Triển khai Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 27/4/2019 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3424/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 27/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng – Trưởng ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 15 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải.

Thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai.

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3437/UBND-KSTTHC, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 3385/VPCP-KSTT ngày 25/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai.

Thực hiện Công văn số 1413/BTNMT-VTQG ngày 27/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3307/UBND-NNMT, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 1413/BTNMT-VTQG ngày 27/3/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cử cơ quan đầu mối quản lý hoạt động viễn thám và xây dựng kế hoạch thực hiện chiến lược viễn thám.

Giải Bơi cứu đuối học sinh, Thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2019

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3339/UBND-KGVX, về việc Giải Bơi cứu đuối học sinh, Thanh thiếu nhi toàn quốc “Đường đua xanh” năm 2019 do Tổng cục Thể dục, Thể thao phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức.

Triển khai thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3321/UBND-KSTTHC, về việc triển khai thực hiện thí điểm gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3348/UBND-KT, về việc thực hiện Công văn số 4544/BTC-TCDN ngày 18/4/2019 của Bộ Tài chính, về phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp.

Sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng.

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3324/UBND-CN, gửi Sở Giao thông vận tải về việc thực hiện Công văn số 3497/BGTVT-ĐTCT ngày 16/4/2019 của Bộ Giao thông vận tải về sử dụng dịch vụ thu phí đường bộ theo hình thức tự động không dừng.

Báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3340/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Công văn số 1563/BGDĐT-HTQT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019

Ngày 26/4/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1271-CV/BTGTU, về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, năm 2018-2019.

Triển khai Quyết định số 75/QĐ-BCĐCCHC ngày 24/4/2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3327/UBND-KSTTHC, gửi Sở Nội vụ về việc triển khai Quyết định số 75/QĐ-BCĐCCHC ngày 24/4/2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ, về ban hành Kế hoạch hành động năm 2019 của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ.

Triển khai Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3349/UBND – KGVX gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Công văn số 1387/BVHTTDL-TCTDTT ngày 11/4/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh triển khai Chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em năm 2019.

Triển khai Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3316/UBND- CN gửi Sở Xây dựng về thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Triển khai Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3412/UBND- KT gửi các sở, ban, ngành của tỉnh về thực hiện Chỉ thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động "tín dụng đen".

Triển khai Quyết định số 471/QĐ- TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3431/UBND – NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 471/QĐ- TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021”.

Triển khai Quyết định số 451/QĐ- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 26/4/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3326/UBND – KSTTHC gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 451/QĐ- TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước.

Triển khai Kế hoạch số 162/KH-UBATGTQG ngày 22/4/2019 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3387/UBND – NC gửi Ban An toàn giao thông tỉnh về triển khai Kế hoạch số 162/KH-UBATGTQG ngày 22/4/2019 của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia về Chương trình trao tặng Mũ bảo hiểm cho trẻ em năm 2019 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”.

Triển khai Quyết định số 986/QĐ- BTP ngày 23/4/2019 của Bộ Tư pháp

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3389/UBND – NC gửi Sở Tư pháp về thực hiện Quyết định số 986/QĐ- BTP ngày 23/4/2019 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật Nuôi con nuôi.

Triển khai các văn bản của Trung ương

Ngày 02/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3413/UBND-KT, gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai các văn bản của Trung ương gồm:

Danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt

Ngày 03/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3423/UBND-CN, gửi các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này