Triển khai Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 14/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5842/UBND-KT về việc thực hiện Thông tư số 40/2022/TT-BTC ngày 29/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính.

Kế hoạch  nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022

Ngày 12/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2022.

Ngày 01 tháng 6 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo số 104/TB-STNMT về việc tiếp nhận hồ sơ và công khai tổ chức đầu tiên nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá Ea Su, xã Ea Phê, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Đến nay, thời hạn thông báo đã hết, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò mỏ đá nêu trên của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn.

Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 13/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật .

Triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày 07/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5648/UBND-CN về việc triển khai Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19

Ngày 6/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5619/UBND–KGVX gửi các sở, ban, ngành của tỉnh, Các Hội, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19.

Tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS ngành nông nghiệp và ngư nghiệp năm 2022

Ngày 06/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5623/UBND–KGVX về việc tổ chức đăng ký thi tuyển lao động theo Chương trình EPS ngành nông nghiệp và ngư nghiệp năm 2022.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 05/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1484/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Krông Năng.

Kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND về việc triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2022.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030  huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 04/7/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1476/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Triển khai Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 05/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5522/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện triển khai Thông tư số 38/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Triển khai Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính

Ngày 05/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5520/UBND-KT, gửi Sở Tài chính về việc thực hiện triển khai Thông tư số 39/2022/TT-BTC ngày 24/6/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022)

Ngày 05/07/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).

Thông báo Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021

Ngày 05/7/2022, VPUBND tỉnh ban hành Thông báo số 95/TB-VPUBND về việc Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022 và công bố Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Triển khai Quyết định số 1224/QĐ-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ngày 30/06/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5420/UBND–KT gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 1224/QĐ-BTC, ngày 22/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực quản lý nợ và tài chính đối ngoại thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Triển khai thực hiện Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ

Ngày 01/07/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5429/UBND –TH gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ.

Triển khai Công văn số 1786-CV/VPTU, ngày 27/6/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy

Ngày 04/07/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5501/UBND–NC gửi Công an tỉnh về việc triển khai Công văn số 1786-CV/VPTU, ngày 27/6/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc gửi Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định tại Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh.

Ngày 04/07/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1479/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh, bổ sung nội dung quy định tại Khoản 1, 2, 3, 4 Điều 1 của Quyết định số 815/QĐ-UBND ngày 23/4/2018 của UBND tỉnh thành.

Kế hoạch triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022

Ngày 29/06/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc triển khai cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh năm 2022 .

Cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5400/UBND-KGVX, gửi Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​​     

 

sim số đẹp, sim số đẹp, thegioisimdep.vn/, sim số đẹp, smstrieuniemvui.vn, vegafone.vn, htcwildfire.com.vn, minhhienapple.vn, bluegrassbaptist.com, macbookselfiestick.com, weblockforkids.com, samsungviet.vn, tinsimdep.com, simami.net, tinvienthong.net, tintuckhosim.com, baomoivienthong.com, tintucsodep.com, omotet.vn, baokhosim.com, https://vnptgroup.vn/dang-ky-gia-han-chu-ky-so-vnpt/, tinvienthong.net, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://vnpthcm.vn/goi-cuoc-wifi-vnpt-hcm/, vnpthanoi.vn, https://vnpthcm.vn, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, định vị xe máy, https://shipthuocnhanh.vn/, https://kitudacbiet.co/, Gia hạn chữ ký số, simviettel.org, simmobifone.org, timsimdep.vn, khosodep.vn, https://dangky4gviettel.com.vn/, https://viettelnet.vn/chu-ky-so-viettel-ca/, https://viettelnet.vn/thiet-bi-dinh-vi-xe-o-to/, Chữ ký số VNPT, vnptgroup.vn, vnpthcm.vn, Lắp mạng vnpt, vnpthanoi.vn, định vị xe máy, Đăng Ký 4G Viettel , https://vtvdanang.vn/, https://hutbephot686.com/, https://technetvietnam.net/, https://thongcongnghetcucre.com/, https://bankso.vn/, https://vnptgroup.vn/goi-cuoc-internet-vnpt/, https://vnpthcm.vn/khuyen-mai-dang-ky-internet-vnpt-tphcm/, https://sgate.vn/, https://viettel-hanoi.vn/, https://chukysoviettel-ca.com/, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, Đăng Ký 4G Viettel, https://khosim.com/, gói cước 4g vinaphone, https://vnptgroup.vn/dang-ky-4g-vina-goi-cuoc-4g-vinaphone-gia-re/, hợp đồng điện tử, https://www.dinhvixemay.com/, https://www.smartmotorviettel.com/, https://www.vietteldata.vn, https://viettelnet.vn/dang-ky-4g-viettel/, https://viettelnet.vn/dinh-vi-xe-may/, https://bankso.vn/, https://viettelnet.vn/dich-vu-cloud-sever-viettel,

 

chứng chỉ bất động sản, chứng nhận iso 22000

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Văn phòng UBND tỉnh - 09 Lê Duẩn - Tp.Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk. SĐT: 0262.859.9699 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này

Chung nhan Tin Nhiem Mang