Thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử

Ban Chỉ đạo xây Chính quyền điện tử vừa ban hành Thông báo gửi các đơn vị và địa phương về kiểm tra thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và xây dựng chính quyền điện tử.

Kế hoạch tổ chức thường niên Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22/01/2020, Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 144-KH/TU về việc tổ chức thường niên Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Đắk Lắk.

Tổ chức giao nhận quân năm 2020 khi đang có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona

Ngày 05/02/2020, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh ban hành Công văn số265/HĐNVQS -BCHgửi Hội đồng NVQS các huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn Bộ binh 584 về việctổ chức giao nhận quân năm 2020 khi đang có dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

Triển khai Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số859/UBND-KGVXgửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Thông tư số 29/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn tổ chức diễn đàn trẻ em.

Tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn số 1620-CV/BTGTU, ngày 05/02/2020 về việc tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Kết quả xếp loại thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019

Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 217/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xếp loại thực hiện công tác dân vận chính quyền của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019.

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích

Ngày 03/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 781/UBND-KGVX, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong hoạt động lễ hội, di tích.

Bàn giao hồ Ea Chu Káp về địa phương quản lý

Ngày 03/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 776/UBND-NN&MT, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk; Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng về việc bàn giao hồ Ea Chu Káp về địa phương quản lý.

Tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh

Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 797/UBND-KSTTHC, gửi Sở Nội vụ về việc thực hiện Công văn số 267/BNV-CCHC ngày 14/01/2020 của Bộ Nôi vụ về tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2019.

Tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân

Ngày 03/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 780/UBND-KGVX, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 239/BGDĐT-GDTC ngày 22/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường triển khai công tác y tế trường học, phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân.

Hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 806/UBND-NN&MT, gửi Văn phòng điều phối CTXD nông thôn mới tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 412/BNN-VPĐP ngày 14/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Triển khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ

Ngày 06/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 893/UBND-KGVX, về việc triển khai Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Đắk Lắk: Tạm dừng tổ chức lễ hội để phòng, chống dịch bệnh nCoV

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona (nCoV) gây ra, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Công văn số 888/UBND-KGVX, ngày 06/2/2020 về việc tạm dừng các hoạt động tổ chức lễ hội, sự kiệm tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm Cải cách hành chính năm 2020

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 10499/UBND –KSTTHC về xử lý nội dung đề xuất của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh.

Phối hợp điều tra 2 vụ phá rừng gây thiệt hại hơn 6 ha rừng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có công văn yêu cầu Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’leo, chủ rừng phối hợp với các ngành chức năng huyện Ea H’leo điều tra, xử lý việc phá rừng trái pháp luật tại lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả.

Phối hợp tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV)

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, để chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị trên phối hợp triển khai công tác tuyên truyền phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Quyết định về việc ban hành Quy chế kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.

Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế kiểm tra, sát hạch xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên.

Triển khai Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá.

Ngày 04/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 822/UBND-KT gửi Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 02/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 31/01/2020.

Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích.

Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 829/UBND-KGVX gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du dịch, Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Hướng dẫn công tác Khoa giáo năm 2020

Ngày 31/01/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 101-HD/BTGTU về việc thực hiện Hướng dẫn số 111-HD/BTGTW, ngày 19/12/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Công tác khoa giáo năm 2020”.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này