nhiễm dịch Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5529/UBND-KGVX, gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; Cục Hải quan Đắk Lắk; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Cảng Hàng không Buôn Ma Thuột; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Quyết định số 2553/QĐ-BCĐQG ngày 18/6/2020 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn tạm thời công tác kiểm dịch y tế phòng chống lây nhiễm Covid-19 đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không”.

Công nhận công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh

Ngày 26/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND về việc công nhận công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước"

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Đắk Lắk, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW và Thông báo kết luận số 26-TB/TW của Ban Bí thư, công tác gia đình trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện, trở thành một trong những nội dung quan trọng trong chương trình hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và đạt được một số kết quả ghi nhận, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Công bố 286  thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường đối thoại với tổ chức, cá nhân về TTHC trong năm 2020

Theo Sở NN&PTNT, ngay từ đầu năm Sở đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, với mục đích là kiểm tra, giám sát đồng thời hướng dẫn những đơn vị còn khó khăn về tài chính, nguồn nhân lực trong việc thực hiện CCHC, đặc biệt là các đơn vị đóng chân trên địa bàn cấp huyện như các Trạm Chăn nuôi Thú y, Trồng trọt và BVTV, các Đội, Hạt của 15 huyện, TX, TP.

Thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5440/KH-UBND về việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Quyết định về việc bổ sung hình thức sử dụng đất

Ngày 25/6/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1403/QĐ-UBND về việc bổ sung hình thức sử dụng đất đối với diện tích 10.981,3m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty xăng dầu Nam Tây Nguyên thuê tại Khoản 2, Điều 1, Quyết định số 3418/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk như sau:

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này