Triển khai lắp đặt cụm thông tin cơ sở

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10595/UBND – KGVX gửi Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Buôn Đôn về việc triển khai lắp đặt cụm thông tin cơ sở.

Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng 12 năm 2018

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10615/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tháng 12 năm 2018.

Thực hiện Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính phủ

Ngày 04/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10666/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 21/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Triển khai Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10638/UBND – KSTTHC gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về triển khai Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cho vay tái canh cà phê phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10631/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, về việc cho vay tái canh cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên.

Thông báo Kết luận của lãnh đạo tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Lễ hội cà phê lần thứ 7 năm 2019

Ngày 30/11, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 73/TB-VPUBND về Kết luận của đồng chí Nguyễn Hải Ninh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại cuộc họp Ban Tổ chức, các Tiểu ban và Tổ giúp việc Ban Tổ chức Lễ hội cà phê lần thứ 7 năm 2019.

Kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 10 tháng đầu năm 2018

UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 336/BC-UBND, ngày 29/11/2018 về đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia 10 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 2018

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10500/UBND-CN gửi Sở Xây dựng về việc thực hiện Công văn số 2895/BXD-TCCB ngày 19/11/2018 của Bộ Xây dựng về báo cáo tình hình hoạt động xây dựng 2018.

Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Xây dựng

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10501/UBND-CN gửi Sở Y tế về thực hiện Quyết định số 1369/QĐ-BXD ngày 24/10/2018 của Bộ Xây dựng ban hành kế hoạch thanh tra năm 2019.

Triển khai Công văn số 9400/BCT-ĐL ngày 19/11/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10513/UBND-CN gửi Sở Công Thương về việc triển khai Công văn số 9400/BCT-ĐL ngày 19/11/2018 của Bộ Công Thương về ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 32/2012/TT-BCT về phát triển điện gió.

Tham mưu góp ý dự thảo Đề án của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10532/UBND-KGVX gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Công văn số 2954/TCGDNN-TCCB ngày 19/11/2018 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp xin ý kiến góp ý dự thảo “Đề án hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên vùng Tam giác phát triển Campuchia – Lào và Việt Nam”.

Thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2

Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10531/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 1628/QĐ-TTg ngày 23/11/2018 và Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 27/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể thứ hai.

Triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2019

UBND tỉnh ban hành Công văn số 10584/UBND-KGVX, ngày 30/11/2018 về việc triển khai kế hoạch vận động hiến máu tình nguyện năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Tổng kết công tác Tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 337/BC-UBND, ngày 29/11/2018 nhằm tổng kết công tác Tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019.

Kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 692/BC-VPUBND, ngày 30/11/2018 về kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2018.

Kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

UBND tỉnh vừa có Báo cáo số 333/BC-UBND, ngày 28/11/2018 về kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Triển khai Quyết định số 4229/QĐ-BCT ngày 08/11/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 28/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10491/UBND-CN, gửi Sở Công Thương; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Công ty Điện lực Đắk Lắk về việc triển khai Quyết định số 4229/QĐ-BCT ngày 08/11/2018 của Bộ Công Thương về đính chính Thông tư số 28/2018/TT-BCT ngày 27/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định vận hành thị trường phát điện cạnh tranh.

Triển khai thực hiện Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10564/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Thông tư số 40/2018/TT-BCT ngày 30/10/2018 của Bộ Công Thương quy định về xây dựng và nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

Đề xuất chủ trương thực hiện dự án Công viên Ama Thuột theo hình thức PPP

Ngày 30/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10566/UBND-TH, gửi các Sở: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Tổ Công tác PPP về việc xử lý Công văn số 2556/SKHĐT-KTĐN ngày 30/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đề xuất chủ trương thực hiện dự án Công viên Ama Thuột theo hình thức PPP.

Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực y tế dự phòng

Ngày 29/11/2018, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10547/UBND-KGVX, gửi Sở Y tế về việc thực hiện Công văn số 6907/BYT-DP ngày 15/11/2018 của Bộ Y tế về hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Đặng Văn Ngữ về lĩnh vực y tế dự phòng.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này