Triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BTP, ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3216/UBND-NC, ngày 15/4/2020 gửi Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 02/2020/TT-BTP, ngày 08/4/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý mẫu sổ quốc tịch và mẫu giấy tờ về quốc tịch.

Triển khai Nghị định số 46/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3242/UBND-KT, ngày 15/4/2020 gửi Sở Tài chính và Cục Hải quan Đắk Lắk về việc triển khai Nghị định số 46/2020/NĐ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thông qua hệ thống quá cảnh Hải quan ASEAN để thực hiện Nghị định thư 7 về Hệ thống quá cảnh Hải quan.

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp bàn công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 42/TB-VPUBND, ngày 13/4/2020 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tại cuộc họp bàn công tác phòng chống dịch Covid-19 ngày 10/4/2020.

Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chưa có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông

UBND tỉnh ban hành Công văn số 3227/UBND-TH, ngày 15/4/2020 về việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chưa có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Công văn số 3193 UBND-KGVX ngày 14/4/2020 về việc Triển khai Công văn số 1268/BTTTT-VP ngày 10/4/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc “hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, đơn vị trong lĩnh vực thông tin và truyền thông”. UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3171/UBND-KT, ngày 14/4/2020 gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về việc triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Triển khai Thông tư số 21/2020/TT-BTC ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3170/UBND-KT, ngày 14/4/2020 gửi Sở Tài chính nhằm triển khai Thông tư số 21/2020/TT-BTC, ngày 08/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2019/TT-BTC, ngày 17/6/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán.

Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3166/UBND-NC, ngày 14/4/2020 gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 43/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc.

Triển khai thực hiện Nghị định số 44/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3164/UBND-NC, ngày 14/4/2020 gửi các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai thực hiện Nghị định số 44/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND về việc Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk

Ngày 13/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3132/UBND-NNMT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo tình hình thực hiện thu, chi Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh Đắk Lắk.

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 11/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3131/UBND-KGVX gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 2673/VPCP-KGVX ngày 06/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3123/UBND-NC gửi các sở, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam”.

Triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3137/UBND-TH, ngày 13/4/2020 về việc triển khai ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 16/3/2020.

Tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 cho Công ty TNHH một thành viên Cà phê 721

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 767/QĐ-UBND, ngày 13/4/2020 về việc tạm ứng ngân sách tỉnh năm 2020 cho Công ty TNHH một thành viên Cà phê 721.

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ, trang trí và khẩu hiệu tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1732-CV/BTGTU, ngày 10/4/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ, trang trí và khẩu hiệu tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp.

Tuyên truyền, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU, ngày 9/4/2020 về việc tuyên truyền, kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020).

Tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có Công văn số 1737-CV/BTGTU, ngày 10/4/2020 về việc tuyên truyền Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 14, năm 2019-2020.

Triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3112/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; Cục Thống kê tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Thông tư số 03/2020/TT-BKHĐT ngày 31/3/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định Quy trình kiểm tra việc sử dụng số liệu, thông tin thống kê nhà nước.

Triển khai Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ

Ngày 10/4/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3108/UBND-TH, gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai Nghị định số 37/2020/NĐ-CP ngày 30/3/2020 của Chính phủ về bổ sung danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này