Quyết định về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 11/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau:

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Ngày 07/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3866/UBND-KSTTHC gửi văn phòng UBND tỉnh, Các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp về việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Triển khai Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ.

Ngày 07/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3873/UBND-KT gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Triển khai công tác xét nghiệm Covid-19 tại địa bàn

Theo thông tin từ Sở Y tế, đơn vị vừa có văn bản gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các Bệnh viện trên địa bàn và Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn.

Phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Bông

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1001/QĐ-UBND, ngày 11/5/2020 về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Krông Bông.

Phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Cư Kuin

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1002/QĐ-UBND, ngày 11/5/2020 về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 của huyện Cư Kuin.

Xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025

UBND tỉnh vừa có Công văn số 2908/UBND-TH về việc xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025; Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025.

Góp ý Dự thảo Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”

UBND tỉnh vừa có Công văn số 3922/UBND-CN, ngày 8/5/2020 gửi Sở Giao thông vận tải về việc góp ý Dự thảo Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh cung cấp hồ sơ mức độ 3,4

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho đến hết quý I-2020, Sở tiếp tục rà soát thủ tục hành chính, loại bỏ thông tin, giấy tờ không cần thiết trong thành phần hồ sơ đối với thủ tục hành chính cung cấp trực tuyến mức độ 3,4. Kết quả tiếp nhận trực tuyến trên Cổng dangkykinhdoanh.gov.vn 1.626 hồ sơ /7.306 hồ sơ. Trong đó, 939 hồ sơ tiếp nhận và trả kết mức độ 3, có 687 hồ sơ mức độ 4.

Năm 2020 kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại 12 đơn vị, địa phương

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, có 5 Sở, ngành và 07 địa phương sẽ được kiểm tra trực tiếp gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Ngoại vụ; Sở Tư pháp; Sở Y tế; Thanh tra tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Ea H’leo; UBND thị xã Buôn Hồ; UBND huyện Krông Pắc; UBND huyện Lắk; UBND huyện Buôn Đôn.

Xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt - Trung

Ngày 07/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3858/UBND-KT về việc thực hiện Công văn số 3128/BCT-XNK ngày 04/5/2020 của Bộ Công Thương về xuất, nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu biên giới Việt - Trung.

Quyết định ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020

Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020.

Triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020

UBND tỉnh banh hành công văn số 3679/UBND-NC gửi các Sở, ngành, địa phương của tỉnh về việc triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý II năm 2020.

UBND tỉnh ban hành Quyết định cho Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk thuê và chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 977/QĐ-UBND về việc cho Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk thuê 1.493.772,9m2 đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp và cho phép Công ty TNHH Xuân Thiện Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng 1.393.597,2m2 từ đất sản xuất nông nghiệp, đất giao thông sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 4 (đợt 2).

UBND tỉnh ban hành Quyết định cho Công ty Cổ phần Ea Súp 3 thuê và chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Ea Súp 3 thuê 875.418,4m2 đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp và cho phép Công ty Cổ phần Ea Súp 3 chuyển mục đích sử dụng 821.543,9m2 từ đất sản xuất nông nghiệp sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp 3 (đợt 2).

UBND tỉnh ban hành Quyết định cho Công ty Cổ phần Ea Súp 5 thuê và chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 08/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 980/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Ea Súp 5 thuê 1.424.942,6m2 đất tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp và cho phép Công ty Cổ phần Ea Súp 5 chuyển mục đích sử dụng 1.389.027,40m2 từ đất sản xuất nông nghiệp, đất giao thông sang đất công trình năng lượng để thực hiện dự án Nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp 5 (đợt 2).

Giao hiện vật khen thưởng cho các Sở, ngành, địa phương tổ chức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng

Ngày 07/5/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3888/UBND-TH, gửi Sở Nội vụ về việc xử lý Công văn số 727/SNV-TĐKT ngày 28/4/2020 của Sở Nội vụ về đề nghị giao hiện vật khen thưởng cho các Sở, ngành, địa phương tổ chức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng.

Khánh Hòa thống nhất chủ trương thực hiện dự án cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi tỉnh Đắk Lắk về việc thống nhất chủ trương bổ sung tuyến đường cao tốc Buôn Ma Thuột - Nha Trang vào mạng lưới đường bộ Việt Nam.

Đắk Lắk ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành chương trình xúc tiến đầu tư năm 2020. Trong đó, tỉnh tập trung nhiệm vụ: Công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ và xây dựng dữ liệu, tài liệu, ấn phẩm và triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư cụ thể. Tổng kinh phí thực hiện 900 triệu đồng, do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì triển khai.

Huyện Krông Năng đẩy mạnh thi hành Luật giao dịch điện tử

Theo đánh giá của UBND huyện Krông Năng, hằng năm triển khai Luật giao dịch điện tử, huyện đã ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT gắn nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thiện kỹ thuật, đảm bảo an toàn thông tin. Hiện nay 100% văn bản chỉ đạo của UBND huyện đều thực hiện ký số trên văn bản điện tử qua Hệ thống iDesk. Tỷ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt trên 98% (trừ các văn bản mật).

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​,

...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này