Đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996.

Ngày 17/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4860/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 1710/BKHCN-TĐC ngày 13/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất nội dung công việc thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 996.

Xử lý Báo cáo số 223/STNMT – CCQLĐĐ ngày 03/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4764/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc thực hiện Báo cáo số 223/STNMT-CCQLĐĐ ngày 03/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, về việc xin chủ trương điều chỉnh diện tích đất giao cho phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố Buôn Ma Thuột để xây dựng trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh từ 7.820 m2 đất thành 7.287,5 m2 tại Quyết định số 819/QĐ-UB ngày 18/7/1995 của UBND tỉnh.

Thực hiện đầu tư xây dựng dự án Mở rộng Trường Mầm non tư thục 1/6.

Ngày 14/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4797/UBND-TH gửi Trường Mầm non tư thục 1/6, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh về việc thực hiện Công văn số 1239/SKHĐT-XTĐT ngày 30/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình triển khai mở rộng Trường Mầm non tư thục 1/6.

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4719/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu.

Khai thác, sử dụng phim quảng bá, giới thiệu và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4775/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc xem xét Công văn số 1186/SVHTTDL-QLVH ngày 31/5/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về đề xuất các phương án khai thác, sử dụng phim quảng bá, giới thiệu và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk.

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cư M’gar

Ngày 12/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1412/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cư M’gar.

Giao đất xây dựng cơ sở y tế Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Ngày 13/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1419/QĐ- UBND về việc giao 120.180,2m2 đất tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để sử dụng và mục đích xây dựng cơ sở y tế.

Bổ sung công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 13/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1418/QĐ-UBND về việc bổ sung công trình Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tại phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Thành lập Tổ công tác thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, “Nâng cao chất lượng giáo dục học sinh khiếm thính tiểu học thông qua ngôn ngữ ký hiệu”.

Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4684/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính về việc thực hiện Công văn số 2431/BGDĐT-KHTC ngày 05/6/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị các địa phương thụ hưởng thành lập Tổ công tác thực hiện dự án QIPEDC.

Triển khai Công văn số 296/QLXLVPHC&TDTHPL-TTPL ngày 03/6/2019 của Bộ Tư pháp.

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4748/UBND-NC gửi Sở Tư pháp về việc triển khai Công văn số 296/QLXLVPHC&TDTHPL-TTPL ngày 03/6/2019 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật về việc phối hợp thực hiện công tác tập huấn chuyên sâu về pháp luật xử phạt vi phạm hành chính.

Xử lý Tờ trình số 317/TTr-BDT, ngày 31/5/2019 của Ban Dân tộc.

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4706/UBND-NC gửi Ban Dân tộc về việc xử lý Tờ trình số 317/TTr-BDT, ngày 31/5/2019 của Ban Dân tộc về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch tổ chức Hội nghị chuyên đề tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2019.

Xem xét Báo cáo số 227/BC-STNMT, ngày 04/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4724/UBND-NNMT gửi Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo về việc xét Báo cáo số 227/BC-STNMT ngày 04/6/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất xử lý các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với Dự án: Tuyến đường tránh Trung tâm thị trấn Ea Drăng và Dự án: Hồ chứa nước Ea H’Leo 1 trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Giải quyết đề xuất của Tổ chức Động vật Châu Á.

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4718/UBND-NNMT gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xét Công văn số 1440/SNN-TTBTV ngày 23/5/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về kết quả họp xem xét, đề xuất của Tổ chức Động vật Châu Á.

Tham mưu thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ.

Ngày 12/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4751/UBND-KGVX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về việc tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025.

Tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Nhằm chủ động tổ chức kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) lây lan ra diện rộng tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công điện gửi Giám đốc các sở, ngành; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP.

Triển khai Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ

Ngày 11/6/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4655/UBND– TH gửi các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị định số 47/2019/NĐ-CP ngày 05/6/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan trực thuộc Chính phủ.

Quyết định thu hồi 738,1m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Hiền Thái Đắk Lắk

Ngày 12/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1410/QĐ-UBND về việc thu hồi 738,1m2 đất tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột của Công ty TNHH Hiền Thái Đắk Lắk, giao diện tích đất nêu trên cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột quản lý; điều chỉnh một số nội dung quy định tại Quyết định số 3615/QĐ-UB ngày 24/12/2008 của UBND tỉnh.

Quyết định phê duyệt danh sách xã làm điểm thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao

Ngày 11/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1407/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách xã làm điểm thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Bổ sung công trình Trường mầm non Ban Mê vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột

Ngày 12/6/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND về việc bổ sung danh mục công trình Trường mầm non Ban Mê tại phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Buôn Ma Thuột.

Bình chọn
Xin ý kiến về giao diện
Quảng Cáo
   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này