Cho Công ty TNHH quản lý khai thác và Kinh doanh chợ Bùi Thắng thuê đất

Ngày 11/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3274/QĐ- UBND về việc cho Công ty TNHH quản lý khai thác và Kinh doanh chợ Bùi Thắng thuê 2.130,4 m2 đất tại xã Ea K’pam, huyện Cư M’gar để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án mở rộng Chợ xã Ea K’pam.

Triển khai Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9219/UBND- KT gửi các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Nghị quyết số 95/NQ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính và thu nhập gắn với đặc thù của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Triển khai Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 21/10/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9220/UBND – KT gửi các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện Thông tư số 73/2019/TT-BTC ngày 21/10/2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý kinh phí và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2019 – 2021.

Triển khai Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9218/UBND- KT gửi Sở Tài chính về thực hiện Nghị định số 80/2019/NĐ-CP ngày 01/11/2019 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 73/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi; Nghị định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số đã được sửa đổi theo Nghị định 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ.

Triển khai Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 04/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9278/UBND-TH gửi các sở, ban, ngành về thực hiện Quyết định số 1509/QĐ-TTg ngày 04/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Quyết định 1256/QĐ-TTg ngày 21/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016-2020.

Triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 - 2020

Ngày 11/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9211/UBND– KGVX gửi Sở Thông tin và Truyền thông về thực hiện Công văn số 3975/BTTTT- HTQT ngày 07/11/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN 2019 – 2020.

Điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 3308/QĐ- UBND

Ngày 11/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3269/QĐ- UBND về việc điều chỉnh tên tổ chức sử dụng đất tại Quyết định số 3308/QĐ- UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh.

Cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thuê đất

Ngày 07/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3252/QĐ- UBND về việc cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thuê 500 m2 đất tại xã Ea Đar, huyện Ea Kar và cho phép Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng công trình sự nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Chi nhánh liên huyện Ea Kar- M’Đrắk.

Cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thuê đất

Ngày 07/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3253/QĐ- UBND về việc cho Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk thuê 500,8 m2 đất tại xã Ea Khal, huyện Ea H’leo và cho phép Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lắk chuyển mục đích sử dụng diện tích đất nêu trên từ đất trồng cây lâu năm sang đất xây dựng công trình sự nghiệp để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở Chi nhánh liên huyện Ea H’leo- Krông Búk.

Giao 195.057,2 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Ân Phú thực hiện dự án Khu dân cư Hà Huy Tập

Ngày 07/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3245/QĐ- UBND về việc giao 195.057,2 m2 đất tại phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột cho Công ty Cổ phần đầu tư phát triển đô thị Ân Phú để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu dân cư Hà Huy Tập, phường Tân An thuộc Khu đô thị phía Bắc đường Vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột.

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành

Ngày 07/11/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3260/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Gói thầu: Tạo lập, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành thuộc Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin giai đoạn 2016- 2020.

Triển khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ

Ngày 07/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9135/UBND- KT gửi Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 16 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất.

Triển khai Quyết định số 2064/QĐ-BTC ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính

Ngày 07/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9127/UBND – KT gửi Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh về thực hiện Quyết định số 2064/QĐ- BTC ngày 25/10/2019 của Bộ Tài chính về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy.

Thực hiện Công văn số 8008/BKHĐT-KHGDTNMT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9096/UBND-TH gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Công văn số 8008/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 29/10/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến Dự thảo Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Bộ ngành và địa phương.

Thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9117/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Quyết định số 2782/QĐ-BTNMT ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Công văn số 5652/BTNMT-ĐĐBĐVN của Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 31/10/2019.

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9100/UBND-NNMT gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Công văn số 5652/BTNMT- ĐĐBĐVN ngày 31/10/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ: 1:2.000, 1:5.000.

Triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Ngày 06/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9101/UBND-KGVX gửi Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện Công văn số 3490/BKHCN-SHTT ngày 31/10/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về triển khai thực hiện Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030.

Ứng phó khẩn cấp bão số 6 năm 2019

UBND tỉnh vừa có Công điện số 07/CĐ-UBND, ngày 9/11/2019 về việc ứng phó khẩn cấp bão số 6 năm 2019.

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

Ngày 01/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 8972/UBND-KGVX gửi Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện Công văn số 5930/BYT-UBQG50, ngày 08/10/2019 của Bộ Y tế, cơ quan thường trực phòng chống AIDS thuộc Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019.

Thực hiện Công văn số 4176/BNG-LPQT ngày 30/10/2019 của Bộ Ngoại giao.

Ngày 04/11/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 9036/UBND-NC gửi Sở Ngoại vụ về việc thực hiện Công văn số 4176/BNG-LPQT ngày 30/10/2019 của Bộ Ngoại giao về việc tự kiểm tra và lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Ngoại giao.

Bình chọn
Khu vực bạn ở như thế nào?
Quảng Cáo
   

​​

...

 

Giấy chứng nhận ISO 9001 Chứng nhận ISO 22000 Chứng nhận ISO14001 

Chứng nhận ISO13485  vienxaydung.edu.vn  
vienxaydung.com.vn 

iso-cert.vn Chứng nhận ISO Chứng nhận ISO 9001

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐẮK LẮK

Giấy phép số 99/GP-TTĐT do Cục QL Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cấp ngày 14/05/2010

Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Cơ quan thường trực: Sở Thông tin và Truyền thông - 08 Lý Thái Tổ - Tp Buôn Ma Thuột

Trưởng Ban biên tập: Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Fax +84-262-3860008 Email: banbientap@daklak.gov.vn

Ghi rõ nguồn tin "http://daklak.gov.vn" khi phát hành lại các thông tin từ Cổng TTĐT này