Triển khai Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội

Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6709/UBND – TH gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc chuyển xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Hướng dẫn kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia

Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6774/UBND – KSTTHC gửi các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 7029/VPCP ngày 08/8/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Triển khai Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6727/UBND-NC, ngày 19/8/2019 về việc triển khai Công điện hỏa tốc số 989/CĐ-TTg, ngày 14/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2019-2020.

Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa có Công văn số 6738/UBND-NN&MT, ngày 19/8/2019 về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Kiểm tra kết quả Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình năm 2019. Theo đó, từ ngày 22/8 đến 27/8/2019, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại 5 huyện: Lắk, Cư Kuin, M'Đrắk, Ea Kar, Krông Bông.

Triển khai Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6728/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

Triển khai Thông tư số 04/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6729/UBND- KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ về thực hiện Thông tư số 04/2019/TT-BKHCN ngày 26/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định sử dụng hóa chất để thực hiện thí nghiệm, nghiên cứu khoa học.

Triển khai Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an

Ngày 20/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6760/UBND- NC gửi Công an tỉnh về thực hiện Thông tư số 21/2019/TT-BCA ngày 18/7/2019 của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6629/UBND-NNMT nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh.

Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (lần 2)

Ngày 20/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2316/QĐ- UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung (lần 2).

Mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Ngày 20/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2315/QĐ- UBND về việc mua sắm tài sản công theo phương thức phân tán của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Quyết định thu hồi đất của Nông trường Cao su 30/4

Ngày 19/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2310/QĐ-UBND về việc thu hồi 63.847,4m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Nông trường Cao su 30/4 thuộc Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk; giao 63.847,4m2 đất nêu trên cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Đắk Lắk quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy định của pháp luật.

Cung cấp số liệu dân số cấp huyện, cấp xã

Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6731/UBND- TH gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 83/BCĐTW-VPBCĐTW ngày 31/7/2019 của Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc cung cấp số liệu dân số cấp huyện, cấp xã Tổng Điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Triển khai Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ

Ngày 16/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6678/UBND- NC gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất từ Công ty Vật tư tổng hợp Đắk Lắk thành Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên

Ngày 15/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2290/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 859/QĐ-UB ngày 10/5/1997 của UBND tỉnh; thu hồi 30m2 đất tại phường Tân Hòa, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên, giao 30m2 đất thu hồi nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý; cho phép Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng 690m2 đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu.

Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất từ Công ty Vật tư tổng hợp Đắk Lắk thành Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên

Ngày 15/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2291/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 811/QĐ-UB ngày 16/5/1998 của UBND tỉnh; thu hồi 112,5m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên, giao 112,5m2 đất thu hồi nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý; cho phép Công ty TNHH xăng dầu Nam Tây Nguyên gia hạn sử dụng 547,5m2 đất để sử dụng vào mục đích xây dựng Cửa hàng xăng dầu.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: mua sắm thuốc cấp bách điều trị sốt xuất huyết

Ngày 15/8/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2297/QĐ- UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: mua sắm thuốc cấp bách điều trị sốt xuất huyết thuộc danh mục thuốc đấu thầu cấp cơ sở cho Bệnh viện đa khoa thành phố Buôn Ma Thuột.

Quyết định phê duyệt báo cáo sửa chữa công trình Hồ Ea Júk 1

Ngày 25/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2284/QĐ-UBND về phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hồ Ea Júk 1 hạng mục sửa chữa, nâng cấp, xử lý thấm đập đất và tràn.

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư, xây dựng công trình Hồ thủy điện Ea M’Đoan

Ngày 15/8, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư, xây dựng công trình Hồ thủy điện Ea M’Đoan hạng mục sửa chữa kênh.

Đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước

Ngày 14/8/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6596/UBND – KT gửi các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 9067/BTC-NSNN ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về việc đẩy mạnh thực hiện công khai ngân sách nhà nước.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này